With videoconvert.com you can download your music for free and convert your favourite videos from YouTube and Vimeo online to MP3, MP4 and more.
audio / video
 • Video
 • mp4
 • flv
 • ogg
 • webm
 • mkv
 • avi
 • Audio
 • mp3
 • aac
 • m4a
 • wav
Advanced options   >
start

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. เกี่ยวกับ Videoconvert.com

Videoconvert.com เป็นเว็บไซต์ของ MANDARINE INTERNATIONAL S.A., มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ บูคาเรสต์ 28-30 ถนน Academiei, ชั้น 8, 1st District, บูคาเรสต์, ประเทศโรมาเนีย ทะเบียนการค้าคือ J40/8533/2016, CUI 36225888 เป็นบริษัทที่ถือและจัดการ Videoconvert.com (เรียกในที่นี้ว่า Videoconvert)

 

Videoconvert เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ฟรีที่สามารถเปลี่ยนประเภทไฟล์วิดีโอเป็น mp3, mp4, avi หรือ ไฟล์ประเภทอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในคำนิยามใน ”ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ฉบับปัจจุบัน

 

การใช้งาน Videoconvert หมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันอย่างไม่มีเงื่อนไขและการปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันของผู้ใช้ เราแนะนำให้คุณใช้เวลาเพียงพอสำหรับการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันอย่างละเอียด นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณคอยกลับมาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อราบถึงข้อกำหนดที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเรา
 

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ ไม่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Videoconvert.com จะเป็นอะไร (รวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล็ปท็อปหรือเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือ, โทรทัศน์ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบนรถยนต์ อุปกรณ์ดิจิตอลแบบพกพาและอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันหรือที่จะได้รับการพัฒนาในอนาคต)
 

Videoconvert ไม่ได้เป็นเว็บโฮสติ้งของไฟลที่ถูกนำมาแปลง URLที่คุณอัพโหลดจะถูกเก็บไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการแปลงไฟล ในบางครั้งไฟล์จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาที่จำเป็นต่อขั้นตอนทางสถิติบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเรา

2. คำนิยาม

“เนื้อหาของ Videoconvert ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง ข้อความใด ๆ กราฟิก, รูปแบบ, โลโก้, ไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, บทความภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหวอื่นที่อยู่ถาวรหรือชั่วคราวที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและ / หรือ ซอฟแวร์ที่ถูกประกาศหรือมีอยู่ในทางใดทางหนึ่งสำหรับผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์

 

“เครื่องหมายการค้า” คือโลโก้ทั้งหมด, ชื่อแบรนด์, ชื่อผู้ผลิต, ชื่ิอทางการค้าและเครื่องหมายบริการ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่) ที่แสดงบนเว็บไซต์

 

“ลิขสิทธิ์” คือสิทธิในการได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียวโดยมีลักษณะทางศีลธรรมและเป็นสมบัติที่เป็นคิดไว้แรกเริ่มโดยระบุไว้ตามกฎหมายเลขที่ 8/1996 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศโรมาเนีย ปฏิบัติตาม
 

“โปรแกรมแปลงไฟล์” คือซอฟแวร์ที่มีความสามารถในการแปลงไฟล์เสียงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น (เช่นจาก FLAC เป็น MP3) โดยการเลือกพารามิเตอร์โค๊ดสำหรับไฟล์แต่ละรูปแบบเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

3.ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน

Videoconvert อนุญาตให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์หากผู้ใช้เคารพข้อกำหนดปัจจุบันอย่างเคร่งครัด การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ Videoconvert สามารถทำได้หากปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับปัจจุบัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้กับทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์
ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณต้องสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายของ Videoconvert หรือได้รับความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในการใช้เว็บไซต์นี้และทำได้ภายใต้การควบคุมดูแลของพวกเขา

 

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ Videoconvert.com คุณยินยอมกับบทบัญญัติดังต่อไปนี้และยอมรับข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับ Videoconvert อย่างเต็ม ถ้าคุณยอมรับบางส่วนหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดของ Videoconvert หรือคุณเข้าถึงเว็บไซต์โดยความผิดพลาดและไม่มีเจตนาที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ Videoconvert หรือคุณไม่สามารถเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ Videoconvert ได้ โปรดออกจากเว็บไซต์นี้ทันทีและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Videoconvert

 

