Ðiều khoản và điều kiện

 

1. Giới thiệu về Videoconvert.com

Videoconvert.com là một trang web thuộc sở hữu của MANDARINE INTERNATIONAL S.A., có trụ sở chính tại 1st District of Bucharest, 28-30 Academiei Street, 8th floor và được đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại với Đăng ký sổ đăng ký thương mại số J40 / 8533/2016, CUI 36225888, là công ty sở hữu và quản lý Videoconvert.com (sau đây gọi là Videoconvert).

 

Videoconvert là bộ chuyển đổi miễn phí, cho phép người dùng có thể thay đổi định dạng tệp video sang mp3, mp4, avi hay bất kỳ định dạng âm thanh nào khác, theo các điều khoản rõ ràng được giải thích trong phần “Điều khoản và điều kiện” này.

 
Vì khi sử dụng Videoconvert có nghĩa là người dùng tuân thủ vô điều kiện các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian cần thiết để đọc kỹ Điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên truy cập định kỳ và thường xuyên đọc lại phiên bản Điều khoản và điều kiện cập nhật để biết những thay đổi mới nhất. Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi đó theo quyết định của riêng mình.

 

Những Điều khoản này sẽ được áp dụng, cho dù bạn sử dụng thiết bị nào để truy cập trang web Videoconvert.com (bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt web dành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, TV kỹ thuật số, điện thoại di động, máy tính trên xe hơi, các thiết bị kỹ thuật số cầm tay và thiết bị di động hay công nghệ khác hiện đã biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai).
 
Videoconvert không lưu trữ bất kỳ tệp nào mà Bộ chuyển đổi sẽ sử dụng. URL đã tải lên sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển đổi hoặc trong khung thời gian cần thiết để hoàn thành tác vụ thống kê bắt buộc cho mục đích tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi.

2. Định nghĩa

“Nội dung Videoconvert” bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, bố cục, logo, hình ảnh, tệp âm thanh, bài viết, phim hay hình ảnh động khác, được lưu trữ vĩnh viễn hoặc tạm thời trên trang web, cũng như chi tiết về các sản phẩm và/hoặc phần mềm được công bố hay có sẵn dành cho người dùng trên trang web hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác được cung cấp qua trang web.

 

Thuật ngữ “Nhãn hiệu” chỉ bất kỳ và tất cả logo, tên nhãn hàng, tên nhà sản xuất, tên giao dịch và thương hiệu dịch vụ (cho dù có đăng ký hay không) hiển thị trên Trang web.

 

Thuật ngữ “Bản quyền” chỉ quyền được ghi nhận là có quyền nhân thân và quyền di sản với tư cách là tác giả duy nhất của một tác phẩm gốc, như được trình bày trong Luật số 8/1996 của Luật pháp Rumani về bản quyền và các quyền có liên quan, cũng như tuân thủ các công ước quốc tế mà Rumani tuân theo.

 

“Bộ chuyển đổi” là thuật ngữ có nghĩa là một phần mềm có khả năng thay đổi các tệp âm thanh từ định dạng này sang định dạng khác (ví dụ: từ FLAC sang MP3) bằng cách chọn các thông số mã hóa cho mỗi định dạng tệp đầu ra đã chọn để có được chất lượng âm thanh tốt nhất.

3. Điều kiện sử dụng chung

Videoconvert chỉ cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ/sản phẩm được cung cấp trên trang web khi tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Bạn chỉ được phép truy cập và sử dụng Videoconverter.com nếu chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành. Những điểu khoản dưới đây sẽ được áp dụng cho mỗi người truy cập và/hoặc sử dụng trang web.

Để sử dụng các dịch vụ do trang web cung cấp, bạn phải có năng lực pháp lý để tuân theo các điều khoản của Videoconvert hoặc được phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp cho phép duyệt trang web này, đồng thời duyệt web dưới sự giám sát và cho phép của họ.

