Algemene voorwaarden

 

1. Over Videoconvert.com

Videoconvert.com is a website met als eigenaar MANDARINE INTERNATIONAL S.A., met het hoofdkantoor in Boekarest, Str. Academiei nr. 28-30, et. 8, 1ste stadsdeel, Boekarest, Roemenië, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer J40/8533/2016, CUI 36225888, vennootschap die eigenaar en beheerder is van Videoconvert.com (hierna Videoconvert).

 

Videoconvert is a gratis converter dat biedt de gebruikers de mogelijkheid om het formaat van een video bestand naar mp3, mp4, avi of elke andere audio formaat, volgens de expliciete voorwaarden die vermeld zijn in de huidige “Algemene Voorwaarden” sectie.

 

Gezien het feit dat het gebruik van Videoconvert impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de onvoorwaardelijke naleving van de gebruiker aan de huidige voorwaarden, raden wij u voldoende tijd te hebben voor het zorgvuldig lezen van deze algemene voorwaarden. Wij bevelen ook dat u regelmatig herlees de bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden zodat u de laatste wijzigingen weet. Wij so as to note the latest changes. Wij behouden ons het recht om dergelijke wijzigingen bij onze discretie te maken.

 

Deze voorwaarden worden toegepast ongeacht het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Videoconvert.com website (inclusief desktop, laptop of mobiele web browser, digitale televisie, mobiele telefoons, in auto’s’ personal computers, draagbare digitale apparaten en enig ander mobiel apparaat of momenteel erkende technologie of dat zal worden ontwikkeld in de toekomst).

 

Videoconvert host geen bestanden bestemd voor de Convertor. De door u geüpload URL zal alleen worden gehouden gedurende de tijd die nodig is voor bestandsconversie of indien nodig, zal het bestand worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor bepaalde statistische procedures met het oog op het optimaliseren van onze diensten.

2. Definities

“Videoconvert inhoud”: bevat, inclusief en niet beperkt op, tekst, grafieken, lay-outs, logo’s, afbeeldingen, films of andere bewegende beelden, artikelen die permanent of tijdelijk op de website verschijnen, details over product en/of software, gepubliceerd of in enige andere wijze beschikbaar gesteld voor de Gebruiker op de website, alsook de producten beschikbaar gesteld via de website.

 

De termijn “Trademark(nl. Handelsmerk)” verwijst naar alle logo’s, merknamen, fabrikantnamen, handelsnamen en diensten merken, (ongeacht of ze geregistreerd of niet zijn) die op de website worden getoond.

 

De termijn “Copyright(nl. Auteursrecht)” verwijst naar het recht om te worden erkend als hebbende morele en patrimoniale rechten als de enige auteur van een origineel werk, zoals gepresenteerd door de Roemeense wetgeving wet nr. 8/1996 op het gebied van auteursrecht en naburige rechten, evenals met inachtneming van de internationale verdragen die Roemenië heeft geaddeerd aan.

 

“Convertor”: een software die de mogelijkheid heeft tot het converteren van muziekbestanden van een formaat naar de andere (bijvoorbeeld van FLAC naar MP3). Vaak selecteert deze codering parameters voor elk van de uitvoerbestanden formaten ten einde een geluidskwaliteit aan te komen.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

Videoconvert zet tot uw beschikking en verleent u toestemming om gebruik te maken van de producten/diensten die worden aangeboden door de website alleen door een strikte inachtneming van de huidige algemene voorwaarden. Toegang tot en gebruik van de website Videoconvert.com gebeurt onder het gezag van het onderhavige reglement gedaan en wordt bepaald door de aanvaarding en naleving van deze. De regels zijn van toepassing op alle personen die toegang hebben tot of gebruik maken van de website.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website, dient u de wettelijke bevoegdheid hebben om vast te houden aan de voorwaarden Videoconvert.com of ouders of voogd toestemming te hebben om deze site te bekijken en gebruiken, onder hun toezicht en gezag.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de Videoconvert.com website, geeft u een totale en onvoorwaardelijke acceptatie naar volledig en zonder uitzondering naleving van alle regels vermeld in de YTMP3.com Algemene Voorwaarden. Als u niet volledig of alleen gedeeltelijk instemmen met de bepalingen van de Videoconvert.com Algemene Voorwaarden of u zich toegang verschaft tot de website per ongeluk, zonder de bedoeling te aanvaarden van de onderhavige Algemene Voorwaarden van Videoconvert.com of u niet beschikt over het vermogen om volledig inzicht te krijgen van Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Videoconvert, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten en gebruik geen Videoconvert producten.

