Szerződéses Feltételek

 

1. A Videoconvert.com weboldalról

A Videoconvert.com weboldal a MANDARINE INTERNATIONAL SA társaság, melynek székhelye București Strada Academiei nr 28-30, etaj 8, sector 1, București, cím alatt található, cégjegyzékszáma: J40/8533/2016, adószáma 36225888, által fenntartott oldal, mely társaság egyben a Videoconvert.com birtokosa és karbantartója is. (a továbbiakban: Videoconvert).

 

A Videoconvert saját felhasználói részére ingyenes használatra bocsátja a video formátumból mp3, mp4, avi vagy egyéb tetszőleges hangformátumú fájlokba történő konvertálást lehetővé tevő átalakító eszközét,, az alább ismertetett Szerződéses Feltételek rész tartalmának kifejezett módon történő elfogadása mellett.

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Videoconvert használata ezen Szerződéses Feltételek feltétlen elfogadását és tiszteletben tartását követeli meg, azt javasoljuk, hogy fordítson megfelelő időt és figyelmet jelen Szerződéses Feltételek elolvasására és megértésére. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a legutolsó változtatások nyomon követése érdekében időről időre olvassa el jelen Szerződéses Feltételek frissítéseit is. Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát.

 

Jelen feltételek a Videoconvert.com weboldal böngészésére használt készülék típusától függetlenül érvényesek (legyen az személyi számítógép, laptop vagy mobil böngésző, digitális televízió, mobiltelefon, gépjármű személyi számítógépe, hordozható digitális eszköz vagy bármely olyan mobil vagy számítástechnikai berendezés, mely jelenleg szabványosított vagy a jövőben kerül kifejlesztésre).

 

A Videoconvert nem tárolja a Konverter által használt fájlok egyikét sem. A beillesztett URL-címet csak az alatta megtalálható fájl konvertálásához szükséges ideig tárolja, amikor ez szükséges, a fájl ideiglenes tárolása csupán adott, a szolgáltatásaink optimalizálását szolgáló statisztikai eljárások által megkövetelt időtartam erejéig történik.

2. Meghatározások

„Videoconvert Tartalom”: mely anélkül, hogy csupán arra korlátozódna, magában foglal minden szöveget, grafikát, oldal elrendezést, logót, képet, hanganyagot, filmet, mozgóképet vagy cikkeket, melyek a weboldalon alkalmilag vagy rendszeresen megjelennek, a termékek és/vagy szoftverek leírását, amelyek a weboldalon jelennek meg, vagy amelyeket a Felhasználó a weboldalról bármely módon elérhet, valamint a weboldal által elérhetővé tett összes terméket.

 

A „Védjegyek” fogalma azokat a kereskedelmi márkákat, logókat vagy szolgáltatáshoz társított jelzéseket foglalja magába (függetlenül attól, hogy van-e védjegyük) amelyek a weboldalon megjelennek.

 

A „Szerzői jogok” kifejezés azokra a jogokra vonatkozik, melyek egyedül az alkotás szerzőjét illetik meg, aki a Szerzői Jogok és azokhoz kapcsolódó további jogosultságokról szóló 8/1996 sz. törvény, valamint az összes Románia által aláírt nemzetközi egyezmény szerint vagyoni és erkölcsi tekintetben is erre jogosult.

 

„Konverter” minden olyan szoftver termék, amely alkalmas egy hangfájlnak egy adott formátumból egy másikba történő átalakítására (például FLAC-ból MP3-ba). Ez választja ki a kódolási paramétereket a célfájl minden lehetséges formátuma számára, a kiváló hangminőség elérése érdekében.

3. A felhasználás általános feltételei

A Videoconvert kizárólag az itt megfogalmazott feltételek szigorú tiszteletben tartása mellett bocsátja a felhasználók rendelkezésére és teszi elérhetővé számukra a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. A Videoconvert.com weboldalhoz való hozzáférés és annak használata kizárólag jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően és annak tiszteletben tartása mellett lehetséges. A használati szabályzat egyformán érvényes minden személyre, aki a weboldalt használni szeretné.

A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez mindenekelőtt szükséges a Videoconvert feltételeinek elfogadásához szükséges törvényi jogosultság vagy a szülő/gyám beleegyezése és felügyelete a weboldal látogatásához.

