Sąlygos

 

1. Apie Videoconvert.com

Videoconvert.com yra svetainė, priklausanti bendrovei „MANDARINE INTERNATIONAL S.A.“ su būstine Bukarešte (Bucharest, 28-30 Academiei Street, 8th floor), įregistruotai komerciniame registre su prekybos registro Nr. J40 / 8533/2016, CUI 36225888, kuri valdo ir tvarko Videoconvert.com (toliau Videoconvert).

 

Videoconvert yra nemokamas keitiklis, kuris suteikia vartotojams galimybę keisti vaizdo įrašų formatą į mp3, mp4, avi ir bet kurį kitą garso formatą pagal skyriuje Sąlygos išdėstytas sąlygas.

 

Atsižvelgiant į faktą, kad Videoconvert naudojimas reiškia besąlygišką vartotojo paklusimą šioms sąlygoms, mes primygtinai rekomenduojame skirti laiko perskaityti šias sąlygas. Mes taip pat rekomenduojame periodiškai iš naujo perskaityti atnaujintas esamas Sąlygas, kad susipažintumėte su naujausiais pakeitimais. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus savo nuožiūra.

 

Šios sąlygos taikomos nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio svetainei Videoconvert.com pasiekti (įskaitant, bet neapsiribojant, stalinio, nešiojamojo kompiuterio ar mobiliojo telefono interneto naršyklių, skaitmeninio televizoriaus, automobilių kompiuterių, nešiojamų skaitmeninių įrenginių ir kitų mobiliųjų įrenginių ar technologijų, kurie žinomi dabar ar egzistuos ateityje.)

 

Videoconvert nelaiko jokių failų, kuriuos naudoja keitiklis. Įkeltas URL bus saugomas tik laikotarpį, reikalingą keitimui užbaigti, arba už laikotarpį, reikalingą atlikti statistikos operacijas, reikalingas siekiant optimizuoti mūsų paslaugas.

2. Apibrėžimai

„Videoconvert turinys“ apima, bet neapsiriboja, bet kokiais tekstais, grafika, išdėstymais, logotipais, vaizdais, garso failais, straipsniais, filmais ar kitais judančiais vaizdais, kurie nuolat ar laikinai talpinami svetainėje, taip pat informacija apie produktus ir / ar programinę įrangą, bet kokiu būdu publikuotą ar pasiekiamą vartotojui svetainėje ar kitais produktais, pateikiamais per svetainę.

 

Terminas „prekės ženklas“ apima visus logotipus, firminius pavadinimus, gamintojų pavadinimus, prekių pavadinimus ir paslaugų ženklus (registruotus arba ne) svetainėje.

 

Terminas „autorių teisės“ apima teisę būti pripažintam kaip turintis moralinę ir paveldo teises kaip vieninteliam originalaus kūrinio autoriui, kaip nustatyta Rumunijos įstatyme Nr. 8/1996 dėl autorių ir gretutinių teisių, taip pat pagal tarptautines konvencijas, prie kurių prisijungė Rumunija.

 

Terminas „keitiklis“ reiškia programinę įrangą, kuri geba keisti garso failus iš vieno formato į kitą (pavyzdžiui, iš FLAC į MP3), pasirenkant kodavimo parametrus kiekvienam iš išvesties failų formatų siekiant gauti geriausią garso kokybę.

3. Bendrosios naudojimo sąlygos

Videoconvert leidžia vartotojams naudotis svetainėje pateiktomis paslaugomis / produktais tik griežtai laikantis esamų sąlygų. Prieiga prie svetainės Videoconverter.com ir naudojimasis ja priklauso esamų sąlygų priėmimo ir laikymosi. Toliau pateiktos sąlygos taikomos visiems asmenims, kurie lankosi ir / arba naudojasi svetaine.

Norėdami naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs turite turėti teisinį veiksnumą laikytis Videoconvert sąlygų arba turėti tėvų ar globėjo sutikimą naršyti šią svetainę ir tai turite daryti jų prižiūrimi ir jiems leidžiant.

