Villkor och bestämmelser

 

1. Om Videoconvert.com

Videoconvert.com är en webbplats som ägs av MANDARINE INTERNATIONAL S.A., med huvudkontor i Bukarest, 28-30 Academiei gata, 8a våning, Distrikt 1, Bukarest, Rumänien, registrerad i Handelsregistret under nr. J40/8533/2016, CUI 36225888, företag som äger och förvaltar Videoconvert.com (härefter Videoconvert).

 

Videoconvert är ett gratis konverterings verktyg som tillåter ändringen av video filformatet till mp3, mp4, avi eller vilket annat format som helst, i enlighet med de villkor och krav som nämns i denna Villkor och bestämmelser avsnitt.

 

Med tanke på att användningen av Videoconvert innebär det ovillkorliga godkännandet av dessa villkor och bestämmelser, rekommenderar vi att du har tillräckligt med tid för att noggrant läsa igenom dessa Villkor och Bestämmelser. Dessutom rekommenderar vi att du tidvis läs igenom på nytt den uppdaterade versionen av dessa Villkor och bestämmelser för att lägga märke till de senaste ändringarna. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana förändringar efter eget godtycke.

 

Dessa villkor och bestämmelser tillämpas oberoende av den enhet du använder för att ha tillgång till Videoconvert.com webbsida (inklusive bordsdator, bärbar dator eller webbläsaren i din mobil, digital TV, mobil telefon, personliga bildatorer, bärbara digitala enheter eller vilken annan bärbar enhet eller nuvarande och framtida teknologi).

 

Videoconvert lagrar inga av filerna som används av Konverteraren. Din uppladdade webbadress kommer att behållas endast för den tid som krävs för filkonvertering eller, vid behov, kommer filen att sparas under den tid som krävs för vissa statistiska processer som krävs för att optimera våra tjänster.

2. Definitioner

“Videoconvert Content” innehåller, utan att vara begränsad till, allt text, grafik, layout, logotyper, bilder, ljudmaterial, filmer eller andra rörliga bilder, artiklar som varaktigt eller tillfälligt finns på webbplatsen, information om produkten och/eller mjukvaran, offentliggjorda eller tillgängliga på vilket sätt som helst för denna webbsidans användare, liksom de produkter som tillhandahålls via webbplatsen.

 

Begreppet ”Varumärke” avser alla kommersiella märken, logotyper och tjänstemärke (registrerade eller icke-registrerade) som visas på denna Webbplats.

 

Begreppet „Upphovsrätt” avser rätten att bli erkänd som ensam upphovsman med de moraliska och fäderneärvda egenskaper som anges i Lagen nr. 8/1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter samt de som anges i de internationella konventioner som Rumänien har anslutit sig till.

 

Begreppet „Konverterare” avser en mjukvara som har möjligheten att konvertera audio filer från ett format till ett annat (till exempel, från FLAC till MP3) genom att välja kodningsparametra för varje av utdata filformat med syftet att få bra ljudkvalitet.

3. Allmänna användningsvillkor

Videoconvert ställer till ditt förfogande och ger dig tillstånd att använda de produkter/tjänster som erbjuds av webbplatsen endast genom att noggrant ta hänsyn till de nuvarande villkoren. Tillgång och användning av webbplatsen Videoconverter.com sker med stöd av de nuvarande reglerna och under förutsättningen att du accepterar och respekterar dem. Användningsreglerna tillämpas alla personer som får tillgång till och/eller använder denna webbplats.

För att använda tjänsterna som denna webbplats erbjuder, krävs det rättskapacitet att vidhålla Videoconverts villkor eller ha föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke för att surfa på webbplatsen och göra detta under deras övervakning och bemyndigande.

 

Genom att ha tillgång till och använda Videoconvert.com webbplatsen, ger du ditt fullkomliga samtycke att iaktta alla nedanstående bestämmelser och därför godta ett juridiskt bindande avtal med Videoconvert. Om du inte helt eller delvis godkänner bestämmelserna i Videoconvert s Villkor och Bestämmelser eller ifall du har besökt webbplatsen av misstag, utan avsikt att acceptera dessa Villkor och Bestämmelser eller ifall du inte är fullkomligt kapabel att fullo förstå eller acceptera de nuvarande Villkor och Bestämmelser, lämna denna webbplats omedelbart och använd inte Videoconverts produkter.

 

Besökarna har fri och obegränsad tillgång till webbplatsen och har tillstånd att använda webbplatsen och konvertering utdatafilen, i enlighet med bestämmelserna i Videoconverts Villkor och Bestämmelser och endast genom att iaktta de lagliga bestämmelser, de internationella konventionerna, endast för personliga och icke-kommersiella syfte, utan att bryta mot legitima rättigheter och tredje mans intresse.

