Vilkår og betingelser

 

1. Om Videoconvert.com

Videoconvert.com er et nettsted eiet av MANDARINE INTERNATIONAL S.A. med hovedkontor i distrikt 1, Bukarest, 28-30 str. Academiei, 8. etasje, og er registrert i Handelsregisteret med nr. J40/8533/2016, CUI 36225888, bedrift som eier og administrerer Videoconvert.com (heretter Videoconvert).

 

Videoconvert er en gratis konverter som tilbyr brukerne muligheten til å forandre formatet på en videofil til en mp3, mp4, avi eller hvilket som helst annet audioformat ifølge de direkte vilkårene som er forklart i delen med‘Vilkår og Betingelser’.

 

Siden det å bruke Videoconvert innebærer brukerens ubetinget aksept av disse vilkår og betingelser, anbefaler vi sterkt at du tar deg den tiden som trenges for å lese nøyaktig disse Vilkår og Betingelser. Vi anbefaler også at du kommer tilbake med jevne mellomrom og leser på nytt den oppdaterte versjonen av disse Vilkår og Betingelser slik at du legger merke til de siste endringene. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre slike endringer når som helst det skulle kreves.

 

Disse vilkårene gjelder uansett hva slags apparat som brukes for å komme inn til nettstedet Videoconvert.com (inklusivt, men ikke begrenset til PC, bærbar pc eller mobil telefon- nettlesere, digital TV, mobile telefoner, bil pc-er, bærbare digitale apparater og hvilke som helst andre mobilapparater eller teknologi som er anerkjent nå eller som blir utviklet i framtiden.)

 

Videoconvert verter ikke noen av de filene som er bestemt for å bli brukt av Konverteren. URL-en som du lastet opp kommer til å bli bevart bare for den perioden som trenges for å fullføre konverteringsprosessen eller for den perioden som trenges for å oppnå statistiske prosedyrer som kreves for å optimalisere våre tjenester.

2. Definisjoner

“Videoconvert innhold” inneholder, men uten å være begrenset til det, hvilken som helst tekster, grafikk, oppsetter, logoer, bilder, audio filer, artikler, filmer og andre bevegende bilder som blir vertet permanent eller kortvarig på nettstedet, samt detaljer om produkter og/eller programvare, publisert på hvilken som helst måte eller tilgjengelig for brukeren på nettstedet eller hvilke som helst produkter som blir forsørget gjennom nettstedet.

 

Termen “Varemerke” henviser til hvilke som helst og alle logoer, merkenavn, navnet til produsenten, handelsnavn og tjenestemerker (registrert eller ikke) vist på Nettstedet.

 

Termen ”Opphavsrett’’ henviser til retten om å bli erkjent som den som har moralske og økonomiske rettigheter som eneste skaper av originelt åndsverk, slik som det ble presentert av den rumenske loven nr. 8/1996 angående opphavsretten og tilhørende rettigheter samt det å være i overenstemmelse med internasjonale konvensjoner som Romania har samtykket til.

 

’’Konverter’’ er en term som henviser til en programvare som kan forandre audiofiler fra et format til et annet (for eksempel fra FLAC til MP3) ved å velge ut kodingsparametre til hver utdata filformater som ble valgt ut slik at man kan få beste lydkvalitet.

3. Allminnelige vilkår

Videoconvert bevilger brukerne tillatelse til å bruke tjenestene/produktene tilbudt på nettstedet kun under streng etterlevelse av inneværende vilkår og betingelser. Tilgang til og bruk av Videoconverter.com er avhengig av at man aksepterer og følger inneværende regler og forskrifter. Følgende vilkår gjelder for enhver som kommer inn på og/eller bruker dette nettstedet.

For å bruke tjenestene tilbudt av nettstedet, må du ha juridisk kapasitet til å akseptere vilkårene til Videoconvert eller skal du få dine foreldre eller formynders samtykke for å bla gjennom dette nettstedet og gjøre det under deres oppsyn og autoritet.

