Tingimused

 

1. Teave Videoconvert.com kohta

Videoconvert.com (edaspidi Videoconvert) on portaal, mida omab ja haldab MANDARINE INTERNATIONAL S.A., mille peakorter asub Bukarestis, esimeses rajoonis, Academiei tänaval 28-30, 8. korrusel, ning, mis on registreeritud äriregistris numbriga J40 / 8533/2016, CUI 36225888.

 

Videoconvert on tasuta konvertija, mis võimaldab kasutajatel muuta video fail mp3, mp4, avi või muuks heliformaadiks vastavalt käesoleva ,,Tingimused“ otsestele tingimustele.

 

Arvestades faktiga, et Videoconverti kasutamine eeldab kasutaja tingimusteta allumist käesolevatele tingimustele, siis soovitame väga nende tingimuste hoolikaks lugemiseks varuda aega. Lisaks soovitame aeg-ajalt vaadata ja uuesti lugeda tingimuste uuendatud versiooni, et oleksite uusimate muudatustega kursis. Jätame endale õiguse teha selliseid muudatusi oma äranägemise järgi.

 

Need tingimused kehtivad igale seadmele, millega sisenetakse portaali Videoconvert.com (nagu näiteks, kuid mitte ainult, lauaarvuti, sülearvuti või mobiiltelefoni veebilehitsekad, nutitelekas, mobiiltelefonid, auto arvutid, kaasaskantavad digitaalseadmed ning muud mobiilsed seadmed või tehnoloogiale, mida on tunnustatud praegu ja tulevikus.)

 

Videoconvert ei talleta ühtegi konvertija kasutatavat faili. Üleslaetud URL-i talletatakse ainult konvertimise lõpuni või niikaua, kuni statistilise eesmärgiga tegevused on lõpule jõudnud, et saaksime oma teenust paremaks muuta.

2. Mõisted

,,Videoconvert sisu“ sisaldab portaalis kasutajale igal moel avaldatud või kättesaadavat igasugust teksti, graafikat, kujundust, logo, pilti, helimaterjali, artiklit, filmi või muud ajutiselt või püsivalt talletatavat liikuvat pilti, toote ja/või tarkvara teavet, ent sellega loend ei piirdu.

 

Mõiste ,,Tootemärk“ viitab kõikidele portaalis kuvatud (registreeritud ja registreerimata) logodele, toote nimetustele, tootja , toodete ja teenuste nimedele.

 

Mõiste ,,Autoriõigus“ viitab õigusele olla töö ainuisikuline omanik moraalsete ja pärilike tunnuste alusel, mida sätestab Rumeenia autoriõiguste ja seotud õiguste seadus nr 8/1996 ning ka rahvusvahelised konventsioonid, mida Rumeenia on tunnustanud.

 

,,Konvertija“ on mõiste, mis tähendab helifaile ühest formaadist teise (nt FLACist MP3’ks) konvertiv tarkvara, kus tuleb konvertimiseks valida iga valitud väljundformaadi jaoks kodeerimise parameetrid, et heli kvaliteet oleks parim.

3. Üldised kasutamistingimused

Videoconvert lubab kasutajatel kasutada portaalis pakutavaid teenuseid/tooteid ainult juhul, kui järgite antud tingimusi väga täpselt. Videoconverter.com’i sisenemine ja kasutamine sõltub praeguste reeglite ja regulatsioonidega nõustumisest. Järgnevad tingimused kehtivad igale isikule, kes siseneb ja/või kasutab portaali.

Portaali pakutavate teenuste kasutamiseks peab teil olema Videoconverti tingimuste tunnustamise õigusvõime või vanemate või juhendaja nõusolek antud portaali sirvimiseks nende järelevalve all.

 

Videoconvert.com’i sisenemisel või kasutamisel nõustute kõikide järgnevate sätetega ning seega tunnustate Videoconverti õiguslikult siduvat kokkulepet. Kui te ei nõustu Videoconverti sätestatud osa või kõigi tingimustega või kui sisenesite portaali juhuslikult eesmärgita nõustuda tingimustega või te ei pruugi täielikult aru saada Videoconverti sätestatud tingimustest, siis palun lahkuge antud portaalist kohe ja ärge kasutage ühtegi Videoconverti toodet.

 

Külastajad saavad portaali kasutada piiranguteta ja neil on lubatud kasutada portaali ning konvertimise tulemusena tekkinud faile vastavalt Videoconverti tingimustele, kusjuures ainult siis, kui nad austavad rahvusvaheliste konventsioonide alusel antud teemaga seotud seaduslikult siduvaid sätteid ning ainult isiklikel ja mitte ärilistel eesmärkidel, ilma et rikuksid kolmandate osapoolte seaduslikke huve.

