Chính sách bảo mật

 

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích tạo môi trường minh bạch và an toàn cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng và thực hiện rất nghiêm ngặt quá trình xử lý và bảo vệ tất cả thông tin cá nhân được chuyển đến máy chủ của mình.

 

Thực tiễn chúng tôi sử dụng để thu thập và phổ biến thông tin được thể hiện và mô tả đầy đủ trong tài liệu này. Cách thức dữ liệu của bạn được thu thập, ghi lại, lưu trữ hoặc truyền đi phải hoàn toàn tuân thủ các quy định của Chính sách bảo mật này.

 

Nhìn chung, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân của mình: tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email.  Các thông tin này được thu thập, lưu trữ và sử dụng trên trang của chúng tôi và sẽ luôn được quy định theo Luật số 677/2001 về Bảo vệ cá nhân trước việc xử lý dữ liệu cá nhân và chuyển đổi tự do dữ liệu đó.

 

Videoconvert.com.com sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu được gửi cho chúng tôi khi bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi mà tại thời điểm đó có thể cần điền biểu mẫu yêu cầu tiết lộ tên và email của bạn. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

 

Trang web này sử dụng cookie của riêng mình và cookie của bên thứ ba để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ cũng như nhằm cung cấp cho khách truy cập trải nghiệm điều hướng được cải thiện rõ rệt và dịch vụ tốt hơn, phù hợp với sở thích cá nhân. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh và cải thiện dịch vụ của Videoconvert.com nhiều nhất có thể cũng như phục vụ mục đích tiếp thị.

 

Cookie của bên thứ ba có trên trang web này có thể xuất phát từ các thực thể sau đây: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense, v.v. cũng như từ đối tượng thụ hưởng dịch vụ quảng cáo được công ty của chúng tôi cung cấp ở một số điểm thông qua trang web. Bạn có thể tham khảo và phân tích danh sách đầy đủ cookie của bên thứ ba trên danh sách được hiển thị trong phần “chính sách cookie”. Videoconvert.com không có quyền truy cập vào những cookie này và không thể có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với cookie.

 

Videoconvert.com sẽ có thể gửi dữ liệu đã thu thập cho trang web đối tác, trang web thuộc cùng một nhóm hiệp hội hoặc đối tác được phê duyệt rõ ràng.

 

Videoconvert.com cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn. Công cụ này còn có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân để gửi cho bạn thông tin về ưu đãi, khuyến mãi, quảng cáo và tiếp thị trực tiếp mới. Nếu không muốn bị liên hệ hoặc muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể gửi trực tiếp yêu cầu đến địa chỉ email [email protected]

 

Mọi loại thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà bạn truyền trên trang web này, chẳng hạn như câu hỏi, bình luận, đề xuất hoặc các tin nhắn khác thuộc loại này sẽ được coi là thông tin không bí mật và không thuộc diện được bảo vệ. Đồng thời, Videoconvert.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tình huống mà ở đó người dùng chủ động đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong tin nhắn công khai trên trang web Videoconvert.com.