 

Bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot de website en zijn toegestaan de website te gebruiken en het uitgangsbestand uit de conversie, in overeenstemming met de bepalingen van de Videoconvert Algemene Voorwaarden en alleen met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de daarin genoemde internationale verdragen, alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, zonder inbreuk op de rechten en rechtmatige belangen van derden.

 

De Videoconvert is “gegeven als het is” enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, uitgezonden, verkocht, in licentie worden gegeven of op enigerlei andere wijze dan die bepaald in de huidige voorwaarden of voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Videoconvert. Videoconvert convertor (de pagina voor webmasters) kan alleen worden gebruikt door andere webpagina’s die willen rechtstreeks gebruik maken van deze gratis online tool.

 

Uw toegang tot Videoconvert onmiddellijk kan worden beperkt of geschorst, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat we worden gedwongen op enigerlei wijze onze besluit te motiveren, indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden geschonden.

 

Omdat dit een gratis service is, de eigenaar en/of beheerder van de Videoconvert website kan beslissen, zonder enige formaliteit of voorafgaande procedure, eenzijdig en zonder kennisgeving, ongemotiveerd, onvoorwaardelijk en volgens zijn eigen wil de schorsing of onderbreking van de Videoconvert services. Hij kan ook eenzijdig, ongemotiveerd en volgens zijn eigen wil ontkennen de toegang tot elke gebruiker de Videoconvert pagina en/of het gebruik van de converter.

 

Het is verboden om van het gebruik en de exploitatie van de website te verstoren door derden, de overdracht van computervirussen of andere elementen die schadelijk zijn voor het goed functioneren van de website zouden zijn.
De start of het gebruik van een computersysteem wordt verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders” en “offline readers” of gelijk welk ander systeem dat gebruikmaakt van de website op een wijze dat zou uitzenden in een bepaalde periode meer aanbiedingen berichten dan een mens redelijkerwijs kon doen door middel van een conventionele webbrowser, in dezelfde tijdsperiode.

 

Verzamelen van informatie of persoonlijke identificatiegegevens van de Videoconvert website is verboden, het gebruik van communicatiesystemen die worden aangeboden op de website (als dat het geval is) voor commerciële doeleinden is ook verboden.
Door het gebruik van de Videoconvert website ben je verplicht niet te ontwijken, deactiveren of op enigerlei wijze hinderen de website beveiligingssystemen of met de systemen die verhinderen of beperken het gebruik of het kopiëren van enig onderdeel van de inhoud van de website of beperkingen stelt aan het gebruik van de website.

4. Respecteren van de wet, rechten van derden en intellectueel eigendom

Videoconvert stelt ter beschikking aan gebruikers een online convertor die wordt gebruikt door de persoon op eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid zodanig dat geen rechten van derden worden aangetast.

 

Videoconvert mag alleen worden gebruikt voor het converteren van bestanden met een videoformaat dat gegevens bevatten waarvoor de gebruiker r een wettelijk recht van gebruik bezit en voor wiens download, omzetting en gebruik bestaat geen wettelijke beperking (bijvoorbeeld downloaden of één van de gebruiker zelf video’s downloaden of het omzetten van een videobestand wanneer dit recht was getransfereerd door de auteur, downloaden of omzetten van een video-bestand op basis van de uitzonderingen bepaald door art 33 van de Wet nr. 8/1996 betreffende auteursrechten en aanverwante rechten, downloaden of omzetten van een videobestand in een audiobestand met educatieve doeleinden, binnen de grenzen en met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, andere expliciete situaties volgens de wet). De door de conversie geresulteerde bestanden mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden en de gebruiker heeft geen recht de inhoud van de geresulteerde mp3 bestand openbaar te posten, onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele wijze.

 

Videoconvert permitteert niet dat via de website illegale activiteiten worden uitgevoerd, met inbegrip van activiteiten die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht. U hebt niet het recht dat door Videoconvert bestanden te converteren dat onwettige gegevens bevatten die werden verkregen via de een overtreding van het wet, dat in strijd is met geheimhoudingsverklaringen of auteurs rechten van andere personen. Elke overtreding van deze voorwaarde houdt u uitsluitend verantwoordelijk voor de wet.

 

Zorg ervoor dat wanneer u neemt en upload de bestanden of andere materialen op de website (voor het gebruik van de converter of enig ander doel) u geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. Wanneer de materialen geüpload op de Videoconvert website (met behulp van de converter of voor andere doeleinden) werden overgenomen van andere websites, je accepteert en naleeft de voorwaarden van de desbetreffende website met betrekking tot de eigendom en het gebruik van gegevens en van de respectieve materialen. Wij vragen u de Algemene Voorwaarden te lezen evenals alle andere documenten die het gebruik van de respectieve websites bepalen, anders loopt u het risico van inbreuk op de eigendom en gebruiksvoorwaarden van de respectieve gegevens en materialen en kan worden bestraft. De wettelijke voorwaarden waarin de gegevens en de inhoud van de andere websites kan worden gebruikt hangt af van de daadwerkelijke wetten in het land van de gebruiker of de wetten die gelden voor de houder van de website van de bron website. U bent verplicht om geïnformeerd te zijn over deze juridische eisen en ze te respecteren.