 

Videoconverti sisu pakutakse ainult isiklike eesmärkide jaoks ja seda ei saa kasutada, kopeerida, levitada, edastada, avaldada, kuvada, müüa, litsentseerida või ära kasutada mitte mingil muul viisil vastavalt siinsetele tingimustele või igasugusel muul eesmärgil ilma Videoconverti kirjaliku nõusolekuta. Videoconverterit saavad kasutada teiste portaalide veebimeistrid, kes tahavad Videoconverterit kasutada otseselt.

 

Kui käesolevaid tingimusi rikutakse, siis jätame endale õiguse piirata või keelata igal kasutajal sisenemist Videoconverteri ilma eelneva etteteatamise ja ajendita.

 

Kuna Videoconver on tasuta teenus, siis selle omanik ja veebimeister võib otsustada igasuguse eriprotseduurita, eeltingimuseta, etteteatamiseta, ühepoolselt, põhjendamatult ja oma tahte järgi Videoconverteri peatamise või katkestamist üle. Lisaks võivad nad ühepoolselt ja oma tahte järgi keelata igasugusel kasutajal siseneda Videoconverteri portaali ja/või kasutada konvertijat.

 

Kolmandatel osapooltel on täielikult keelatud häirida portaali kasutamist igal viisil, levitada arvutiviiruseid või muid portaali korralikku töötamist ohustavat elementi.
Täiesti keelatud on kasutada Videoconverterisse ligi pääseva automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, ,,robotit“, ,,ämblikku“ ja ,,võrguta lugejat“ jne, mis saadab portaali serveritele rohkem päringuid kui inimene seda suudaks veebilehitsejaga sama perioodi jooksul.

 

Videoconvert portaalist on keelatud koguda isikuandmeid ning kasutada portaalis pakutavaid suhtlusvahendeid ärilistel eesmärkidel.
Videoconvert portaali kasutades olete kohustatud mitte vältima, keelama või muul viisil häirima portaali turvasüsteeme või muid asetatud süsteeme, mis ei lase või piiravad portaali postitatud sisu kopeerimist või kasutamist või, mis võivad piiravata portaali kasutamist.

4. Seaduse, kolmandate osapoolte õiguste ja vaimse vara õigustele allumine

Videoconverter pakub interneti konverterit, mida kasutajad saavad kasutavad üksnes enda vastutusel nii, et nad ei kahjusta mitte mingil moel kolmanda osapoole õigusi.

 

Videoconverterit võib kasutada ainult konvertimaks videoformaadiga faile, milles sisalduvaid andmeid võib kasutaja seaduslikult kasutada ja, mille alla laadimist, konvertimist või kasutamist ei piirata seadusega (näiteks kasutaja enda videote allalaadimine või konvertimine, videofaili allalaadimine või konvertimine omaniku loal, videofaili allalaadimine või konvertimine vastavalt Rumeenia autoriõiguse ja sellega seotud õiguste 14. märtsil jõustunud seaduse nr 8/1996 artikli 33 eranditele, videofaili allalaadimine või konvertimine heliks hariduslikul eesmärgil seaduste piires ja seda seadust austades). Konverditud faile võib kasutada ainult enda tarbeks ja mitte mingil juhul kommertslikel eesmärkidel. Kasutajal pole lubatud allalaetud mp3 faili mitte mingil moel ja juhul avalikult jagada.

 

Videoconvert ei luba portaalis sellel juhtuda seadusvastaste, sealhulgas vaimse vara õigusi rikkuvate, tegevuste kaudu. Videoconvert kasutades puudub teil õigus konvertida seadusvastaseid andmeid sisaldavaid faile, mida on hangitud seadust rikkuval viisil ja, mis on vastuolus salastatud lepingute või muude isikute autoriõigustega. Igasugune selle tingimuse rikkumine muudab ainuisikuliselt teid kriminaal või tsiviilkorras vastutavaks.

 

Palun kontrollige, et te ei rikuks portaalis (konvertija kasutamisel ega muul viisl) faile või muid materjale alla ja üles laadides vaimse vara õiguseid või muid kolmandatele osapooltele kuuluvaid õiguseid. Kui portaali Videoconvert (konverteri kaudu või muul viisil) üleslaetavad materjalid hangiti teisest portaalist, siis nõustute järgima vastava portaali materjalide, andmete ja teabe kasutamise poliitikale. Palume teil lugeda ja austada vastavate portaalide kasutamistingimusi ja muid neid tingimusi reguleerivaid dokumente, vastasel juhul riskite asjakohaste andmete ja materjalide kasutamise ja jagamise tingimuste rikkumisega ning sellega kaasnevad õiguslikud tagajärjed. Teisest portaalist hangitud andmeid ja sisu kasutada lubavad seaduslikud tingimused võivad sõltuda kasutaja elukohariigis kehtivatest seadustest või algse portaali omanikule kehtivatest seadustest. Olete kohustatud neid seaduslikke nõudmisi teadma ja järgima.