ผู้เข้าชมสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ฟรีและไม่จำกัดและได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และไฟล์ที่ได้รับจากการแปลงตามข้อกำหนดจากข้อตกลงและเงื่อนไขของ Videoconvert โดยต้องเคารพข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและอนุสัญญาระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม
 

เนื้อหาที่จัดทำโดยVideoconvert สามารถนำมาใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่สามารถนำมาใช้คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ประกาศ จัดแสดง ค้าขาย หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในเอกสารนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากVideoconvert ก่อน โปรแกรมแปลงไฟล์ของ Videoconvert (หน้าสำหรับเว็บมาสเตอร์) สามารถใช้งานโดยหน้าเว็บอื่น ๆ ที่ต้องการที่จะใช้โปรแกรมแปลงไฟล์ฟรีของVideoconvert

 

เราขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานVideoconvert ของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเงื่อนไขและข้อตกลงในเอกสารนี้ถูกละเมิด

 

เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการฟรี เจ้าของและผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ Videoconvert สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนทางการหรือการกระทำที่จำเป็นใด ๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งใด ๆ โดยเป็นการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีแรงกระตุ้น โดยไม่มีเงื่อนไข และเป็นไปตามความตั้งใจที่จะระงับหรือหยุดการให้บริการของ Videoconvert เขายังสามารถตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีแรงกระตุ้นและเป็นไปตามความตั้งใจที่จะปฏิเสธให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ Videoconvert และ / หรือใช้งานโปรแกรมแปลงไฟล์

 

การแสวงหาผลประโยชน์โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ด้วยวิธีการขัดขวางการใช้งานของเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งรวมถึงการส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง “หุ่นยนต์”, “สไปเดอร์” และ “ผู้อ่านออฟไลน์” หรือระบบของ Videoconvert เพื่อส่งข้อความเชิญชวนจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันที่มนุษย์ไม่จะสามารถทำได้โดยใช้เว็บเบราเซอร์ทั่วเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ Videoconvert รวมถึงการใช้ระบบการสื่อสารที่บนบนเว็บไซต์เพื่อการค้าเป็นการกระทำที่ต้องห้าม
ในการใช้เว็บไซต์ Videoconvert คุณยินยอมที่จะไม่หลบหนี ยกเลิก หรือยุ่งเกี่ยวในทางใดทางหนึ่งกับระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือระบบป้องกันใดๆที่มีอยู่เพื่อกีดกันหรือจำกัดการทำงานหรือการคัดลอกองค์ประกอบของเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่อาจจะจำกัดการทำงานของเว็บไซต์

4. เคารพกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และทรัพย์สินทางปัญญา

Videoconvert ให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมแปลงไฟล์แบบส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองและในลักษณะที่ไม่ทำให้สิทธิของบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย

 

โปรแกรมแปลงไฟล์สามารถนำมาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อแปลงไฟล์วิดีโอที่ผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด แปลงไฟล์และใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่นการดาวน์โหลดหรือแปลงไฟล์วิดีโอของตนอง การดาวน์โหลดหรือแปลงไฟล์วิดีโอเมื่อผู้ใช้ได้รับสิทธิการเจ้าของวิดีโอ การดาวน์โหลดหรือแปลงไฟล์วิดีโอตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา 33 ของกฎหมายประเทศโรมาเนียเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงฉบับที่ 8 ลงวันที่ 14 มีนาคม 1996 การดาวน์โหลดหรือแปลงไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์เสียงที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการศึกษา โดยให้ใช้อย่างมีขอบเขตและเคารพกฎหมาย) ไฟล์ที่ผ่านการแปลงแล้วสามารถนำมาใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ผู้ใช้ไม่มีสิทธิที่จะโพสต์เนื้อหาของไฟล์ mp3 ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม

 

Videoconvert ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ รวมถึงกิจกรรมที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คุณไม่มีสิทธิที่จะใช้ Videoconvert ในการแปลงไฟล์ที่มีข้อมูลผิดกฎหมายที่ได้รับมาจากการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับหรือสิทธิของเจ้าของไฟล์ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขนี้จะมีความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

 