 

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle acties verbonden aan de gedownloade gegevens van websites van derden en geüpload op Videoconvert. Elke keer dat het auteursrecht van de geüploade inhoud die worden geconverteerd behoord tot een derde persoon, de omstandigheden waarin de respectieve opera kan worden gebruikt en geëxploiteerd moeten a priori worden ingestemd met de rechthebbende over de gedownloade/geüploade inhoud. De gebruiker is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gebruik van Videoconvert. Videoconvert biedt alleen het technische platform, uitsluitend als aanbieder van een technisch product op het gebied van informatica. Videoconvert houdt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de gebruiker of derden voor de rechtmatigheid van de ingevoerde gegevens voor de conversie of de gebruikswijze van de al omgezet data.

 

Het gebruik van onze Videoconvert convertor zonder respect voor het effectieve wetten, voornamelijk met betrekking hebben op de bescherming van de intellectuele eigendom kan leiden tot uw toegang tot de Videoconvert.com websiteservices verboden, gevolgd door u worden geblokkeerd van onze website zonder voorafgaande kennisgeving, als wij deze praktijken van u verder observeren.

 

De Videoconvert.com website en de volledige inhoud, programma’s, merken, logo’s, afbeeldingen, tekst, audio- en videobestanden, foto’s, tekeningen, software en databanken, evenals alle andere materialen op de website, zijn beschermd door het auteursrecht, en zijn eigendom van MANDARINE INTERNATIONAL S.A. of haar partners.

 

De website en haar inhoud worden beschermd door de Roemeense wetgeving betreffende auteursrechten, evenals de geldende internationale wetgeving betreffende auteursrechten. Het gebruik van Videoconvert logo en andere merken van Mandarine International S.A. of de associatie met de naam Videoconvert of Mandarine International S.A. is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Ongeautoriseerd kopiëren en elke interventie, transformatie of verandering van het computerprogramma dat ligt aan de basis van de website is verboden zonder toestemming van de auteursrechthebbende van het programma.

 

Mocht u van mening zijn dat uw auteursrecht waren geschonden door een onjuist gebruik van de Videoconvert website raden wij u aan om ons een melding te doen waarin u signaleert de schending van uw rechten, de exacte data van het illegale gebruik te geven en het bewijs van het feit dat de gesignaleerde overschrijding betreft uw rechten. De melding moet gegevens bevatten waarmee de identiteit van de gekopieerde werken kan vastgesteld worden, de website of link vanwaar u beweerd dat het werd genomen, korte maar overtuigend bewijsmateriaal ter ondersteuning van het feit dat u de auteursrechten over het werk heeft of bewijs dat u handelt in naam van de houder van deze rechten, evenals een verklaring op eigen verantwoordelijkheid waarin u het risico van heffingen die kunnen worden opgelegd worden indien u niet terecht zijn accepteert. De meldingen worden gericht aan [email protected]

Mocht wij de bovenstaande melding ontvangen, de beheerder en/of houder van Videoconvert zal een vorm indienen om de gebruiker die ten onrechte het product heeft gebruikt te identificeren en daardoor in strijd met de rechten geclaimd is gegaan en zal trachten de toegang van gebruikers tot Videoconvert in de toekomst te blokkeren.

5. Beperking van verantwoordelijkheid

Door Videoconvert te openen, u beweert dat het gebruik van de website is gedaan op uw eigen rekening met u als de enige verantwoordelijke voor het naleven van de wettelijke rechten van derden en de voorwaarden in welk het huidige product is tot uw beschikking gesteld.

 

Videoconvert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van gebruikers en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vooroordelen die door deze aan derden worden veroorzaakt, Videoconvert stelt ter beschikking van gebruikers uitsluitend een technisch product vergezeld van gebruiksvoorwaarden die, als ze geëerbiedigd zijn, verzekeren gehoorzaamheid aan de wet en de inachtneming van de wettige rechten en belangen van personen.