 

A Videoconvert.com, weboldal látogatása és használata által teljes és feltételek nélküli beleegyezését adja a Videoconvert.com által megszabott Szerződéses Feltételek összes előírásában foglaltak maradéktalan tiszteletben tartásához. Amennyiben akár részben elutasítja a Videoconvert.com által megszabott Szerződéses Feltételek tartalmát, vagy amennyiben véletlen folytán lépett fel a weboldalra, anélkül, hogy előzetesen elfogadta volna a Videoconvert.com Szerződéses Feltételek fejezetének minden előírását, vagy ha nem rendelkezik a Videoconvert.com felhasználására vonatkozó Szerződéses Feltételek fejezetben megfogalmazott előírások megértéséhez és betartásához szükséges képességekkel, megkérjük, távozzon a weboldalról és ne használja a Videoconvert.com termékeit.

 

Amennyiben tiszteletben tartják a weboldal Szerződéses Feltételek fejezetében foglalt előírásokat, a vonatkozó törvényi rendelkezéseket és nemzetközi egyezményeket, a látogatók korlátlanul és szabadon férhetnek hozzá a weboldal tartalmához és a konvertálás eredményeként kapott célfájlhoz, amennyiben annak felhasználása kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célú, valamint nem sérti tetszőleges harmadik fél jogilag megalapozott érdekeit és jogait.

 

A Videoconvert tartalmai „következésképpen” csak személyes célokra használható és a Videoconvert előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem használhatók, másolhatók, terjeszthetők, továbbíthatók, publikálhatók, értékesíthetők, használhatók fel licencként, oszthatók meg vagy alkalmazhatók a jelen Szerződéses Feltételek által megszabottaktól eltérő módon vagy eltérő célokra. A Videoconvert konverter közvetlen módon felhasználható olyan más weboldalak (webmesterek) által, amelyek ezt az ingyenes online eszközt használni szeretnék.

 

A hozzáférés a Videoconvert weboldalhoz azonnali hatállyal felfüggeszthető, minden előzetes értesítés hiányában, anélkül, hogy annak okait megindokolnánk, amennyiben a felhasználó jelen Szerződéses Feltételek bármelyikét áthágja.

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, a Videoconvert weboldal tulajdonosa, mindenféle előzetes formalitás vagy értesítés nélkül, egyoldalúan, indoklás nélkül, semmilyen feltétel által nem korlátozva és saját akarata szerint elhatározhatja a Videoconvert szolgáltatásainak felfüggesztését vagy megszüntetését. Hasonlóan egyoldalúan, indoklás nélkül és saját akarata szerint megtagadhatja bármely látogatónak a Videoconvert weboldalhoz és/vagy konverter használatához való hozzáférését.

 

Tilos a weboldal használatának és működésének harmadik fél által történő megzavarása, szoftvervírusoknak vagy egyéb olyan ártalmas termékeknek a terjesztése, melyek a weboldal megfelelő működését megzavarják.
Tilos mindenféle informatikai rendszer elindítása vagy használata, ideértve a „bot-okat”, „keresőrobotokat” illetve az „offline olvasókat”, valamint minden olyan rendszert, amelyek úgy csatlakoznak a weboldalhoz, hogy adott időtartam alatt olyan nagyszámú csatlakozási kísérletet kezdeményeznek, amely az embereknek egy hétköznapi böngésző segítségével megvalósítható próbálkozásai által lehetséges kísérletek számértékét jóval túlhaladja, azonban anélkül, hogy a fenti tiltás csupán ezen eszközökre korlátozódna.
Tilos mindenféle személyes és azonosító jellegű adat gyűjtése a Videoconvert weboldalról, valamint a weboldal által rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök kereskedelmi célú felhasználása (amikor ennek esete áll fenn).
A Videoconvert weboldal használata által kötelezettséget vállal, hogy nem kerüli meg, illetve nem hatástalanítja a weboldal biztonsági rendszerét és nem is avatkozik bele annak működésébe, továbbá semmilyen olyan további biztonsági eszközébe sem, amelyek a weboldal tartalmához való hozzáférést és azok lemásolását akadályozzák, valamint a weboldal használatához korlátokat szabnak.

4. A törvényesség, a szerzői jogok, illetve harmadik felek jogainak tiszteletben tartása

A Videoconvert a felhasználó rendelkezésére bocsát egy Konvertert, amelyet az adott személy saját és kizárólagos felelősségére oly módon használhat, hogy ezáltal harmadik felek jogai ne sérülhessenek.