 

Siekdami prieigos ir naudodamiesi svetaine Videoconvert.com, jūs sutinkate su toliau pateiktomis nuostatomis ir priimate teisiškai įpareigojantį susitarimą su Videoconvert. Jei nesutinkate su dalimi ar visomis nuostatomis Videoconvertpateiktose Sąlygose arba jei netyčia apsilankėte svetainėje, neketindami priimti šių Sąlygų, arba jei negalite visiškai suprasti ir sutikti su esamomis Videoconvert, Sąlygomis, nedelsdami išeikite iš šios svetainės ir nenaudokite jokių Videoconvert pateikiamų produktų.

 

Lankytojams suteikiama laisva prieiga prie svetainės ir jiems leidžiama naudotis svetaine ir failais, gautais po keitimo, pagal Videoconvert Sąlygas ir tik laikantis šiam atvejui nurodytų teisinių nuostatų, tarptautinių konvencijų, tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, nepažeidžiant trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

 

Videoconvert turinys pateikiamas koks yra tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojamas, kopijuojamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip naudojamas bet kokiu būdu pagal čia pateikiamas sąlygas arba bet kokiam kitam tikslui be išankstinio rašytinio Videoconvert sutikimo. Videoconvert keitiklį gali naudoti kitos svetainės (svetainių administratoriai), kurie nori tiesiogiai naudoti Videoconvert keitiklį.

 

Mes pasiliekame teisę apriboti arba iš karto sustabdyti bet kurio vartotojo prieigą prie svetainės Videoconvert be išankstinio įspėjimo ar motyvo, jei buvo pažeista kuri nors iš nurodytų šių Sąlygų nuostatų.

 

Kaip nemokamos paslaugos savininkas, valdytojas ir Videoconvert administratorius gali nuspręsti be jokių išankstinių formalumų ar būtinų veiksmų, be išankstinio įspėjimo vienašališkai, be pagrindimo, besąlygiškai ir savo nuožiūra sustabdyti ar išjungti svetainę Videoconvert. Jie taip pat gali vienašališkai savo nuožiūra nuspręsti uždrausti prieigą bet kuriam vartotojui prie Videoconvert tinklalapio ir / arba keitiklio vartotojui.
Naudojimas trečiųjų šalių svetainėse, trukdant svetainės naudojimą bet kokiu būdu, taip pat perduodant kompiuterinius virusus ar kitą žalingą medžiagą, kuri gali pakenkti tinkamam svetainės funkcionavimui, yra griežtai draudžiamas.
Griežtai draudžiama naudoti bet kokias automatizuotas sistemas, įskaitant, bet neapsiribojant, „robotus“, „vorus“ ir „skaitykles atsijungus“ ir kt., siekiant prieigos prie Videoconvert būdu, kuris siunčia daugiau užklausų svetainės serveriams negu žmogus galėtų normaliai padaryti per tą patį laikotarpį naudodamasis įprastinę interneto naršyklę.
Draudžiama rinkti asmeninę identifikavimo informaciją iš Videoconvert svetainės, taip pat naudoti svetainėje siūlomas komunikacijos sistemas komerciniais tikslais.
Naudodamiesi svetaine Videoconvert jūs sutinkate nevengti, neišjungti ir kitaip nesikišti į svetainės apsaugos sistemą ar bet kokias kitas sistemas, skirtas apsaugoti nuo arba riboti naudojimą arba svetainėje pateikto turinio kopijavimą, arba tai, kas gali riboti svetainės naudojimą.

4. Įstatymų laikymasis, trečiųjų šalių teisės ir intelektinė nuosavybės teisės

Videoconvert pateikia internetinį keitiklį, kurį vartotojai gali naudoti tik prisiimant visišką asmeninę ir išimtinę atsakomybę taip, kad nebūtų jokiu būdu pažeistos trečiųjų šalių teisės.

