תנאי שימוש

 

1. אודות Videoconvert.com

Videoconvert.com הוא אתר אינטרנט המוחזק על ידי MANDARINE INTERNATIONAL SA עם הסניף ברובע 1, בוקרשט, רחוב אקדמיאי מס’ 28-30, קומה 8, הרשומה ברשם החברות תחת מס’ J40/8533/2016, מס’ זיהוי יחיד 36225888, חברה אשר מחזיקה ומנהלת את Videoconvert.com (בהמשך Videoconvert).

 

Videoconvert הינו ממיר חינמי אשר מספק למשתמשים את האפשרות לשנות את הפורמט של קובץ וידאו ל-mp3, mp4, avi או כל פורמט אודיו אחר, בהתאם להוראות אשר נקבעו באופן מפורש בחלק זה של “תנאי שימוש”.

 

בהתחשב בעובדה שהשימוש ב- Videoconvertמניח הסכמה בלתי מותנית של המשתמש לתנאי שימוש אלו, אנו ממליצים לך להקצות מספיק זמן על מנת לקרא בעיון חלק זה של תנאי השימוש. כמו כן, אנו ממליצים לך להיכנס ולקרא תקופתית את הגרסה המעודכנת של תנאי שימוש אלו על מנת למצוא את התיקונים האחרונים. אנו שומרים את הזכות לעשות תיקונים כאלו על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

תנאים אלו חלים ללא קשר במכשיר בו אתה משתמש על מנת להיכנס לאתר Videoconvert.com (כולל, אך ללא הגבלה לדפדפנים עבור מחשב נייח, מחשב נייד או מכשירים ניידים, טלוויזיה דיגיטאלית, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים של הרכב, מכשירים דיגיטליים ניידים וכל מכשיר נייד אחר או טכנולוגיה מוכרת כיום או אשר תפותח בעתיד).

 

Videoconvert אינו מאחסן אף אחד מהקבצים בהם אתה משתמש במסגרת הממיר. ה-URL אשר הוכנס ישמר רק למשך הזמן הנדרש לשם סיום הליך ההמרה או במשך תקופת הזמן הדרושה לביצוע הפעולות הסטטיסטיות למטרת ייעול שירותינו.

2. הגדרות

“תוכן Videoconvert “: כולל, אך לא מוגבל לכל טקסט, גרפיקה, עיצוב אתר, לוגו, תמונות, קבציי אודיו, מאמרים, סרטים או תמונות נעות אחרות, אשר מופיעים באופן קבוע או זמני באתר האינטרנט, כמו גם פרטים בעניין מוצרים ו/או תוכנה, אשר פורסמו או אשר זמינים בכל אופן שהוא עבור המשתמש באתר האינטרנט, כמו גם המוצרים אשר מסופקים באמצעות אתר האינטרנט.

 

המונח “סימן מסחר” מתייחס לכל סוג של וכל לוגו, מותג, שם יצרן, שם מסחרי ומותג שירות (בין אם רשומים או לא) אשר מפורסמים במסגרת אתר האינטרנט.

 

המונח “זכות יוצרים” מתייחס לזכות להכרה כבעל המאפיינים הרוחניים והקנייניים כיוצר יחיד של יצירה מקורית, כפי שנקבע בחוק הרומני על ידי חוק מס’ 8/1996 לגבי זכויות היוצרים וזכויות נלוות, אך גם בהתאם לאמנות הבינלאומיות אליהן הצטרפה רומניה.

 

“ממיר” הינו מונח אשר מתייחס למוצר תוכנה אשר לו היכולת להמיר קבצי אודיו מפורמט אחד לאחר (לדוגמא, מ-FLAC ל-3MP) על ידי בחירת הפרמטרים לקידוד עבור כל אחד מהפורמטים הנבחרים עבור קבצי היעד, לשם קבלת סאונד באיכות המיטבית.

3. תנאים כלליים לשימוש

Videoconvert נותן אישור למשתמשים להשתמש בשירותים/מוצרים אשר מוצעים במסגרת אתר האינטרנט, רק על ידי שמירה הדוקה על תנאים אלו. כניסה ושימוש ב- Videoconvert.comמותנת בהסכמה ובכיבוד כללים ותקנות אלו. התנאים הבאים חלים על כל מי שנכנס ו/או משתמש באתר האינטרנט.

על מנת להשתמש בשירותים שאתר האינטרנט מציע, אתה צריך להחזיק ביכולת החוקית להסכים לתנאיי Videoconvert או שתהיה לך הסכמה מאחד ההורים או האפוטרופוס על מנת לבקר באתר אינטרנט זה ולעשות זאת תחת השגחתם וסמכותם.