 

A Konverter szigorúan olyan video fájlok átalakítására használható, amelyek olyan adatokat tartalmaznak, melyek használatára a felhasználó jogosult és amelyek letöltésére és konvertálására nincsenek törvényi korlátozások (például a felhasználó saját video fájljainak letöltése és konvertálása, vagy olyan video fájlok letöltése és konvertálása, melyek szerzői jogait a szerző továbbadta a felhasználók részére, olyan video fájlok letöltése és konvertálása melyek a szerzői, illetve azzal kapcsolatos jogokra vonatkozó 8/1996 sz. törvény 33. cikkelye alapján kivételt képeznek, video fájlok letöltése és hangfájlba történő konvertálása oktatási céllal, a törvény szabta korlátok tiszteletben tartása mellett, vagy kifejezetten a törvényben előírt helyzetekben). A konvertálás eredményeként nyert fájlok minden körülménytől függetlenül kizárólag személyes, és semmiképp sem üzleti célokra használhatók fel, a felhasználó nem rendelkezvén azokkal a jogosultságokkal, melyek lehetővé tennék számára az így nyert mp3 fájl tartalmának nyilvános megosztását.

 

A Videoconvert nem engedélyezi semmiféle illegális tevékenység folytatását saját weboldalán, ideértve a szerzői jogok megsértését magukkal vonó cselekményeket is. A Videoconvert használata által nem ruház fel senkit törvénytelen vagy törvénysértő módon megszerzett adatok konvertálásának jogosultságával, vagy olyanokéval, melyek bizalmas jellegűek, vagy mások szerzői jogait sértik. Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése a felhasználó büntetőjogi és polgári törvényi felelősségre vonását vonja maga után.

 

Kérjük felhasználóinkat, bizonyosodjanak meg arról, hogy amikor a weboldal keretein belül bármilyen módon fájlokat vagy bármilyen más anyagokat töltenek fel (a Konverter felhasználása érdekében vagy más célból), nem sértik meg harmadik felek szerzői vagy más típusú jogait. Amennyiben a Videoconvert weboldal keretein belül feltöltött anyagok (a Konverter felhasználása érdekében vagy más célból) más weboldalakról származnak, a felhasználónak kötelessége tiszteletben tartani és elfogadni az adott weboldal szerzői jogokra, adatfelhasználásra és az illető anyagok használatára vonatkozó politikáját. Kérjük felhasználóinkat, olvassák el és tartsák be az érintett weboldalak Szerződéses Feltételeire vonatkozó dokumentumait, ellenkező esetben szerzői és használati jogok megsértésének jogi következményeit kockáztatják. A tartalmak és adatok felhasználásának törvényi feltételei változóak a felhasználó, illetve a forrás weboldal működési helyén érvényben lévő törvények függvényében. A felhasználó kötelessége, hogy saját kötelezettségeiről tájékozódjon és a rá vonatkozó törvényeket betartsa.

 

A felhasználó teljes mértékben felelős harmadik felek weboldalairól a Videoconvert weboldalára feltöltött adatokért. Minden olyan esetben, amikor a le, illetve utána feltöltött tartalomra vonatkozó szerzői jogok a harmadik felet illetik meg, az érintett alkotás felhasználására vonatkozó feltételeket előzetesen a jogok birtokosával kell egyeztetni. A felhasználó felelősséggel tartozik a Videoconvert általa történő használatának törvényességéért. A Videoconvert maga csak a műszaki hátteret biztosítja, kizárólag egy informatikai termék beszállítójaként működik. A Videoconvert nem visel semmilyen felelősséget sem a felhasználóval, sem harmadik féllel szemben a konvertálás céljából feltöltött adatok származásának, illetve használatának törvényességéért.

 

A Videoconvert konverter használata során a hatályos törvényeknek, különösen a szerzői jogokra vonatkozóaknak be nem tartása a felhasználónak a Videoconvert weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférésének letiltását vonhatja maga után, majd a weboldalról való kitiltását eredményezheti előzetes értesítés nélkül, amennyiben kiderül, hogy az adott felhasználó továbbra is törvénytelen tevékenységet folytat.

 

A Videoconvert.com weboldal, illetve ennek teljes tartalma, programjai, védjegyei, logói, grafikája, szövegei, hang- vagy video fájljai, fényképei, rajzai, szoftverei és adatbázisai, valamint a weboldalon található összes többi anyag a szerzői jogok védelmét élvezik és a MANDARINE INTERNATIONAL S.A. vagy partnerei tulajdonát képezik.

 

A weboldal, illetve annak tartalma a szerzői jogok tekintetében a Romániában hatályos törvények védelmét élvezi, továbbá azok vonatkozásában az alkalmazandó nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alá esik. A Videoconvert logójának, a Mandarine International S.A. egyéb védjegyeinek, a Videoconvert márkának, illetve a Mandarine International S.A. nevének használata előzetes írásos beleegyezésünk nélkül szigorúan tilos.