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อคุณอัพโหลดไฟล์หรือเนื้อหาใด ๆ ในทางใดทางบนเว็บไซต์ (สำหรับการใช้แปลงไฟล์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น) คุณไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เมื่อไฟล์ที่อัพโหลดลงบนเว็บไซต์ Videoconvert (สำหรับการใช้แปลงไฟล์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ) ถูกนำมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ คุณต้องทำตามและยอมรับนโยบายของเว็บไซต์นั้นๆ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและการใช้งานของข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เราขอให้คุณอ่านและเคารพข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นั้นๆ มิฉะนั้นคุณมีความเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นเจ้าของและเงื่อนไขของการใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยคุณสามารถโดนลงโทษได้ เงื่อนไขทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่นำมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่ปฏิบัติในประเทศนั้นๆ หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของของเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายและเคารพในกฏหมายเหล่านี้

 

ผู้ใช้มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อนำมาอัพโหลดลงใน Videoconvert ทุกครั้งที่เนื้อหาที่นำมาอัพโหลดมีลิขสิทธิ์เป็นของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ต้องมีการตกลงกับผู้ถือสิทธิในเนื้อหาไฟล์ว่าด้วยเงื่อนไขในการใช้งานและใช้ประโยชน์จากการใช้งาน ก่อนที่จะนำไฟล์มาดาวน์โหลด หรือ อัพโหลด
ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ Videoconvert โดยVideoconvert เป็นเพียงแพลตฟอร์มทางเทคนิคทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Videoconvert ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกแปลงหรือวิธีการที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใช้ข้อมูลที่แปลงแล้ว

 

การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์บน Videoconvert ของเราโดยไม่เคารพกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไปสู่การระงับการเข้าถึงบริการจากเว็บไซต์ Videoconvert คุณจะถูกบล็อกจากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย

 

เว็บไซต์ Videoconvert.com และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึง: โปรแกรม, เครื่องหมายการค้า, โลโก้, กราฟฟิก, ข้อความ, ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ, รูปถ่าย, งานดีไซน์, ซอฟแวร์และฐานข้อมูลรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และมีเจ้าของคือ Mandarine International SA หรือบริษัทพันธมิตร

 

เว็บไซต์และเนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายโรมาเนียว่าด้วยกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การใช้โลโก้และเครื่องหมายการค้าของ Videoconvert และ Mandarine International S.A. หรือข้อความเกี่ยวข้องกับชื่อของ Videoconvert และ Mandarine International S.A. ใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

 

การคัดลอกที่ไม่ได้รับอนุญาต การทำซ้ำ การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์ของเว็บไซต์เป็นการกระทำที่ต้องห้ามหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ของโปรแกรมก่อน

 
หากคุณได้รับทราบว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดจากการใช้เว็บไซต์ Videoconvert อย่างไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณส่งข้อความแจ้งเตือนเราเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิโดยระบุข้อมูลจริงพร้อมหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ การแจ้งเตือนจะต้องมีข้อมูลที่ช่วยให้ระบุว่าผลงานคุณถูกคัดลอก ระบุเว็บไซต์ (ลิงค์ที่คุณอ้างว่าผลงานของคุณถูกนำไปใช้) โดยหลักฐานควรมีข้อมูลพอสังเขปแต่ต้องสนับสนุนว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของผลงานนั้นหรือหลักฐานที่คุณเป็นผู้ถือสิทธิในงานนั้น ทั้งนี้คุณถือความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหากคุณให้ความเท็จ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง [email protected] videoconvert.com
หากเราได้รับการแจ้งเตือนข้างต้น ผู้จัดการและ / หรือเจ้าของ Videoconvert จะแจ้งผู้ใช้ที่นำสินค้าของคุณไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและทำให้เกิดการละเมิดสิทธิตามที่แจ้งมานั้นและจะระงับผู้ใช้นี้จากการเข้าถึงการบริการของ Videoconvert ในอนาคต

5. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ในการเข้าถึงและใช้งาน Videoconvert คุณยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเคารพกฎหมาย สิทธิของบุคคลที่สามและเงื่อนไขของสินค้า

 

Videoconvert จะไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามจากผู้ใช้งาน เนื่องจาก Videoconvert เป็นผู้ให้บริการสินค้าทางเทคนิคที่มาพร้อมกับเงื่อนไขการใช้งาน หากมีการเคารพกฎหมาย จะนำพามาซึ่งการเคารพสิทธิตามกฎหมายและสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล

 