 

Ved å komme inn på og bruke Videoconvert.com, gir du din aksept for alle bestemmelsene som følger og, følgelig, aksepterer du en juridisk bindende avtale med Videoconvert. Skulle du delvis eller fullstendig ikke akseptere betingelsene for alle bestemmelsene inkludert i Vilkår og Betingelser slik som de er fastsatt av Videoconvert eller hvis du kom inn på nettstedet tilfeldigvis, uten hensikt til å akseptere disse Vilkår og Betingelser, eller hvis du ikke er i stand til å forstå og akseptere fullt Vilkårene og Betingelsene fastsatt av Videoconvert, vennligst forlat dette nettstedet med en gang og ikke bruk hvilket som helst produkt tilbudt av Videoconvert.

 

Besøkerne får gratis tilgang til nettstedet og blir autorisert til å bruke nettstedet og filene som oppstår etter konvertering ifølge Vilkårene og Betingelsene til Videoconvert og bare ved å respektere de rettslige bestemmelsene angitt i henhold til det, ifølge de internasjonale konvensjonene, bare til personlig og ikke til kommersiell bruk, uten å bryte de rettslige rettighetene til tredjemann.

 

Innholdet av Videoconvert blir tilbudt av og for seg selv, bare til personlig bruk og det skal ikke brukes, kopieres, distribueres, overføres, sendes ut, vises, selges under lisens eller utnyttes på hvilken som helst måte, ifølge betingelsene som er inneholdt her eller med hvilken som helst annen hensikt uten tidligere skriftlig samtykke fra Videoconvert. Videoconvert konverteren kan bli brukt av andre nettsteder (web-master) som ønsker å bruke direkte Videoconvert konverteren.

 

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller stanse med en gang tilgangen til hvilken som helst bruker til Videoconvert nettstedet, uten melding eller begrunnelse, skulle hvilken som helst av bestemmelsene fastsatt i disse Vilkår og Betingelser bli brutt.

 

Dersom han er eieren av en gratis tjeneste, kan eieren og webmasteren av Videoconvert bestemme, uten hvilken som helst tidligere formalitet eller forutsetning, uten melding, enesidig, uten begrunnelse, ubetinget og ifølge deres egen vilje, avbryte eller stoppe Videoconvert. De kan også bestemme enesidig og ifølge deres egen vilje å nekte tilgang til hvilken som helst bruker til Videoconvertsiden og/ eller til hvilken som helst konverterbruker.

 

Utnyttelse av tredjemanns nettsteder, forhindring av bruk av nettstedet på hvilken som helst måte samt overføring av datamaskinviruser eller andre skadelige materialer som kunne kompromittere nettstedets gode funksjonering er strengt forbudt.
Bruk av hvilket som helst automatisert system, inklusivt , men ikke begrenset til, “roboter,” “søkeroboter,” “offline lesere,” osv., for å komme inn på Videoconvert på en måte som sender flere request- meldinger til nettstedets servere enn et menneske kunne rimelig frembringe på samme tid ved å bruke en vanlig on-line netteser er strengt forbudt.

 

Innsamling av personlig identifiseringsdata fra Videoconvert nettstedet samt bruk av kommunikasjonssystemer tilbudt på nettstedet med kommersiell hensikt er strengt forbudt.
Ved å bruke Videoconvert nettstedet gir du ditt samtykke til å ikke unnvike, deaktivere eller forstyrre på hvilken som helst måte sikkerhtssystemet til nettstedet eller andre system som er satt der for å forebygge eller begrense bruk av eller replikering av innhold som ble publisert på nettstedet eller som kunne påtvinge begrensninger i bruk av nettstedet.

4. Aktelse for loven, tredjemanns rettigheter og opphavsrett

Videoconvert tilbyr en online konverter som kan bli brukt av brukerne bare hvis de aksepterer fullt, personlig og eksklusivt ansvar slik at det ikke skader tredjemanns rettigheter på noen måte.