 

Videoconvert galima naudoti griežtai tik keisti vaizdo įrašų failus, kurių duomenims vartotojas turi teises ir kuriems nėra teisinių apribojimų, susijusių su atsisiuntimu, keitimu, naudojimu (pvz., atsisiųsti ar keisti asmeninį vaizdo įrašą, atsisiųsti ar keisti vaizdo įrašo failą po to, kai buvo gautas leidimas iš autoriaus, atsisiųsti ar keisti vaizdo įrašo failą atitinkamai išimtims, nurodytoms 33 straipsnyje Rumunijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme Nr. 8, 1996 m. kovo 14 d., atsisiųsti ar keisti vaizdo įrašo failą į garso failą švietimo tikslais, pagal įstatymo numatytus apribojimus ir laikantis teisinių reikalavimų). Konvertavimo metu gautus failus galima naudoti tik asmeniniam naudojimui ir jokiu būdu ne komercinei veiklai. Vartotojas neturi teisės viešai transliuoti jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis gauto mp3 failo turinio.

 

Videoconvert neleidžia, kad naudojant svetainę būtų vykdoma neteisėta veikla, įskaitant veiklą, kuri pažeidžia intelektinės nuosavybės teises. Jūs neturite teisės naudoti Videoconvert keisti failus, kuriuose yra neteisėti duomenys, kurie buvo gauti pažeidžiant įstatymus, konfidencialumo sutartis ar kitų autorių autorines teises. Bet koks šios sąlygos pažeidimas užtraukia baudžiamąją arba administracinę atsakomybę.

 

Atsisiuntę ir / arba įkėlę failus ar bet kokią kitą medžiagą į svetainę (skirtą naudoti su keitikliu arba bet kokiu kitu būdu) užtikrinkite, kad nepažeidžiate intelektinės nuosavybės teisių ar kitų teisių, priklausančių trečiosioms šalims. Kai įkelta medžiaga iš svetainės Videoconvert (skirta naudoti su keitikliu ar kitaip) buvo paimta iš kitų svetainių, jūs sutinkate laikytis atitinkamų svetainių politikos dėl šios informacijos, duomenų ir medžiagos tvarkymo ir naudojimo. Mes prašome perskaityti ir laikytis sąlygų ir bet kokių kitų dokumentų, nustatančių šių atitinkamų svetainių naudojimą, priešingu atveju jūs rizikuojate pažeisti tokių duomenų ir medžiagos transliavimo ir naudojimo sąlygas bei susidurti su teisinėmis pasekmėmis. Teisinės aplinkybės, leidžiančios naudoti duomenis ir turinį iš kitų svetainių, gali skirtis priklausomai nuo vartotojo šalies įstatymų ar bet kurių kitų įstatymų, kurie gali būti taikytini svetainės savininkui. Jūs turite susipažinti su tais teisiniais reikalavimais bei jų laikytis.

 

Vartotojas yra visiškai atsakingas už visus veiksmus, susijusius su duomenų siuntimųsi iš trečiųjų šalių svetainių ir įkėlimu į Videoconvert. Kai keisti įkelto turinio autorinės teisės priklauso trečiajai šaliai, reikia iš anksto susitarti su turinio teisių turėtoju dėl kūrinio naudojimo sąlygų. Vartotojas yra atsakingas už svetainės Videoconvert naudojimo teisėtumą. Videoconvert tiesiog siūlo būtiną techninę platformą, kuri veikia vien tik kaip technologinio produkto, kuris gali būti naudojamas IT arba informatikos srityje, tiekėjas. Videoconvert neprisiima jokios atsakomybės už keitimui įvestų duomenų teisėtumą arba kaip naudoti jau pakeistus duomenis vartotojui ar trečiajai šaliai.

 

Jei Videoconvert keitiklis naudojamas nesilaikant taikytinų įstatymų, ypač susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, gali būti uždrausta vartotojo prieiga prie svetainės Videoconvert.com paslaugų užblokuojant vartotojo prieigą prie svetainės be jokio išankstinio įspėjimo.