 

A weboldal alapját képező szoftver jogosulatlan másolása, valamint ebbe történő bármilyen beavatkozás, átalakítás vagy módosítás az applikáció szerzői jogainak birtokosának előzetes felhatalmazása nélkül szigorúan tilos.

 

Amennyiben bármely felhasználónk úgy gondolja, hogy szerzői jogai sérültek a Videoconvert weboldal nem megfelelő használatának következtében, arra kérjük, hogy írott értesítésben jelezze a jogtiprás bekövetkezését, illetve szolgáltasson pontos adatokat és bizonyítékokat arra, hogy a megsértett szerzői jogokat személyesen birtokolja. Az értesítésnek tartalmaznia kell olyan adatokat, melyek az átmásolt alkotás azonosítását lehetővé teszik, továbbá tartalmaznia kell annak a weboldalnak vagy linknek a webcímét, ahonnan a felhasználó állítása szerint az anyagot lemásolták, valamint olyan rövid, de meggyőző bizonyítékokat, melyek alátámasztják a szerzői jogok birtoklásának a tényét vagy annak a bizonyítékát, hogy a jogos tulajdonos nevében jár el, ugyanakkor egy olyan nyilatkozatot is, amelyben írásban vállalja minden következményét annak, ha nem törvényes módon járt el. Kérjük, az értesítést a [email protected] videoconvert.com címre küldjék.

Amennyiben a fent említett értesítést kapunk, az Videoconvert weboldal tulajdonosa és/vagy ügyvezetője a törvénytelenül eljáró, és így a szerzői jogokat megsértő felhasználó azonosítását rendeli el, valamint azt is, hogy az érintett felhasználónak a Videoconvert weboldalhoz való jövőbeni hozzáférését tiltsák meg.

5. A felelősség korlátozása

A Videoconvert weboldal felkeresése által minden felhasználó elismeri azt a tényt, hogy a weboldal látogatása saját felelősségére történik, ő lévén az egyetlen személy, aki felelősséggel tartozik a törvényeknek, harmadik felek jogainak és a termékhasználat feltételeinek tiszteletben tartásáért.

 

A Videoconvert nem felel a felhasználók viselkedéséért és nem vonható felelősségre az általuk harmadik felek számára okozott károk miatt, mivel a Videoconvert csupán a felhasználók rendelkezésére bocsát egy műszaki terméket, melynek használatát bizonyos feltételekhez köti, amely feltételek betartása által nem sérülnek a törvényi előírások, törvényes jogok és személyi érdekek.

 

A Videoconvert, annak tulajdonosa/ügyvezetője, az összes jogi személy és kapcsolódó jogi entitás, a velük partnerségben lévő vagy azonos csoportba tartozó társaságok, szerződéses partnerek, a Mandarine International SA alkalmazottai és képviselői, akik a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatásokat biztosítják, ideértve az anyagok létrehozását és publikálását, nem felelősek azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a weboldal és annak tartalmának felhasználása által vagy azokkal összefüggésben keletkeztek – még abban az esetben sem, amikor ennek lehetőségéről előzetesen tájékoztatták őket. Továbbá, ezek felelőssége nem terjeszthető ki a Videoconvert által megszabott feltételeknek a felhasználók általi megszegésével, illetve rossz szándékú vagy törvénytelen módon történő felhasználásával összefüggő esetekre sem.

 

A Videoconvert nem vállal felelősséget semmiféle olyan kockázatért, melyet a felhasználó számára a weboldal használata okozhat, ideértve az esetleges informatikai vírusok által okozott vagy egyéb, a felhasználók vagy a látogatók számítógépeiben és elektronikai eszközeiben bekövetkezett károkért, vagy azokban a belső hálózatokban történő károk keletkezéséért, amelyekből a weboldal látogatása történik, illetve semmilyen más veszteségért sem. A Videoconvert használata és látogatása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

 

A Videoconvert nem tartozik felelősséggel a weboldal által elérhetővé tett szolgáltatások módosításáért, megszakításáért vagy felfüggesztéséért.

A weboldal azon felületein, amelyek a felhasználók véleményét jelenítik meg, a kinyilvánított véleményért teljes mértékben annak szerzője tartozik felelősséggel. A Videoconvert jogosult azon vélemények publikálásának megtagadására, melyek szemben állnak jelen Szerződéses Feltételekkel vagy a Videoconvert, valamint partnerei és harmadik felek részére károsak lehetnek.