 

Videoconvert kan bli brukt bare for å konvertere videofiler som inneholder data som brukeren har fått lovlig rettighet til og som har ingen rettslige begrensninger i kraft med hensyn til nedlasting, konvertering eller bruk (for eks. nedlasting eller konvertering av en personlig video, nedlasting og konvertering av en videofil etter at rettighet til å gjøre det ble bevilget av opphavsmannen, nedlasting eller konvertering av videofiler i samsvar med unntakene i art. 33 fra den rumenske Lov angående opphavsrett og tilhørende rettigheter nr. 8 fra 14. mars, 1996, nedlasting eller konvertering av en videofil til en audiofil med pedagogisk hensikt, innen begrensningen til den gjeldende loven for å gjøre det og ved å akte alle rettslige krav). Filene som oppstår etter konverteringen kan brukes kun til personlig bruk og under ingen omstendigheter til kommersiell bruk. Brukeren får ikke lov til å offentlig kringkaste på hvilken som helst måte eller under hvilken som helst omstendighet innholdet av den resulterende mp3 -filen.

 

Videoconvert godtar ikke at ulovlige aktiviteter blir utført gjennom bruk av nettstedet, inklusivt aktiviteter som bryter åndsverksrettighetene. Du får ikke lov til å bruke Videoconvert for å konvertere filer som inneholder ulovlige data som ble skaffet ved å bryte loven, som krenker avtaler om beskyttelse av opplysninger eller opphavsretten til andre personer. Ethvert brudd på denne betingelsen gjør deg eksklusivt ansvarlig for det og skal medføre eksklusivt straffansvar eller erstatningsansvar.

 

Vi ber deg forsikre deg at når du laster ned og/eller opp filer eller hvilke som helst andre materialer på nettstedet (til bruk med konverteren eller på hvilken som helst annen måte), du ikke bryter åndsverksrettighetene eller andre rettigheter til tredjemann. Når materialer som ble lastet ned fra Videoconvert nettstedet (for å brukes med konverteren eller med hvilken som helst annen hensikt) ble tatt fra andre nettsteder, aksepterer du å adlyde reglene til de nettstedene angående håndtering og bruk av denne informasjonen, data og materialer. Vi ber deg lese og akte vilkårene og betingelsene samt hvilke som helst andre dokumenter som innreder bruksvilkårene til respektive nettsteder, ellers står du i fare for å bryte vilkårene for kringkasting og bruk av slike data og materialer og du risikerer å stå overfor rettslige konsekvenser. De rettslige omstendighetene som tillater bruk av data og innhold tatt fra andre nettsteder kan variere ifølge lovene som er i kraft i brukerens land eller hvilke som helst andre lover som kunne gjelde for innehaveren av kildenettstedet. Du er forpliktet til å informere deg angående disse rettslige krav og respektere dem.

 

Brukeren påtar seg fullt ansvar for alle handlinger angående nedlasting av data fra tredjemanns nettsteder og opplasting av data på Videoconvert. Skulle opphavsretten for innholdet som ble opplastet og som skulle konverteres være tredjemanns eiendom, må betingelsene når respektivt verk kan brukes og utnyttes bli først avtalt med innehaveren av opphavsretten. Brukeren er ansvarlig for hvor rettslig det er å bruke Videoconvert. Videoconvert tilbyr bare den nødvendige tekniske plattformen ved å opptre bare som leverandør av et teknisk produkt i informatikkfeltet. Videoconvert påtar seg ikke noe ansvar for den lovsmessige karakteren til dataene som ble satt inn til konvertering eller hvordan bruke data som allerede ble konvertert til Brukeren eller hvilken som helst tredjemann.

 

Bruk av Videoconvert konverteren uten å respektere lovene i kraft, særlig de angående åndsverksrettighetene, kan føre med seg at brukerens tilgang til tjenestene til Videoconvert.com nettstedet blir forbudt, fulgt av at brukerens tilgang til nettstedet blir blokkert uten tidligere melding i tilfelle noe slikt skjer.