 

Innehållet i Videoconvert erbjuds ”i sig” endast för personligt bruk och får inte användas, kopieras, distribueras, överföras, sändas visas, säljas, licensieras eller utnyttjas på något annat sätt än vad som anges i de nuvarande villkoren eller för andra ändamål, utan det preliminära skriftliga samtycket av Videoconvert. Videoconvert konverteraren får användas av andra webbplatser(webbmästare) som vill direkt använda denna Videoconvert konverterare.

 

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart begränsa eller avbryta, utan föregående anmälan, tillgången till Videoconvert webbplatsen för vilken användare som helst, om någon av bestämmelserna i dessa Villkor och Bestämmelser brytts mot.

 

Eftersom denna tjänst är gratis, ägaren och administratören av Videoconvert webbplatsen kan besluta utan någon formalitet eller inledande förfarande, utan någon anmälan, ensidigt, omotiverad, ovillkorligen och i enlighet med sin egen vilja, det tillfälliga upphävandet eller avbrott av Videoconvert tjänster. Den kan dessutom ensidigt, omotiverad och i enlighet med sin egen vilja besluta att avslå användaren tillgång till Videoconverts sida och/eller till konverteraren.

 

Det är förbjudet att störa webbplatsens användning och utnyttjande av tredje part, sända datavirus eller andra element som skadar webbplatsens väl fungerande.
Det är förbjudet att starta eller använda alla datorsystem, inklusive men inte begränsat till, “robotar”, “spindlar” och “offline läsare” eller något annat system som besöker webbplatsen Videoconvert på ett sätt som kan sända i en viss tid mer värvning meddelanden än en människa rimligen kunde göra, genom att använda en konventionell online webbläsare i samma tidsperiod.

 

Det är förbjudet att insamla information eller personuppgifter från Videoconverts webbplats, användning av kommunikationssystem som erbjuds på hemsidan för kommersiella ändamål är dessutom förbjudna.
Genom att använda Videoconvert webbplatsen, är du skyldig att inte undkomma, deaktivera eller på något sätt störa webbplatsens säkerhetssystem eller de system som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av någon del av innehållet från webbplatsen eller som medför begränsningar för webbplatsens användning.

4. Följa lagen, tredje part rättigheter och immaterialrätt

Videoconvert ställer till användarnas förfogande en konverterare som är avsedd att användas av den person på egen hand och eget ansvar på ett sådant sätt så att det inte inkräktar på tredje parts rättigheter.

 

Videoconvert kan endast användas för att konvertera video filer som innehåller data som användaren har den lagliga rätten att använda och för vars nedladdning, konvertering och användning det inte finns någon begränsning (till exempel, att ladda ner eller konvertera en av användarens egna videor, ladda ner eller konvertera en video fil med ägarens samtycke, ladda ner eller konvertera en video fil i enligt med de undantag som anges av art. 33 i den rumänska Lagen nr. 8/1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter, ladda ner eller konvertera en video fil till audio för utbildningssyfte, inom gränserna och genom att iaktta de rättsliga bestämmelserna, andra uttryckliga situationer angivna av lagen). De konverterade filerna får användas endast för personligt bruk och under inga omständigheter för kommersiella bruk. Användaren har inte rätten att offentligt publicera, under inga omständigheter och på inget sätt, innehållet i den skapade mp3 filen.

 

Videoconvert tillåter inte utförandet av olagliga aktiviteter på webbplatsen, bland annat aktiviteter som bryter mot immateriella rättigheter. Du får inte använda Videoconvert för att konvertera filer som innehåller olagliga data, filer som skapades genom att bryta mot lagen, som strider mot sekretess avtal eller tredje parts författarrätt. Eventuella brott mot detta villkor innebär ditt fullkomliga och uteslutande rättsliga eller civila ansvar.

 

Vänligen se till att när du lägger upp eller laddar ner filer och andra material på webbplatsen (med syftet att använda Konverteraren eller med andra syfte) bryter du inte mot immateriella rättigheter eller andra tredje part rättigheter. När material som laddas på Videoconvert webbplats (med syftet att använda Konverteraren eller med andra syfte) tas från andra webbplatser, ska du iaktta och samtycka till denna respektive webbplatsens policy i vad som gäller äganderätten och data användning för dessa respektive material. Vi ber dig att läsa och respektera de villkor och bestämmelser samt alla andra handlingar som reglerar användningsvillkoren för de respektive webbplatserna, annars riskerar du att bryta mot bestämmelserna om sändning och användningsvillkoren för respektive data och material och riskerar rättsliga påföljder. De rättsliga förhållanden under vilka data och innehåll som tagits från andra webbplatser får användas kan variera beroende på de lagar i kraft i användarens land eller de lagar som tillämpas till innehavaren av den ursprungliga webbplatsen. Du är skyldig att bli informerad om dessa rättsliga bestämmelser och åtlydda dem.