 

Khi truy cập và sử dụng Videoconvert.com, bạn đồng ý với mọi quy định sau đây và do đó chấp nhận thỏa thuận có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Videoconvert. Nếu không chấp nhận một phần hoặc tất cả các quy định có trong Điều khoản và điều kiện này như Videoconvert đã trình bày, vô tình truy cập trang web mà không có ý định chấp nhận Điều khoản và điều kiện này hoặc không có khả năng hiểu hoàn toàn và chấp nhận Điều khoản và điều kiện này như Videoconvert đã trình bày, bạn vui lòng rời khỏi trang web ngay lập tức và không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào do Videoconvert cung cấp.

 
Khách truy cập được phép truy cập trang web miễn phí và được phép sử dụng trang web cũng như các tệp được tạo ra sau khi chuyển đổi theo các Điều khoản và điều kiện của Videoconvert và chỉ khi họ tuân thủ các quy định pháp lý về riêng vấn đề này, theo các công ước quốc tế, chỉ dành cho mục đích cá nhân phi thương mại, không xâm phạm quyền lợi chính đáng của các bên thứ ba.

 

Nội dung của Videoconvert do trang web tự cung cấp cho chính mình, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng, sao chép, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép hay khai thác nội dung này theo bất kỳ cách nào, theo các điều kiện có trong phần này hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có văn bản đồng ý trước của Videoconvert. Bộ chuyển đổi Videoconvert có thể được sử dụng bởi các trang web khác (web-master) muốn trực tiếp sử dụng bộ chuyển đổi Videoconvert.

 

Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc ngay lập tức đình chỉ bất kỳ người dùng nào truy cập trang web Videoconvert mà không cần thông báo hay nêu lý do, nếu có vi phạm đối với bất kỳ quy định nào được trình bày trong Điều khoản và điều kiện này.

 

Là chủ sở hữu dịch vụ miễn phí, người giữ và quản trị trang web Videoconvert có thể quyết định mà không cần bất kỳ hành động thủ tục hay tiên quyết nào trước đó, không cần thông báo, đơn phương, không có lý do, vô điều kiện và toàn quyền tùy ý quyết định đình chỉ hoặc vô hiệu hóa Videoconvert. Họ cũng có thể đơn phương và toàn quyền tùy ý quyết định từ chối bất kỳ người dùng nào truy cập trang Videoconvert và/hoặc sử dụng bộ chuyển đổi.

 

Nghiêm cấm các trang web bên thứ ba khai thác, cản trở việc sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào, cũng như truyền virus máy tính hay các tài liệu có hại khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web.

 

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn “người máy”, “trình thu thập thông tin”, “trình đọc ngoại tuyến”, v.v. truy cập Videoconvert để gửi thông báo yêu cầu tới các máy chủ của trang web nhiều hơn mức một người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian khi sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường.
Cấm thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trang web Videoconvert cũng như sử dụng các hệ thống truyền thông được cung cấp trên trang web cho mục đích thương mại.

 

Khi sử dụng trang web Videoconvert, bạn đồng ý không tránh né, vô hiệu hóa hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào đối với hệ thống bảo mật của trang web hay bất kỳ hệ thống nào khác sẵn có để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc sử dụng hay sao chép nội dung đăng trên trang web hoặc có thể áp đặt giới hạn đối với việc sử dụng trang web

4. Tuân thủ luật, quyền của bên thứ ba và các quyền sở hữu trí tuệ.

Videoconvert cung cấp bộ chuyển đổi trực tuyến mà người dùng chỉ có thể sử dụng khi chấp nhận đầy đủ trách nhiệm cá nhân và dành riêng sao cho việc này không gây tổn hại tới các quyền của bên thứ ba theo bất kỳ cách nào.