 

על ידי הכניסה והשימוש ב-Videoconvert.com, אתה מסכים לכל ההוראות הבאות ועל ידי כך, אתה חותם על הסכם בעל אופי משפטי מחייב עם Videoconvert. במידה ואתה לא מסכים לחלק או לכל ההוראות של תנאי השימוש של Videoconvert.com, או במידה ונכנסת לאתר האינטרנט בטעות, מבלי להתכוון להסכים לתנאי השימוש, או אם אין לך את היכולת להבין או להסכים באופן מלא לתנאי השימוש של Videoconvert, אנו מבקשים שתעזוב באופן מידי את אתר האינטרנט הזה ולא להשתמש באף אחד מהמוצרים המוצעים על ידי Videoconvert.

 

המשתמשים מקבלים גישה חופשית לאתר האינטרנט והם רשאים להשתמש באתר האינטרנט ובקבצים אשר נבעו מההמרה בהתאם להוראות תנאי השימוש של Videoconvert ורק תוך כיבוד הוראות החוק המיוחדים לנושא, בהתאם לאמנות הבינלאומיות, רק למטרות אישיות, לא מסחריות ומבלי להפר את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים.

 

התוכן של Videoconvert “מוצע כמו שהוא”, רק לשימוש אישי ולא ניתן להשתמש בו, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, לרשום או לנצל אותו בשום אופן אחר, בהתאם לתנאים אשר נקבעו כאן, או לכל מטרה אחרת, ללא אישור כתוב מראש מצד Videoconvert. הממיר Videoconvert ניתן לשימוש על ידי אתרי אינטרנט אחרים (מנהלים) אשר מעוניינים להשתמש באופן ישיר בממיר Videoconvert.

 

אנו שומרים על הזכות להגביל או להפסיק במקום את הכניסה של כל משתמש לאתר Videoconvert, ללא התראה או נימוקים, במידה וכל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו הופרה.

 

בהתחשב בכך שזהו שירות חינמי, הבעלים והמנהל של האתר Videoconvert יכולים להחליט, ללא שום פורמליות או הליכים מקדמיים, ללא התראה, באופן חד צדדי, ללא נימוק, באופן בלתי מותנה ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, על הפסקת או השעיית Videoconvert. כמו כן, אלו יכולים, באופן חד צדדי ועל פי שיקולם הבלעדי, לסרב כניסה עבור כל משתמש באתר Videoconvert ו/או לשימוש בממיר.

הניצול של אתר האינטרנט על ידי צדדים שלישיים, השיבוש בשימוש בכל אופן, כמו גם העברת וירוסיי מחשב או של מרכיבים אחרים אשר מזיקים לפעילות הטובה של אתר האינטרנט אסורים בהחלט.
השימוש בכל מערכת מידע אוטומטית אסור בהחלט, כולל, אך ללא הגבלה ל”בוטים”, “מנועי חיפוש” ו”קוראים אופליין” וכ”ו, אשר נכנסת ל-Videoconvert בדרך אשר יכולה להעביר יותר בקשות לשרתי אתר האינטרנט ממה שאדם היה יכול לבקש באופן סביר, באותו פרק זמן, ל ידי שימוש בדפדפן אינטרנט מקובל.

 

איסוף נתוני זיהוי אישי מתוך אתר האינטרנט Videoconvert, כמו גם השימוש במערכות תקשורת אשר מוצעות במסגרת אתר האינטרנט למטרות מסחריות אסורים.
על ידי השימוש באתר Videoconvert, אתה מסכים שלא לעקוף, להשבית או להתערב במערכות הביטחון של אתר האינטרנט או במערכות אשר מונעות או מגבילות את השימוש או את ההעתקה של התוכן המפורסם באתר האינטרנט או אשר עלולות להטיל הגבלות במה שקשור בשימוש באתר האינטרנט.

4. ציות לחוק, שמירה על זכויות צדדים שלישיים ועל זכויות הקניין הרוחני

Videoconvert מעמיד לרשות המשתמש ממיר מקוון בו ניתן להשתמש רק על ידי נטילת אחראיות מלאה, אישית ובלעדית, בדרך אשר לא תשפיע בשום אופן על זכויותיהם של צדדים שלישיים.