 

Videoconvert.com og hele innholdet som finnes på dette nettstedet: program, varemerker, logoer, grafikker, tekster, videofiler eller audiofiler, bilder, tegninger, programvarer og databaser samt alle andre materialer postert på dette nettstedet blir vernet av opphavsretten og eies av MANDARINE INTERNATIONAL SA eller dens partnere.

 

Nettstedet og dets innhold blir vernet av den rumenske lovgivning angående opphavsretten og åndsverkslover og den internasjonale opphavsretten. Bruk av logoen eller andre varemerker av Videoconvert Mandarine International S.A. eller hvilken som helst assosiasjon med Videoconvert eller Mandarine International S.A. merkene uten å ha fått først vårt skriftlige samtykke er strengt forbudt.

 

Enhver uautorisert kopiering, gjengivelse, forandring eller endring av programvaren som blir brukt hovedsaklig på nettstedet er strengt forbudt uten autorisering fra eieren til opphavsretten for programmet.

 

Skulle du ha fått oppmerksomhet på det at din opphavsrett ble brutt ved misbruk av Videoconvert nettstedet, oppmuntrer vi deg til å sende oss en melding som rapporterer bruddet, støttet av faktiske data som tilbyr gyldig bevis på krenkelse av dine rettigheter. Meldingen må inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere det kopierte verket, nettstedet (en lenke til internettstedet) hvor det ble tatt fra, kort men overbevisende bevis som støtter det faktum at du er eieren til verket med opphavsrett eller bevis på at du handler på vegne av eieren av opphavsretten og en juridisk erklæring der du overtar risiko om å bevare de obligatoriske straffene dersom du ikke handler i god tro. Meldingene skulle sendes til [email protected]

Dersom vi får meldingen ovenfor, skal bestyreren og/eller eieren av Videoconvert identifisere med tilbørlig aktsomhet brukeren som har misbrukt produktet og har dermed brutt de påståtte rettighetene og den skal se å blokkere denne brukeren fra Videoconvert i framtiden.

5. Begrensning av ansvar

Ved å komme inn på Videoconvert påstår du at du bruker nettstedet på egen risiko, hvor du er den eneste ansvarlig for å respektere lovene, tredjemanns rettigheter og betingelsene du skal regne med og som er levert sammen med dette produktet.

 

Videoconvert er ikke ansvarlig for oppførselen til sine brukere og den skal heller ikke holdes ansvarlig for skadene påført av sine brukere til tredjemann siden Videoconvert tilbyr bare et teknisk produkt ledsaget av vilkår for bruk som, ved å være respektert, vil sannsynligvis forsikre lovlydighet og skal være i overenstemmelse med personenes rettigheter og rettslige interesser.

 

Videoconvert, dens eier/innehaver/ administrator, alle rettslige enheter og tilknyttet selskap eller de som er inkludert i samme gruppe, motparter, ansatte og andre agenter av Mandarine International SA involvert i gjennomføringen av hvilke som helst av de tjenestene tilbudt på nettstedet er ikke ansvarlige for hvilken som helst direkte eller indirekte skade, av hvilken som helst type, som skulle oppstå etter å ha kommet inn på nettstedet eller i tilknytning til bruk av dette nettstedet eller dets innhold, selv om de hadde fått melding tidligere om muligheten at det kunne oppstå slike skader. De kan heller ikke og skal ikke holdes ansvarlige for dem som bruker Videoconvert i ond tro og i motsetning til loven, eller som bryter pålagte betingelser.

 

Videoconvert påtar seg ikke noen risiko for skadene påført brukerne ved å komme inn på nettstedet, inklusivt for potensielle dataviruser eller andre skadelige elementer som kan påføre skade til brukernes datamaskin eller andre elektroniske apparater, nettverket hvor man kan komme inn på nettstedet fra eller hvilket som helst annet tap av data. Det å komme inn på og bruk av Videoconvert skal være brukerens eget ansvar.

 

Videoconvert er ikke ansvarlig for endring, stansing eller avbrytelse av tjenestene som er tilgjengelige gjennom nettstedet.