 

Chỉ được sử dụng Videoconvert để chuyển đổi các tệp video chứa dữ liệu mà người dùng có quyền hợp pháp và không có hạn chế về pháp lý có hiệu lực đối với các tệp đó liên quan đến việc tải xuống, chuyển đổi hay sử dụng (ví dụ: tải xuống hoặc chuyển đổi một video cá nhân, tải xuống hoặc chuyển đổi tệp video sau khi được tác giả cho phép làm việc đó, tải xuống hoặc chuyển đổi tệp video trừ các trường hợp ngoại lệ quy định theo điều 33 Luật số 8 ngày 14 tháng 3 năm 1996 của Rumani về bản quyền và các quyền có liên quan, tải xuống hoặc chuyển đổi tệp video sang tệp video âm thanh cho mục đích giáo dục trong giới hạn của luật hiện hành cho phép làm việc đó và thông qua tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý). Chỉ được sử dụng các tệp tạo ra sau khi chuyển đổi cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại trong mọi trường hợp. Người dùng không có quyền phát công khai nội dung của tệp mp3 tạo ra theo bất kỳ cách nào hoặc trong bất kỳ trường hợp nào.

 

Videoconvert không cho phép sử dụng trang web để tiến hành hoạt động bất hợp pháp, trong đó có các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không có quyền sử dụng Videoconvert để chuyển đổi các tệp chứa dữ liệu trái pháp luật, thu được thông qua các cách vi phạm luật pháp, vi phạm thỏa thuận bảo mật hoặc bản quyền của người khác. Mọi vi phạm đối với điều kiện này sẽ dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc dân sự không hạn chế.

 

Hãy chắc chắn rằng sau khi tải xuống và/hoặc tải lên các tệp hay bất kỳ loại tài liệu nào khác trên trang web (để sử dụng với bộ chuyển đổi hoặc theo bất kỳ cách nào khác), bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác thuộc về bên thứ ba. Khi tài liệu tải từ trang web Videoconvert (để sử dụng với bộ chuyển đổi hoặc công cụ khác) được lấy từ các trang web khác, bạn đồng ý sẽ tuân thủ các chính sách của trang web tương ứng đó về việc xử lý và sử dụng thông tin, dữ liệu và tài liệu này. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc và làm theo các điều khoản, điều kiện và bất kỳ văn bản nào khác điều chỉnh điều khoản sử dụng các trang web tương ứng này, nếu không, bạn sẽ gặp rủi ro vi phạm các điều kiện phát và sử dụng dữ liệu, tài liệu đó, đồng thời bạn có rủi ro phải đối mặt với các hệ quả pháp lý. Các trường hợp hợp pháp cho phép sử dụng dữ liệu và nội dung lấy từ các trang web khác có thể khác nhau, tùy thuộc vào luật của quốc gia người dùng hoặc bất kỳ luật nào khác có thể áp dụng đối với chủ sở hữu trang web nguồn. Bạn có nghĩa vụ phải biết và tuân thủ những yêu cầu pháp lý này.

 

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động liên quan đến việc tải xuống dữ liệu từ các trang web của bên thứ ba và tải dữ liệu trên Videoconvert. Trong trường hợp bản quyền của nội dung tải lên để chuyển đổi thuộc về một bên thứ ba, các điều kiện có thể sử dụng và khai thác tác phẩm đó phải được thỏa thuận trước với người giữ quyền nội dung. Người dùng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp khi sử dụng Videoconvert. Videoconvert chỉ cung cấp nền tảng kỹ thuật cần thiết, chỉ giữ vai trò nhà cung cấp sản phẩm công nghệ có thể sử dụng trong lĩnh vực CNTT hoặc khoa học máy tính.

 

Videoconvert không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu được nhập vào để chuyển đổi hoặc cách sử dụng dữ liệu đã chuyển đổi cho Người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu người dùng sử dụng bộ chuyển đổi Videoconvert mà không tuân thủ luật hiện hành, đặc biệt là các luật liên quan đến tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, thì có thể sẽ bị cấm truy cập các dịch vụ của trang web Videoconvert.com và sau đó là chặn người dùng truy cập trang web mà không có thông báo trước, trong trường hợp xảy ra những sự việc đó.