 

ניתן להשתמש ב-Videoconvert אך ורק להמרת קבצי וידאו אשר מכילים נתונים לגביהם למשתמש הזכות החוקית ושאין הגבלות חוקיות בתוקף להורדתם, המרתם והשימוש בהם (לדוגמא, הורדה או המרה של קובץ וידאו אישי, הורדה או המרה של קובץ וידאו במידה והיוצר נתן זכות זו, הורדה או המרה של קובץ וידאו על פי החריגים אשר נקבעו בסעיף 33 לחוק מס’ 8/1996 בעניין זכויות היוצרים והזכויות הנלוות מהתאריך של 14 למרץ 1996, הורדת או המרת קובץ וידאו לקובץ אודיו למטרות לימודיות במסגרת ועל ידי שמירת הוראות החוק). הקבצים אשר נוצרו על ידי ההמרה ניתנים לשימוש רק למטרות אישיות ובשום אופן לא למטרות מסחריות. למשתמש אין את הזכות לשדר באופן ציבורי, בשום נסיבות ובשום אופן, את תוכן קובץ ה- mp3שנוצר.

 

Videoconvert אינו מאשר את ניהול פעילויות בלתי חוקיות באמצעות אתר האינטרנט, כולל פעילויות אשר מפרות זכויות של קניין רוחני. אין לך את הזכות להשתמש ב- Videoconvertעל מנת להמיר קבצים אשר כוללים נתונים בלתי חוקיים אשר התקבלו על ידי שיטות אשר עוברות על החוק, אשר מפרים הסכמי סודיות או זכויות יוצרים של ישויות אחרות. כל הפרה של תנאי זה ימשוך את האחראיות הפלילית או האזרחית הבלעדית שלך.

אנו מבקשים שתוודא שכאשר אתה מוריד ו/או מעלה קבצים או כל חומר אחר במסגרת אתר האינטרנט (לשם שימוש בממיר או בכל אופן אחר), לא הפרת זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות השייכות לצדדים שלישיים. במידה והחומרים אשר הועלו במסגרת אתר Videoconvert (לשם שימוש בממיר או באופן אחר) נלקחו מאתרי אינטרנט אחרים, אתה מסכים לכבד את מדיניות אותו אתר אינטרנט במה שקשור בניהול ובשימוש במידע, בנתונים ובחומרים הללו. אנו מבקשים שתקרא ותכבד את תנאי השימוש, כמו גם כל מסמך אחר אשר מסדיר את תנאי השימוש באותם אתרי אינטרנט, אחרת, אתה עלול לעבור על תנאי השידור הקשורים לאותם נתונים וחומרים ואתה עלול לשאת בהשלכות החוקיות. הנסיבות החוקיות אשר מאפשרות את השימוש בנתונים ובתוכן אשר נלקח מאתרי אינטרנט אחרים יכולות להיות מגוונות, בהתאם לחוקים שבתוקף במדינת המשתמש או בחוקים אחרים החלים עבור בעל אתר האינטרנט המקור. יש לך את החובה להתעניין בקשר לדרישות חוק אלו ולכבד אותן.

 

המשתמש אחראי באופן מלא על כל הפעולות הקשורות לנתונים שהוריד מאתרי האינטרנט של צדדים שלישיים וההעלאה שלהם ל-Videoconvert. בכל מקרה בו זכויות היוצרים על התוכן שהועלה ואשר עומדים להמיר שייך לצד שלישי, התנאים בהם ניתן להשתמש ולנצל את אותה יצירה צריכים להיות מוסכמים מראש על ידי בעל הזכויות על התוכן. המשתמש נושא באחראיות בעניין החוקיות של האופן שבו הוא משתמש ב-Videoconvert. Videoconvert מעמיד לרשותו רק את הפלטפורמה הטכנית הדרושה, והוא פועל רק כספק של מוצר טכני מתחום הטכנולוגיה או של מדעי המחשב. Videoconvert לא נושא כל סוג של אחראיות ביחס לנתונים אשר הוכנסו לשם המרתם או לאופן שבו משתמשים בנתונים אותם המירו ביחס למשתמש או לכל צד שלישי.

 

השימוש בממיר Videoconvert ללא כיבוד החוקים אשר בתוקף, ובמיוחד אלו אשר קשורים לקניין רוחני, יכול להוביל לאיסור כניסת המשתמש לשירותים אשר מוצעים על ידי האתר Videoconvert, ולאחר מכן חסימת המשתמש מאתר האינטרנט שלנו ללא הודעה מוקדמת, במידה ומוצאים פרקטיקות כאלו.

 

Videoconvert.com ומלוא התוכן אשר נמצא באתר זה: תוכנות, מותגים, לוגו, גרפיקה, טקסטים, קבצי אודיו או וידאו, תמונות, ציורים, תוכנה ובסיס הנתונים, כמו גם חומר אחר אשר פורסם באתר אינטרנט זה, מוגנים על ידי חוק זכות היוצרים ומוחזקים על ידי Mandarine International S.A. או שותפיו.