 

Videoconvert.com ir visas turinys šioje svetainėje – programos, prekių ženklai, logotipai, grafika, tekstas, vaizdo įrašų ar garso failai, nuotraukos, dizainas, programinė įranga ir duomenų bazės, taip pat visa kita medžiaga šioje svetainėje – yra saugoma autorių teisių ir priklauso bendrovei „MANDARINE INTERNATIONAL SA“ arba jos partneriams.

 

Svetainę ir jos turinį saugo Rumunijos autorių teisių ir intelektinės nuosavybės įstatymai bei tarptautiniai autorių teisių įstatymai. Griežtai draudžiama naudoti Videoconvert logotipą ir kitus „Mandarine International SA“ prekių ženklus ar bet kokią sąsają su Videoconvert arba „Mandarine International SA“ prekinius ženklus negavus mūsų išankstinio raštiško sutikimo.

 

Griežtai draudžiamas bet koks svetainėje naudojamos pirminės programinės įrangos neteisėtas kopijavimas, atgaminimas, modifikavimas ar keitimas be programos autorių teisių turėtojo leidimo.

 

Jei sužinojote, kad jūsų autorinės teisės buvo pažeistos neteisingai naudojant svetainę Videoconvert, parašykite mums pranešimą, nurodydami pažeidimą bei faktus, įrodančius, jog buvo pažeistos jūsų teisės. Pranešime turi būti nurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti nukopijuotą kūrinį, svetainę (saitas į vietą internete), iš kurios buvo paimtas, trumpas ir įtikinantis įrodymas, patvirtinantis faktą, kad jūs esate šio autorių teisių saugomo kūrinio autorius arba įrodymas, kad veikiate autoriaus vardu, ir teisinis pareiškimas, kuriuo jūs prisiimate privalomąsias baudas, jei veiktumėte nesąžiningai. Pranešimai turi būti siunčiami contactvideoconvert.

Jei gaunamas aukščiau minėtas pranešimas, Videoconvert vadovas ir / arba savininkas dės atitinkamas pastangas nustatyti vartotoją, kuris neteisingai naudojo produktą ir, tokiu būdu pažeisdamas šias pareikštas teises ir sieks ateityje blokuoti šį vartotoją svetainėje Videoconvert.

5. Atsakomybės apribojimas

Prisijungdami ir naudodami svetainę Videoconvert jūs pripažįstate faktą, kad naudojate svetainę savo rizika ir esate visiškai atsakingas už įstatymų laikymąsi, trečiųjų šalių teisių ir sąlygų, kuriomis jums pateikiamas šis produktas, nepažeidimą.

 

Videoconvert nėra atsakinga už savo vartotojų elgesį ir žalą, padarytą jos vartotojams trečiosioms šalims, nes Videoconvert tik siūlo techninį produktą su sąlygomis, kurių laikymasis turėtų užtikrinti įstatymų laikymąsi ir asmenų teisių ir teisėtų interesų gerbimą.

 

Svetainė Videoconvert, jos savininkas / turėtojas / administratorius, visi juridiniai asmenys ir filialai ar visi, kas įtraukti į tą pačią grupę, sandorio šalys, darbuotojai ir kiti „Mandarine International SA“ atstovai, dalyvaujantys svetainėje siūlomų paslaugų realizavime nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią pasinaudojus prieiga prie svetainės arba susijusią su šios svetainės ar jos turinio naudojimu, net jeigu jiems anksčiau buvo pranešta apie tokią žalą. Be to, jie negali ir nebus atsakingi už pasinaudojusius Videoconvert nesąžiningai, pažeidžiant įstatymus ar nustatytas sąlygas.

 

Videoconvert neprisiima jokios atsakomybės už žalą, sukeltą vartotojams, besinaudojusiems prieiga prie svetainės, įskaitant galimus kompiuterinius virusus ar kitus kenksmingus elementus, kurie sukelia žalą kompiuteriams ar kitiems vartotojų elektronikos įrenginiams, tinklui, iš kurio gaunama prieiga prie šios svetainės, ar dėl bet kokio kito duomenų praradimo. Prieiga ir naudojimasis svetaine Videoconvert yra vartotojo atsakomybė.

