Politika ochrany osobných údajov

 

Úlohou tejto politiky ochrany osobných údajov je vytvorenie transparentného a bezpečného prostredia pre našich používateľov. Rešpektujeme a pristupujeme s veľkou vážnosťou k procesu spracúvania a ochrany všetkých osobných údajov, ktoré sa dostávajú na naše servery.

 

Kroky, ktoré používame na zber a odosielanie informácií sú v plnom rozsahu predstavené a opísané v tomto dokumente. Spôsob, akým budú tvoje údaje zhromažďované, registrované, uschovávané alebo prenášané sa úplne podriadi ustanoveniam z tejto Politiky ochrany osobných údajov.

 

Všeobecne naša webová stránka môže byť použitá bez odosielania tvojich osobných údajov: meno, adresa alebo e-mailové adresy.  Tieto sú zhromažďované, uschovávané a použité v rámci našich webových stránok a v súlade s tým, čo je stanovené Zákonom č. 677/2001 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Videoconvert.com uschová všetky údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii s cieľom využiť naše on-line služby alebo použiť naše služby pre zákaznícku podporu alebo technickú podporu, moment, keď je možné, že ťa požiadame o vyplnenie formulára, do ktorého uvedieš svoje meno a e-mailovú adresu. Tieto informácie budú uchované v našej databáze.

 

Táto webová stránka používa vlastné cookies a cookies tretích osôb, aby lepšie pochopila potreby klientov, aby vylepšila produkty a služby, a aby poskytla návštevníkom oveľa lepšiu navigačnú skúsenosť a lepšie služby, ktoré sú prispôsobené ich osobným záujmom. Tvoje osobné údaje môžu byť tiež použité aj za účelom personalizácie a čo najlepšieho vylepšenia služieb Videoconvert.com, ako aj na marketingové účely.

 

Cookies, ktoré patria tretím osobám a ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke môžu pochádzať od nasledovných subjektov: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense atď., ako aj od objednávateľov reklamných služieb dodávaných našou spoločnosťou v určitej chvíli na webovej stránke. Môžeš si pozrieť a analyzovať kompletný zoznam cookies, ktoré patria tretím osobám v zozname zverejnenom v časti ”politika cookies”.Videoconvert.com nemá prístup k týmto cookies a ani ich nemôže kontrolovať.

 

Videconvert.com bude oprávnená odoslať zhromaždené údaje partnerským webovým stránkam, webovým stránkam, ktoré patria do tej istej skupiny alebo výslovne schváleným partnerom.

 

Taktiež Videoconvert.com bude oprávnená použiť tvoje údaje, aby ťa skontaktovala, bude mať možnosť uložiť a spracovať osobné údaje, aby ti zasielala informácie o nových ponukách, propagačných akciách, reklamných správach alebo správach priameho marketingu. Ak si neželáš byť kontaktovaný, alebo chceš zmeniť ktorékoľvek poskytnuté informácie, môžeš požiadať priamo o túto vec na e-mailovej adrese: [email protected]

 

Akékoľvek iné oznamy a materiály, ktoré nám odošleš prostredníctvom tejto webovej stránky, ako napríklad otázky, pripomienky, podnety či iné podobné odkazy, nebudú pokladané za dôverné a nebudú podliehať žiadnemu režimu ochrany. Taktiež, Videoconvert.com nenesie žiadnu zodpovednosť za situácie, v ktorých používateľ z vlastnej iniciatívy zverejňuje akékoľvek osobné údaje vo verejnom odkaze na webovej stránke Videoconvert.com.