 

Videoconvert.com và toàn bộ nội dung có trên trang web này, bao gồm: các chương trình, nhãn hiệu, logo, đồ họa, văn bản, tệp video hay âm thanh, ảnh, thiết kế, phần mềm và cơ sở dữ liệu, cũng như mọi tài liệu khác đăng trên trang web này, đều được bảo vệ bản quyền và thuộc sở hữu của MANDARINE INTERNATIONAL SA hoặc các bên liên kết của công ty.

 

Trang web và nội dung của trang web được bảo vệ theo các luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ của Rumani cũng như các luật bảo vệ bản quyền quốc tế. Nghiêm cấm sử dụng logo và các nhãn hiệu khác của Videoconvert Mandarine International S.A. hoặc gắn liền với bất kỳ nhãn hàng nào của Videoconvert hay Mandarine International S.A. mà trước tiên không có được văn bản cho phép của chúng tôi.

 

Nghiêm cấm sao chép, tái tạo, sửa đổi hay biến đổi phần mềm được sử dụng chủ yếu trên trang web nếu không được người giữ bản quyền của chương trình cho phép.

 

Nếu bạn biết bản quyền của mình bị xâm phạm thông qua lạm dụng trang web Videoconvert, chúng tôi khuyến khích bạn gửi cho chúng tôi thông báo, nêu rõ vi phạm, có dữ liệu căn cứ theo sự thực cung cấp bằng chứng hợp lệ về hành vi xâm phạm quyền của bạn. Thông báo phải chứa dữ liệu cho phép nhận diện được tác phẩm bị sao chép, trang web (một liên kết đến địa điểm trên internet) mà tác phẩm được lấy từ đó, bằng chứng ngắn gọn nhưng thuyết phục để chứng minh cho thực tế bạn là chủ sở hữu của tác phẩm có bản quyền đang xét hoặc chứng minh rằng bạn đang hành động thay mặt cho người giữ quyền, cùng tuyên bố pháp lý, theo đó bạn sẽ gánh chịu rủi ro về việc phát sinh các hình phạt bắt buộc nếu không hành động với thiện chí. Thông báo phải được gửi đến địa chỉ [email protected]
Nếu nhận được thông báo trên đây, người quản lý và/hoặc chủ sở hữu của Videoconvert sẽ tiến hành thẩm tra chi tiết để xác định người dùng đã lạm dụng sản phẩm, do đó xâm phạm các quyền đã tuyên bố và nỗ lực chặn người dùng này truy cập Videoconvert trong tương lai.

5. Giới hạn trách nhiệm

Khi truy cập và sử dụng Videoconvert, bạn xác nhận tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web vì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật, tôn trọng quyền của các bên thứ ba và điều kiện để bạn được cung cấp sản phẩm này.
 

Videoconvert không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do người dùng gây ra cho bên thứ ba, do Videoconvert chỉ cung cấp sản phẩm kỹ thuật kèm theo các điều kiện và điều khoản sử dụng mà nếu người dùng tuân thủ thì gần như chắc chắn sẽ tuân thủ luật và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân.

 

Videoconvert, chủ sở hữu / người giữ / quản trị của trang web, tất cả các pháp nhân và công ty liên kết hoặc thuộc cùng một tập đoàn, các bên đối tác, nhân viên và đại lý khác của Mandarine International SA tham gia thực hiện bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp với bất kỳ tính chất nào, phát sinh từ việc truy cập trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này hay nội dung của trang web, kể cả nếu họ đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Đồng thời, họ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về những người sử dụng Videoconvert với ý định xấu và trái luật hoặc vi phạm các điều kiện đã áp đặt.

 

Videoconvert không gánh chịu rủi ro đối với các thiệt hại do người dùng gây ra khi truy cập trang web, bao gồm cả các virus hay yếu tố có hại có thể phát sinh, gây thiệt hại cho máy tính, các thiết bị điện tử khác của người dùng, mạng để truy cập trang web hoặc mất bất kỳ dữ liệu nào khác. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc truy cập và sử dụng Videoconvert.
Videoconvert không chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa, đình chỉ hay ngừng các dịch vụ có sẵn thông qua trang web.