 

אתר האינטרנט ותוכנו מוגנים על ידי החוק הרומני בעניין זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני ועל ידי החוק הבינלאומי אשר חל בתחום זכויות היוצרים. השימוש בלוגו Videoconvert ובמותגים אחרים של Mandarine International S.A או שיוך לשם Videoconvert אוMandarine International S.A, ללא קבלת הסכמתנו הכתובה מראש, הינם אסורים בהחלט.

 

כל העתקה, שיחזור, תיקון או שינוי ללא רשות של התוכנה העיקרית בה משתמשים באתר האינטרנט הינם אסורים בהחלט, ללא אישור של בעל זכויות היוצרים על האפליקציה.

 

במידה ואתה מוצא שזכויות היוצרים שלך הופרו על ידי שימוש לא מתאים באתר Videoconvert, אנו מעודדים אותך להעביר לנו הודעה בה תדווח על הפרה זו, הנתמכת על ידי נתונים ממשיים אשר מהווים הוכחת העובדה שזכויות היוצרים שלך הופרו. ההודעה צריכה לכלול נתונים אשר יאפשרו את זיהוי היצירה שהועתקה, את אתר האינטרנט (הקישור לכתובת האינטרנט) ממנו היא נלקחה, הוכחות בקצרה, אך משכנעות, אשר יתמכו בעובדה שאתה בעל זכויות היוצרים על היצירה או הוכחת העובדה שאתה פועל בשם הבעלים על פי החוק, כמו גם הצהרה על אחראיות עצמית בה אתה לוקח על עצמך את הסיכון לשאת בהשלכות שיוטלו במידה ולא פעלת בתום לב. ההודעות ישלחו ל- [email protected]

במידה ונקבל הודעה כמו זו שצוינה לעיל, מנהלי ו/או בעלי Videoconvert יעשו את כל המאמצים לשם זיהוי המשתמש אשר עשה שימוש לא מתאים במוצר ואשר, על ידי כך, הפר את הזכויות הנטענות וינסה לחסום את כניסתו של אותו משתמש ל-Videoconvert בעתיד.

5. אחראיות מוגבלת

על ידי הכניסה ל-Videoconvert, אתה מסכים שהשימוש באתר האינטרנט מבוצע באופן עצמאי, כאשר אתה היחיד אשר אחראי על כיבוד החוקים, זכויות הצדדים השלישיים והתנאים בהם מעמידים מוצר זה לרשותך.

 

Videoconvert לא יהיה אחראי להתנהגות המשתמשים ולא יישא באחריות על נזקים אשר נגרמו על ידי המשתמשים בו לצדדים שלישיים, מאחר ו-Videoconvert מציע רק מוצר טכני, המלווה בתנאי השימוש, אשר, על ידי כיבודם, הוא מבטיח את כיבוד החוק והזכויות החוקיות והאינטרסים האישיים הנלווים.

 

Videoconvert, הבעלים/המחזיק/המנהל שלו, כל הישויות המשפטיות והישויות הקשורות או אשר שייכות לאותה קבוצה, השותפים החוזיים, המועסקים או מייצגים אחרים שלMandarine International SA, אשר מעורבים ביישום כל שירות המוצע במסגרת אתר האינטרנט, אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, אשר יכול לנבוע מהכניסה לאתר האינטרנט או אשר קשור לשימוש באתר האינטרנט ובתוכנו, גם לא במצב שבו הודיעו להם מראש על האפשרות של הופעת הפסדים כאלו. יתר על כן, לא ניתן להטיל עליהם אחראיות ולא יהיו אחראיים בשם אלו אשר משתמשים ב- Videoconvert בחוסר תום לב, בניגוד לחוק או על ידי אי עמידה בתנאים שהוטלו.

 

Videoconvert לא לוקח על עצמו שום סיכון עבור הנזקים אשר נגרמו למשתמשים על ידי הכניסה לאתר האינטרנט, כולל בעניין ווירוסי מחשב פוטנציאליים או מרכיבים מזיקים אחרים אשר מביאים לנזקים למחשבים או למכשירים אלקטרוניים אחרים המוחזקים על ידי המשתמשים או לרשתות מהן נכנסים לאתר האינטרנט, או כל הפסדי מידע אחרים. הכניסה והשימוש ב-Videoconvert נעשים תוך אחראיות בלעדית של המשתמש.

 

Videoconvert אינו אחראי על השינוי, ההשעיה או ההפסקה של שירותים אשר זמינים דרך אתר האינטרנט.