 

Videoconvert, haar eigenaar/beheerder, alle juridische personen en gelieerde bedrijven, partner vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, contract partners, werknemers en andere medewerkers van Mandarine International S.A. die betrokken zijn bij het maken van een van de diensten die worden aangeboden op de website, waaronder het maken en publiceren van het materiaal, zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de toegang tot de website of in verband met het gebruik van deze website en de inhoud ervan, zelfs in de situatie waarin het werd voorheen verteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke verliezen. Bovendien hun verantwoordelijkheid niet mag worden uitgebreid tot het gebruik met slechte bedoelingen, in strijd met de wet of door niet naleven van de opgelegde voorwaarden, door de gebruikers van Videoconvert.

 

Videoconvert neemt geen risico voor de schade veroorzaakt aan de gebruikers via de website, met inbegrip van eventuele virussen of andere schadelijke elementen die schade kunnen toebrengen aan computers of andere elektronische apparaten van gebruikers of bezoekers, op het netwerk van waaruit de website wordt geopend of voor enig ander verlies van gegevens. Toegang tot en het gebruik van Videoconvert gebeurt alleen op de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker

 

Videoconvert is niet verantwoordelijk voor de wijzigingen, de schorsing of onderbreking van de diensten die beschikbaar zijn via de website.

Voor de website secties dat lezers’ adviezen bevat, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze adviezen behoort volledig aan hun auteurs. Videoconvert heeft het recht die strijdig zijn met de bepalingen en voorwaarden van gebruik of die op enige manier aan het imago van Videoconvert houders, partners of derden schade brengen niet te publiceren.

 

Videoconvert kan niet garanderen dat de diensten die zij verleend zullen ononderbroken, op tijd, zeker of zonder fouten. Het gepubliceerde materiaal is louter informatief en kan niet, in de toepasselijke gevallen, het advies van een specialist vervangen.

Videoconvert neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud verstrekt door derden.

 

Het gehele educatieve, sociale, informatieve en multimedia inhoud toegankelijk door de gebruiker via Videoconvert wordt gehost en ter beschikking gesteld door externe websites waarvan de inhoud toegankelijk is voor het brede publiek. Deze websites en hun bestuurders zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze host, leveren en/of overdragen en Videoconvert heeft geen enkele soort relatie met websites van derden en zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch kan zij deze beheersen.

6. Links naar andere pagina’s

De Videoconvert website bevat links naar websites van derden of andere diensten die niet het eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de Videoconvert beheerders. Het gebruik van en de toegang tot deze links is de keuze van de gebruikers en wanneer deze links worden geopend, de gebruikers worden verwijst naar het beleid van de desbetreffende website. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en de vertrouwelijkheid verklaringen van alle websites van derden voor het gebruik of verzenden van persoonlijke gegevens of andere informatie op of via deze websites.

 

Videoconvert heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze pagina’s, hun inhoud, hun mogelijke schendingen van het auteursrecht, de waarheid dat deze pagina’s bevatten en de zekerheid die zij hebben, of ze bevatten virussen of andere schadelijke elementen die levensgevaarlijk zijn of dat er schade aan de computer of op andere elektronische apparaten en het netwerk van waaruit u opent de website of enige andere data verlies.
Ook, Videoconvert is niet aansprakelijk voor de aard van de producten of andere materialen die deze websites bieden, voor de commerciële activiteit die de respectievelijke pagina’s praktijken noch voor enige schade of verliezen die de gebruikers kunnen ondergaan bij het verkrijgen van toegang tot de desbetreffende link of over de informatie, inhoud, goederen of diensten die tot hun beschikking staan door de respectievelijke websites.

7. Wijzigingen van deze voorwaarden

Videoconvert heeft het recht op de inhoud van de bepalingen en voorwaarden van gebruik in elk moment te wijzigen of te vervangen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat ze werden gepubliceerd op de website en hebben geen terugwerkende kracht.

 

Elke wijziging, hoe belangrijk, evenals de vervanging van de algemene voorwaarden, is volledig ter beoordeling van Mandarine International S.A.

Controleer en herlees regelmatig deze voorwaarden, rekening houdend met het feit dat eventuele wijzigingen zullen worden toegepast na het plaatsen ervan op de website. Het gebruik van de website na deze wijzigingen werden geplaatst zal worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van de wijzigingen.

8. Het toepasselijke recht

Het toepasselijke recht is het Roemeense Wet. Alle geschillen tussen Videoconvert en elke Videoconvert vallen onder de jurisdictie van de Roemeense rechtbank met algemene bevoegdheid waar de Videoconvert houder zetel bevindt, namelijk Boekarest.

9. Klachten / Support

Voor vragen, twijfels, klachten, suggesties over de website of de dienst aangeboden door Videoconvert, gelieve ons te contacteren op het e-mail adres: [email protected]

 

Laatste update was gemaakt op 21.12.2016