 

Đối với các phần của trang web chứa đánh giá từ người đọc, người viết đánh giá sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung. Videoconvert có quyền không công bố những đánh giá hay ý kiến trái với các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Videoconvert, hình ảnh của các đối tác hay bên thứ ba theo bất kỳ cách nào.
 

Videoconvert không thể bảo đảm theo bất kỳ cách nào rằng các dịch vụ được cung cấp trên trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
 
Videoconvert không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về việc đảm bảo tính chính xác của nội dung do các bên thứ ba cung cấp.
 
Toàn bộ nội dung giáo dục, xã hội, thông tin, truyền thông đa phương tiện mà người dùng truy cập khi sử dụng Videoconvert do các trang web bên ngoài lưu trữ, cung cấp và công chúng có thể truy cập nội dung của những trang web này. Những trang web này và người vận hành những trang web này chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ, lưu giữ và/hoặc truyền lại nội dung, Videoconvert không duy trì bất kỳ quan hệ nào với các trang web của bên thứ ba và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung hay kiểm soát nội dung.

6. Liên kết tới những trang khác

Trang web Videoconvert chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ khác mà quản trị viên của Videoconvert không sở hữu hay kiểm soát. Người dùng có quyền tùy ý quyết định sử dụng và truy cập bất kỳ liên kết nào trong đó và khi truy cập những liên kết này, người dùng phải tuân thủ chính sách của trang web tương ứng. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng và tuyên bố riêng tư trên tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng chúng hoặc trước khi gửi dữ liệu cá nhân hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua những trang web này.

 

Videoconvert không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của những trang này, nội dung của chúng, bất kỳ vi phạm bản quyền nào, tình chính xác và trung thực của thông tin mà những trang web này cung cấp, mức độ an ninh được cung cấp, liệu chúng có chứa virus hay các yếu tố có hại khác đe dọa máy tính của bạn, có thể gây thiệt hại cho máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác hay không, mà có thể gây thiệt hại cho mạng được dùng để truy cập trang web hay mất bất kỳ dữ liệu nào. Đồng thời, Videoconvert không chịu trách nhiệm về loại sản phẩm hay tài liệu khác do những trang web này cung cấp, về hoạt động thương mại do trang đó thực hiện hoặc về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào mà người dùng có thể gánh chịu khi truy cập liên kết đó hoặc liên quan đến thông tin, nội dung, hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp từ những trang web đó.

7. Thay đổi điều khoản

Videoconvert có quyền chỉnh sửa hoặc thay thế nội dung của Điều khoản và điều kiện sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào, cho dù có gửi thông báo cho người dùng hay không. Các điều kiện mới được áp dụng từ thời điểm chúng được nhập vào trang web và sẽ không có hiệu lực hồi tố.

 

Mọi chỉnh sửa, cho dù quan trọng như thế nào, cũng như các điều khoản và điều kiện thay thế, sẽ do Mandarine International SA hoàn toàn quyết định.
Bạn hãy kiểm tra và xem xét Điều khoản thường xuyên vì mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng thay đổi thì sẽ được coi là ngầm chấp nhận thay đổi đó.

8. Luật áp dụng

Luật áp dụng là Luật Rumani. Mọi tranh chấp của Videoconvert với bất kỳ người dùng nào của Videoconvert hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm của Videoconvert sẽ được xét xử tại tòa án Rumani có quyền tài phán chung tại nơi đặt trụ sở của Videoconvert, cụ thể là Bucharest.

9. Khiếu nại / Hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại, khiếu nại, đề xuất về trang web hay dịch vụ do Videoconvert cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ [email protected]

 

Cập nhật lần cuối ngày 21/12/2016