עבור אותם חלקים של אתר האינטרנט אשר כוללים דעות של הקוראים, האחראיות על תוכן דעות אלו שייכת במלואה למחברים שלהן. Videoconvert שומר על זכותו שלא לפרסם את אותן דעות אשר מנוגדות לתנאי השימוש או אשר פוגעות באופן כלשהו בתדמית Videoconvert, בעליו או של צדדים שלישיים.

 

Videoconvert לא יכול להבטיח בשום אופן שהשירותים שהוא מספק במסגרת אתר האינטרנט יהיו ללא הפסקה, יסופקו בזמן, יהיו בטוחים וללא שגיאות.

Videoconvert אינו לוקח על עצמו כל סוג של אחראיות במה שקשור בחובה להבטיח את דיוק התוכן אשר מסופק על ידי צדדים שלישיים.

 

מלאו התוכן החינוכי, החברתי, המידע והמולטימדיה שהמשתמש נכנס עליו באמצעות Videoconvert, הינו מתארח ומסופק על ידי אתרי אינטרנט חיצוניים, כאשר התוכן שלהם נגיש לציבור הרחב. אתרי אינטרנט אלו והמפעילים שלהם נושאים באחראיות עבור התוכן שהם מארחים, מאחסנים ו/או מעבירים, ו-Videoconvert לא שומר על שום סוג של קשר עם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, ולכן, לא יהיה אחראי לאותו תוכן והוא גם לא יכול לשלוט בו.

6. קישורים לאתרים אחרים

אתר האינטרנט Videoconvert מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של צדדים שלישיים או לשירותים אחרים אשר אינם בבעלותם או בשליטתם של מנהלי Videoconvert. השימוש והכניסה לקישורים אלו היא לבחירת המשתמש וברגע שנכנסים אליהם, המשתמשים צריכים לכבד את מדיניותם של אותם אתרי אינטרנט. אנו מבקשים שתקרא את תנאי השימוש והצהרות הסודיות הקשורים לכל אתר אינטרנט של צד שלישי לפני שאתה משתמש בו או לפני שאתה מוסר נתונים אישיים או כל מידע אחר על או באמצעות אתרי אינטרנט אלו.

 

Videoconvert אינו בעל שליטה ואינו אחראי על הזמינות של אתרים אלו, התוכן שלהם, הפרות פוטנציאליות של זכויות יוצרים, הנאמנות ואמינות של המידע שאתרים אלו מציעים, מערכות הביטחון שיש להם, אם אלו כוללים וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים אשר מסכנים או עלולים לגרום נזקים למחשב או לכל מכשיר אלקטרוני אחר, או אשר עלולים לגרום נזקים לרשת ממנה נכנסת לאתר האינטרנט, או כל אבדן נתונים אחר. כמו כן, Videoconvert אינו אחראי על סוג המוצרים או החומרים שאתרי אינטרנט אלו מציעים, על הפעילויות המסחריות שאותם אתרי אינטרנט מנהלים וגם לא על כל נזק או אבדן אשר יכול להיות למשתמשים מהכניסה לאותם קישורים או בקשר למידע, לתוכן, לטובין או לשירותים הזמינים במסגרת אותם אתרי אינטרנט.

7. שינוי תנאים אלו

Videoconvert שומר על הזכות לשנות או להחליף את תוכן תנאי השימוש, בכל מועד, עם או ללא התראה למשתמש. התנאים החדשים יחולו מהמועד בו יועלו לאתר האינטרנט ואין להם השלכות רטרואקטיביות.

 

כל שינוי, ללא קשר בכמה הוא משמעותי, כמו גם החלפת תנאי השימוש, הוא על פי שיקול דעתה הבלעדי של Mandarine International S.A.

אנו מבקשים שתבדוק ותקרא מחדש את התנאים הללו באופן סדיר, בהתחשב בכך שכל שינוי יהיה תקף מיד לאחר הפרסום באתר האינטרנט. השימוש באתר האינטרנט לאחר ששינויים אלו פורסמו יחושב כהסכמה בשתיקה לשינויים.

8. הדין החל

הדין החל הוא הדין הרומני. כל מחלוקת בין Videoconvert לבין המשתמש של Videoconvert או בקשר להספקת מוצרי Videoconvert הינה נתונה לסמכותם של בתי המשפט ברומניה מהמקום בו נמצא הסניף הרשום של Videoconvert, כלומר בוקרשט.

9. תלונות/תמיכה

לכל שאלה, ספק, תלונה, המלצה במה שקשור באתר האינטרנט או בשירותים המוצעים על ידי Videoconvert, אנו מבקשים שתצור אתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני ב[email protected]

 

עדכון אחרון בוצע בתאריך של 21.12.2016.