 

Användaren är fullkomligt ansvarig för alla åtgärder i samband till data som nedladdats från tredje parts webbplatser och uppladdats på Videoconvert. Varje gång upphovsrätten till uppladdat innehåll som ska konverteras tillhör en tredje part, måste förhållanden under vilka det respektive arbetet får användas och utnyttjas först avtalats med rättighetsinnehavaren. Användaren är ansvarig för lagligheten att använda Videoconvert. Videoconvert tillhandahåller bara den tekniska plattformen och agerar endast som leverantör av en teknisk IT produkt. Videoconvert har inget ansvar för den lagliga behandlingen av uppgifter som införts för konvertering eller sättet att använda den redan konverterade data.

 

Att använda vår Videoconvert konverterare utan att lyda lagen, framför allt i vad som gäller immateriella rättigheter, kan leda till att ha din tillgång till Videoconvert webbplatsens tjänster förbjuden, följt av att vara blockerad från vår hemsida utan någon förhands notifiering ifall vi notifieras om sådana förfarande.

 

Videoconvert.com och det fullständiga innehållet som står på denna webbplats: program, varumärke, logotyper, grafik, texter, ljud- eller video filer, bilder, teckningar, programvaror och databaser, samt annat material som publiceras på webbplatsen är skyddade av lagen om upphovsrätt och ägs av Mandarine International S.A. eller sina partner.

 

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av den rumänska lagstiftningen om upphovsrätt, liksom den tillämpliga internationella lagstiftningen om upphovsrätt. Utan vårt skriftliga föregående samtycke är det förbjudet att använda Videoconvert s logotyp och varumärke som tillhör Mandarine International S.A. eller som har ett samband med Videoconvert eller Mandarine International S.A.

 

Utan samtycke från mjukvarans upphovsrättsinnehavare är den otillåtna kopieringen och all ingripande, förvandling eller modifiering av mjukvaran som webbplatsen bygger sig förbjudna.

 

Om du anser att din upphovsrätt har kränkts av den felaktiga användning av Videoconverts webbplats, uppmuntrar vi dig att skicka oss ett meddelande där du anmäler rättighetskränkningen och de bevis som stödjer att den anmälda kränkningen avser dina rättigheter. Anmälan ska innehålla information som gör det möjligt att identifiera det kopierade verket, webbplatsen eller länken du påstår verket kommer från, kort men betydande bevis som stödjer att du är upphovsrättsinnehavaren av detta verk eller bevis att du representerar upphovsrättsinnehavaren, också en förklaring på eget ansvar att du tar på dig risken att bli åtalad ifall du inte agerar rättfärdigt. Anmälan ska skickas till [email protected]

Om vi mottar den ovanstående anmälan ska administratören och/eller ägaren av Videoconvert notifiera användaren som orättvist använde produkten och på det sättet gjorde intrång mot dessa rättigheter och ska försöka att blockera den framtida tillgången till Videoconvert för denna användare.

5. Begränsat ansvar

Genom att besöka Videoconvert medger du att du använder webbplatsen för egen räkning och att du är en den enda personen som är skyldig att lyda lagen, tredje parts rättigheter och de förhållanden under vilka den aktuella produkten ställs till ditt förfogande.

 

Videoconvert kommer inte att vara ansvarig för användarnas beteende och kan inte vara ansvarig för de skador som orsakas av dessa till tredje part, eftersom Videoconvert enbart sätter till användarnas förfogande en teknisk produkt tillsammans med användningsvillkoren som, ifall de uppfylls, garanterar lagens lydelse och lydelsen av de rättsliga rättigheter och personernas intresse.

 

Videoconvert, dess ägare/administratör, alla juridiska personer och närstående företag, partner företag eller företag som tillhör samma grupp, avtalspartner, anställda och andra agenter för Mandarine International S.A. som är inblandade i någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen ansvarar inte för direkta eller indirekta skador av något slag, skador som skulle uppstå från att besöka webbplatsen eller i samband med användning av denna webbplats och dess innehåll, inte ens i den situation där det tidigare anmälts om möjligheten av tillblivelse av sådana förluster. Dessutom kan deras ansvar inte utvidgas till användning med ont uppsåt, som strider mot lagen eller villkoren, av användarna av Videoconvert.