Videoconvert และเจ้าของ / ผู้ดูแลที่เกียวข้อง / เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในเครือ รวมถึงพันธมิตรในกลุ่มเดียวกัน คู่สัญญา พนักงานและตัวแทนอื่น ๆ ของ Mandarine International SA ที่มีส่วนในการดำเนินการบริการบนเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมในลักษณะใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่ถูกแจ้งเตือนเหตุการณ์ความสูญเสียก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ความรับผิดชอบของพวกเขาจะไม่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานที่มีความตั้งใจขัดต่อกฎหมายหรือไม่เคารพเงื่อนไขที่กำหนดของผู้ใช้ Videoconvert

 

Videoconvert ไม่รับความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงเครือข่ายที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์หรือการสูญเสียข้อมูลใด ๆ การใช้งาน Videoconvert ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

 

Videoconvert จะไม่รับผิดชอบต่อการปรับเปลี่ยนแปลง การระงับหรือการหยุดให้บริการของเว็บไซต์

ในส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นเหล่านั้นทั้งหมด Videoconvert สงวนสิทธิที่จะไม่เผยแพร่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานหรือความคิดเห็นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเจ้าของ พันธมิตร หรือบุคคลที่สามของ Videoconvert
 

Videoconvert ไม่สามารถรับประกันใด ๆ ว่าบริการที่ให้จะไม่ถูกรบกวน เปิดใช้งานได้ตลอดเวลา หรือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

Videoconvert ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมดที่มาจากบุคคลที่สาม

 

เนื้อหาด้านการศึกษา สังคม ข้อมูลและมัลติมีเดียที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ผ่าน Videoconvert นั้น เป็นเจ้าของและถูกให้บริการโดยเว็บไซต์ภายนอกซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง เว็บไซต์เหล่านี้และผู้ดูแลมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ถูกนำเสนอ เก็บรักษา และ/หรือส่งต่อ Videoconvert ไม่ความสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมใดๆได้

6. การเชื่อมโยงไปหน้าอื่นๆ

Videoconvert มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Videoconvert การใช้งานและการเข้าถึงการเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นการตัดสินใจของผู้ใช้และเมื่อมีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์เหล่านี้ ผู้ใช้ต้องทำตามนโยบายและข้อกำหนดของเว็บไซต์นั้น ๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงการใช้งานและประกาศเรื่องการรักษาความลับของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก่อนที่จะใช้งานหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์เหล่านี้

 

Videoconvert ไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ เนื้อหาของเว็บไซต์ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงของเว็บเหล่านี้ การรักษาความปลอดภัย ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือการสูญหายของข้อมูล ในทำนองเดียวกัน Videoconvert จะไม่รับผิดชอบต่อประเภทของสินค้าหรือเนื้อหาใดๆที่เว็บไซต์เหล่านั้นจัดทำ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือความเสียหายหรือสูญเสียที่ผู้ใช้อาจพบเจอได้จากการเชื่อมโยงไปที่ลิงค์ หรือข้อมูล เนื้อหา สินค้าหรือบริการใดๆของเว็บไซต์เหล่านั้น

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Videoconvert สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยน หรือทดแทนเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานในช่วงเวลาใดก็ได้ โดยไม่มีการแจ้งเตือนเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้ เงื่อนไขใหม่จะถูกบังคับใช้ทันทีที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์และไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

 

การปรับเปลี่ยนใด ๆ ไม่ว่ามีนัยสำคัญเช่นใด รวมถึงการเปลี่ยนของข้อตกลงและเงื่อนไข เป็นดุลพินิจของ Mandarine International SA กรุณาตรวจสอบและอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ การปรับเปลี่ยนจะถูกนำมาบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ประกาศบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์หลังจากมีการแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ผู้ใช้ถือว่ายอมรับข้อกำหนดที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยปริยาย

8. กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายประเทศโรมาเนีย ข้อพิพาทใด ๆ ของ Videoconvert กับผู้ใช้ Videoconvert หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของ Videoconvert ต้องขึ้นศาลของประเทศโรมาเนียซึ่งมีอำนาจในการตัดสินคดี ซึ่งเป็นที่ที่ Videoconvert ตั้งอยู่ ในเมืองบูคาเรสต์

9. การร้องเรียน /ความช่วยเหลือ

สำหรับคำถาม ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการที่จัดทำโดย Videoconvert กรุณาติดต่อเราได้ที่อีเมล์: [email protected]

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 21.12.2016