 

Videoconvert neatsako už per svetainę teikiamų paslaugų pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

Atsakomybė už turinį, esantį svetainės skyriuose su apžvalgomis iš skaitytojų, tenka tik jų autoriams. Videoconvert turi teisę neskelbti tų apžvalgų, kurios prieštarauja naudojimo sąlygoms arba bet kokiu būdu paveikti Videoconvert , jos partnerių ar trečiųjų šalių įvaizdį.

 

Videoconvert jokiu būdu negali užtikrinti, kad svetainėje teikiamos paslaugos nebus pertrauktos, bus teikiamos laiku, saugiai ir be klaidų.

Videoconvert neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių teikiamo turinio tikslumo užtikrinimą.

 

Visą švietimo, socialinį, informacinį ir daugialypės terpės turinį, vartotojų pasiekiamą naudojantis Videoconvert, laiko ir teikia išorinės svetainės, kurių turinys yra prieinamas plačiajai visuomenei. Šios svetainės ir jų operatoriai yra atsakingi už turinį, kurį jie patalpino, laikė ir / arba perdavė; Videoconvert nepalaiko jokių santykių su trečiųjų šalių svetainėmis ir todėl neatsako už šį turinį ir negali jo kontroliuoti.

6. Saitai į kitus tinklalapius

Svetainėje Videoconvert yra saitų į trečiųjų šalių svetaines ir kitas paslaugas, kurios nepriklauso ir kurių nekontroliuoja Videoconvert administratoriai. Šių saitų naudojimas ir lankymas priklauso nuo vartotojų valios ir kai šie saitai yra panaudojami, vartotojai turi paklūsti atitinkamos svetainės politikai. Mes rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygas ir konfidencialumo pareiškimus prieš jomis naudojantis ar siunčiant asmeninius duomenis ar kitą informaciją šiose svetainėse arba per jas.

 

Videoconvert nekontroliuoja ir neatsako už šių tinklalapių prieinamumą, jų turinį, bet kokius autorių teisių pažeidimus, šių svetainių pateikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą, teikiamą saugumą, virusų ar kitų kenksmingų elementų, kurie kelia grėsmę jūsų kompiuteriui ar kitiems elektroniniams įrenginiams, tinklui, naudojamam prieigai prie svetainės, buvimą, ar bet kokį duomenų praradimą. Taip pat Videoconvert nėra atsakinga už šių svetainių pateikiamų produktų ar kitos medžiagos tipą, to tinklalapio komercinę veiklą, bet kokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai pasinaudodami saitu arba susietai su šių svetainių teikiama informacija, turiniu, prekėmis ir paslaugomis.

7. Šių sąlygų pakeitimai

Videoconvert pasilieka teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti naudojimo sąlygas, prieš tai pranešus arba nepranešus vartotojui. Naujos sąlygos pradedamos taikyti nuo jų patalpinimo svetainėje momento ir netaikomos atgaline data.

 

Bet kokios apimties pakeitimai, nepriklausomai nuo jų svarbos, įskaitant visišką sąlygų pakeitimą, daromi išimtinai tik „Mandarine International SA“ nuožiūra.

Peržiūrėkite šias sąlygas reguliariai, atsižvelgdami į tai, kad bet kokie pokyčiai įsigalios iškart po jų paskelbimo svetainėje. Jei ir toliau naudositės svetaine po paskelbimo, tai bus laikoma tyliu sutikimu su pakeitimais.

8. Taikytina teisė

Taikytina teisė yra Rumunijos įstatymai. Bet koks svetainės Videoconvert ir Videoconvert vartotojo arba susijęs su Videoconvert produktų teikimu yra sprendžiamas bendrosios kompetencijos Rumunijos teismuose, kur yra Videoconvert buveinė, tai yra Bukarešte.

9. Skundai / palaikymas

Jei turite klausimų, skundų, pasiūlymų dėl svetainės ar Videoconvert teikiamų paslaugų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu [email protected]

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2016-12-21