 

Videoconvert tar inte risken för skador orsakade till användarna efter de har besökt webbplatsen, inklusive eventuella datavirus eller andra skadliga element som tillfogar skador till datorer eller andra elektroniska utrustningar som ägs av användare, till nätverket webbplatsen nås från eller för någon annan dataförlust. Tillgång och användning av Videoconvert görs på användares eget ansvar.

 

Videoconvert är inte ansvarig för modifiering, upphävande eller avbrott av de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen.

I vad som gäller webbplatsens avsnitt som innehåller användarnas recensioner, ligger ansvaret för innehållet fullkomligt med dessa användare. Videoconvert förbehåller sig rätten att inte publicera de åsikter och recensioner som strider mot Villkoren och Bestämmelserna eller som skadar på vilket annat sätt som helst ägarna, partner eller tredje part av Videoconvert.

 

Videoconvert kan inte garantera på något sätt att de tjänster som tillhandahålls kommer att vara oavbrutna, i tid eller utan fel.

Videoconvert avsäger sig allt ansvar för noggrannhet av innehåll som tillhandahålls av tredje part.

 

Hela det utbildningsmässiga, sociala, informativa och multimedia innehållet som användaren har tillgång till via Videoconvert lagras och tillhandahålls av externa webbplatser vars innehåll är tillgängligt för allmänheten. Dessa webbplatser och deras operatörer är ansvariga för innehållet de lagrar, tillhandahåller och/eller sänder och Videoconvert inte har någon relation med tredje parts webbplatser och kommer därför inte hållas ansvarig för innehållet, inte heller kan ha kontroll över det.

6. Länkar till andra webbplatser

Videoconvert webbplatsen innehåller länkar till tredje part webbplatser eller andra tjänster som varken ägs eller kontrolleras av Videoconvert administratörer. Att använda och ha tillgång till sådana länkar är användarnas val och när användarna besöker dessa länkar iakttar användarna att uppfylla policyn för denna respektive webbplatsen. Vi rekommenderar att du igenomläser användarvillkoren och sekretesspolicyn för alla tredje part webbplatser innan du använder dem eller skickar personlig information eller vilken annan information som helst genom dessa webbplatser.

 

Videoconvert.com kontrollerar inte och ansvarar inte för tillgängligheten av dessa webbplatser, deras innehåll, eventuella brott mot upphovsrätten, webbplatsernas sanningshalt, deras säkerhet, ifall de innehåller datavirus eller andra skadliga element som utsätter dig för fara eller som orsakar skador till datorn eller andra elektroniska apparater, nätverket som du använder för att besöka webbplatsen eller vilken annan som helst dataförlust. På samma sätt ansvarar inte Videoconvert för den typ av produkter eller material som dessa webbplatser erbjuder, för den kommersiella verksamhet av dessa respektive webbplatser eller för alla eventuella skador eller förluster som användarna kan utsättas för genom att gå besöka den respektive länken eller med hänsyn till informationen, innehållet, varorna eller tjänsterna som ställs till deras förfogande av de respektive webbplatser.

7. Förändringar i dessa användarvillkor

Videoconvert förbehåller sig rättigheten att när som helst ändra eller ersätta innehållet i dessa Villkor och Bestämmelser, med eller utan att notifiera användarna i förväg. De uppdaterade villkor och bestämmelser träder i kraft från och med tidpunkten de publiceras på webbplatsen och har ingen tillbakaverkande verkan.

 

Eventuella ändringar, oavsett hur viktiga, liksom utbytet av villkor och bestämmelser och görs efter Mandarine International S.A.s eget godtycke.

Vänligen granska och regelbundet läs igenom dessa Villkor och Bestämmelser med tanke på att vilken ändring som helst träder i kraft snart efter dess publicering på webbplatsen. Att använda webbplatsen efter dessa ändringar har publicerats kommer att betraktas som en tyst godtagande av ändringarna.

8. Tillämplig lag

Tillämplig lag är den rumänska lagen. Vilken som helst tvist mellan Videoconvert och vilken som helst Videoconvert användare eller i avseende till leveransen av Videoconvert produkter ska prövas av en allmän domstol i området vart Videoconvert sätt är beläget, respektive i Bukarest, Rumänien.

9. Klagomål/support

Har du frågor, tvivel, klagomål eller förslag angående webbplatsen eller tjänsten som erbjuds av Videoconvert, vänligen kontakta oss via den följande epost adressen: [email protected]

 

Senast uppdaterad: 21.12.2016