 

A Videoconvert semmilyen módon sem tudja garantálni azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat megszakítás nélkül, hasznos időben, mindig kiszámíthatóan és hibátlanul tudja ügyfelei részére biztosítani.

A Videoconvert elutasít minden felelősséget a harmadik felek által kibocsátott tartalmak pontosságára vonatkozólag.

 

A Videoconvert által nyújtott oktatási, társadalmi, tájékoztató és multimédiás jellegű anyagokat olyan külső webhelyeken tárolják és szolgáltatják, melyek tartalma nyilvános a nagyközönség számára. Ezek a webhelyek tartoznak felelősséggel az általuk tárolt, szolgáltatott és továbbított tartalomért, míg a Videoconvert nem tart fenn semmilyen viszonyt bármely harmadik fél által fenntartott weboldallal, így ennek következtében nem felelős azok tartalmáért és nincs is hatással azokra.

6. Más oldalakkal való kapcsolat

A Videoconvert weboldal harmadik felek weboldalai, illetve több olyan külső szolgáltatás felé nyújt csatlakozási lehetőséget, melyeket nem a Videoconvert rendszergazdái birtokolnak vagy irányítanak. Az ezekhez való csatlakozásról a felhasználó dönt, aki a csatlakozás pillanatával kezdődően aláveti magát az illető weboldal működési politikájának. Azt javasoljuk, hogy mielőtt harmadik felek weboldalait használná és azok számára személyes adatait vagy bármely más hasonló információt hozzáférhetővé tenne, figyelmesen olvassa el azok használati feltételeit és adatvédelmi politikáját.
A Videoconvert nem rendelkezik irányítással ezen weboldalak felett, és így ezek hozzáférhetősége, tartalma, az általuk elkövetett esetleges szerzői jogsértések,, megbízhatóságuk,, informatikai védelmi rendszereik, miatt sem tartozik felelősséggel, amennyiben ezek informatikai vírusokat vagy egyéb káros szoftvereket tartalmaznak vagy olyan ártalmas tartalmakat közvetítenek, melyek károsíthatják számítógépét, egyéb elektronikai eszközét vagy a hálózatot, amelyen keresztül a weboldalra belép, továbbá bármilyen más, ezekkel összefüggésbe hozható veszteségekért sem vonható felelősségre. Ugyanakkor a Videoconvert nem vonható felelősségre a hirdetett termékekkel kapcsolatosan vagy olyan más anyagokért, amelyeket ezeken a weboldalakon ajánlanak, valamint az illető oldalakon keresztül folytatott kereskedelmi tevékenységekért, továbbá semmiféle olyan veszteségért és kárért, amelyet a felhasználók az adott weboldalakhoz csatlakozva szenvedhetnek el vagy ezeken a weboldalakon a rendelkezésükre bocsátott információkkal, tartalmakkal, javakkal vagy szolgáltatásokkal összefüggésben következnek be.

7. A feltételek módosítása

A Videoconvert fenntartja magának azt a jogot,, hogy bármikor módosítsa vagy megváltoztassa a használatra vonatkozó Szerződéses Feltételeket,, a felhasználó előzetes értesítésével vagy anélkül. Az új feltételek a weboldalon történő megjelenésükkel egyidejűleg lépnek érvénybe, hatályuk pedig nem visszamenőleges.

 

Minden módosítás, függetlenül annak jelentőségétől, illetve a használati Feltételek megváltoztatása a Mandarine International S.A. társaság kizárólagos jogosultsága.

Kérjük, hogy a Feltételeket rendszeres időközönként olvassa át, figyelembe véve azt a tényt, hogy a módosítások a weboldalon történő megjelenésük pillanatában lépnek hatályba. A weboldal használata a módosítások után a módosításoknak a felhasználó általi hallgatólagos elfogadását jelenti.

8. Hatályos törvénykezés

A jogviták rendezésére alkalmazott törvényi keret a Romániában hatályos jogrend. Minden olyan jogvita megoldása, mely a Videoconvert és a Videoconvert egy felhasználója között, vagy a Videoconvert által szolgáltatott tartalommal kapcsolatosan merül fel, a Romániai joghatóságoknak a Videoconvert székhelyén illetékes, azaz a Bukaresti Törvényszék hatáskörébe tartozik.

9. Panasztétel/Segítségkérés

Minden, a Videoconvert weboldallal és annak működésével kapcsolatos kérdéssel, panasszal, kétséggel, esetleges javaslattal, kérjük, bátran írjanak nekünk a [email protected] e-mail címre.

 

Az utolsó frissítés dátuma: 2016.12.21.