For nettsteddelene som kan inneholde lesernes anmeldenlse ligger ansvaret for innholdet fullt hos den som skrev. Videoconvert forbeholder seg retten til å ikke publisere anmeldelsene eller meningene som motsier vilkårene og betingelsene for bruk eller som kunne skade på enhver måte profilen til Videoconverts image, profilens til dens partnere eller tredjemann.

 

Videoconvert kan ikke garantere på noen måte at tjenestene som blir tilbudt på nettstedet skal bli uavbrutt, forsørget på tide, sikre og uten feil.

Videoconvert aksepterer ikke noe ansvar når det gjelder å garantere nøyaktigheten til innholdet som blir tilbudt av tredjemann.

 

Hele pedagogiske, sosiale, informasjons- og multimediainnholdet som brukerne kommer inn på ved å gjøre bruk av Videoconvert blir vertet av og tilbudt av eksterne nettsteder hvis innhold er tilgjengelig til publikumet. Disse nettstedene og deres operatorer er ansvarlige for innholdet de verter, oppbevarer og/eller overfører på nytt og Videoconvert vedlikeholder ingen forhold til tredjemanns nettsteder og dermed kan ikke være ansvarlig for innholdet eller for å kontrollere det.

6. Lenker til andre sider

Videoconvert nettstedet inneholder lenker til tredjemanns nettsteder eller andre tjenester som ikke er eiet av eller kontrolert av administratorene til Videoconvert. Det å bruke og komme inn på hvilke som helst av disse lenkene foregår på brukerens eget ansvar og når disse lenkene aksesseres, må brukerne holde seg til nettstedets regler. Vennligst les bruksvilkårene og personvernerklæringene til alle tredjemanns nettsteder før du bruker dem eller før du sender personlige data eller hvilken som helst annen informasjon til eller gjennom disse sidene.

 

Videoconvert kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til disse sidene, deres innhold, ethvert brudd på opphavsretten, nøyaktigheten og sannferdigheten av informasjonen som disse sidene tilbyr, sikkerheten det tilbyr, om de inneholder dataviruser eller andre skadelige elementer som truer din datamaskin eller som kan forårsake skade til datamaskiner eller andre elektroniske apparater som kan forårsake skade til nettverket som blir brukt for å komme inn på nettstedet eller hvilket som helst tap av data. Videoconvert er heller ikke ansvarlig for hva slags produkter eller andre materialer disse nettstedene tilbyr, for den kommersielle virksomheten praktisert av vedkommende side, eller for hvilken som helst skade eller tap som brukerne kunne lide skade av ved å aksessere denne lenken eller i forbindelse med informasjonen, innholdet, varer eller tjenester tilgjengelige på de nettstedene.

7. Endringer av disse vilkårene

Videoconvert forbeholder seg retten til å endre eller erstatte innholdet til Bruksvilkårene og Betingelsene når som helst, med eller uten å gi tidligere melding til brukeren. De nye vilkårene blir anvendelige fra det tidspunktet de ble satt inn på nettstedet og de har ikke noen tilbakevirkende kraft.

 

Enhver forandring, uansett hvor betydningsfull den kunne være, samt erstatning av vilkårene og betingelsene gjennomføres når som helst Mandarine International SA anser det som nødvendig.

Vennligst sjekk igjen og se over Vilkårene med jevne mellomrom siden enhver forandring skal bli anvendt direkte etter postering på nettstedet. Bruk av dette nettstedet etter postering skal bli ansett som stilltiende samtykke av endringene.

8. Gjeldende lov

Den gjeldende lov er den rumenske loven. Envher tvist til Videoconvert med enhver Videoconvert bruker eller beslektet med levering av Videoconvert produkter skal håndteres av en rumensk domstol med generell jurisdiksjon der hvor Videoconverts sete innehaver befinner seg, nemlig i Bukarest.

9. Klagemål/Support

For spørsmål, bekymringer, klagemål, forslag angående nettstedet eller tjenestene tilbudt av Videoconvert, vennligst kontakt oss via e-post på [email protected]

 

Sist oppdatert 21.12.2016