 

Kasutaja vastutab kolmandatest portaalidest allalaetud andmete kasutamise eest Videoconvert portaalis. Kui konverditava sisu autoriõigus kuulub kolmandale osapoolele, siis esitlemist sätestava autoriõiguse tingimustes peab kolmanda isiku kui õiguste omanikuga eelnevalt kokku leppima. Kasutaja vastutab Videoconvert portaali seadusliku kasutamise ees. Videoconvert pakub ainult vajalikku tehnilist platvormi ja on ainult tehnilise toote pakkuja arvutiteaduse valdkonnas. Videoconvert ei vastuta kasutaja ega ühegi kolmanda osapoole konvertimiseks sisestatud andmete ega konverditud andmete seadusvastase kasutamise ees.

 

Videoconvert konvertija kasutamine vastuolus kehtivatele seadustele, eriti vaimse vara õiguste austamisega seotud seadustele, võib kasutajale kaasa tuua Videoconvert portaali sisenemise ja teenuste kasutamise keelu eelneva etteteatamiseta.

 

Videoconvert.com ja kogu sellele kuuluv sisu (programmid, tootemärgid, logod, graafikad, tekst, video- või helifailid, pildid, disain, tarkvara, andmebaas ning iga muu käesolevasse portaali postitatud sisu) selles portaalis on autoriõigustega kaitstud ning kuulub MANDARINE INTERNATIONAL SAle ning selle allüksustele.

 

Portaali ja selle sisu kaitsevad Rumeenia autoriõiguse ja vaimse õiguse ning rahvusvaheline autoriõiguse kaitse seadused. Videoconvert Mandarine International S.A. või igasuguse nendega seotud logo ja muu tootemärgi kasutamine ilma esmalt meie käest selleks kirjalikku loa saamist on rangelt keelatud.

 

Portaali haldava arvutiprogrammi volitamata kopeerimine, taasloomine, suunamine või muutmine on programmi autoriõiguse omaniku loata keelatud.

 

Kui arvate, et teie autoriõigust rikuti portaali Videoconvert valel eesmärgil kasutamisega, siis julgustame teid meid sellest teavitama teavitusega, kus tõendate tõeliste andmetega, et teie õigusi on rikutud. Teade peab sisaldama kopeeritud töö tuvastamist võimaldavaid andmeid, asukoha portaali (link, kust see pärineb), lühikest, ent veenvat asitõendit, mis tõestab, et olete töö omanik või tõendit, et tegutsete õiguste omaniku nimel, lisaks ka teie seaduslikku avaldust, millega annate teada, et olete kohustatud valeteate edastamise eest maksma kohustuslikku trahvi juhul, kui te ei tegutse hea tahte järgi. Teated peaks saatma aadressile [email protected]

Sellise teavituse saabumisel esitab Videoconverteri haldaja ja/või omanik avalduse, mille alusel saab toodet valesti kasutanud kasutajat ja väidetavat õiguste rikkumist tuvastada ning keelata tal edaspidi Videoconverteri ligi pääseda.

5. Vastutuse piirang

Videoconverti kasutamise ja saabumisega kinnitate, et kasutate portaali enda riskil ja vastutate ainsana seaduste, kolmandate osapoolte õiguste ja käesolevat toodet teile kättesaadavaks tegevate tingimuste ees.

 

Videoconvert ei vastuta kasutaja käitumise ja kolmandatele osapooltele põhjustatud kahjude ees, kuna Videoconvert annab kasutajate käsutusse ainult tehnilise toote, koos tingimustega, mis austavad nende järgimisel seadust ning inimeste juriidilisi õigusi ja huve.

 

Videoconvert, selle omanik / haldaja / administraator, kõik samasse gruppi kuuluvad juriidilised isikud ja seotud asutused, osapooled, töötajad ja muud Mandarine International SA edasimüüjad, kes on seotud portaalis pakutavate teenuste loomisega, ei vastuta igasuguse otsese ja kaudse kahju ees, mis tuleneb portaali ligipääsemisest, selle portaali või sisu kasutamisest ja isegi juhul, kui neid teavitati selliste kahjude ilmnevusest eelnevalt. Lisaks ei saa ja ei võetagi neid vastutusele Videoconverti halva eesmärgiga, vastuolus seaduse ja kehtestatud tingimustega kasutanute ees.

 

Videoconvert ei vastuta kasutajatele portaali sisenemisel tekkinud kahjustuse eest, mis tulenevad võimalikest arvutiviirustest või muudest kasutajate või külastajate arvuteid, elektroonikaseadmeid kahjustavatest elementidest ega võrgu eest, mille kaudu portaali külastatakse või mõne muu andmekao eest. Ainult kasutaja vastutab ise Videovconvert sisenemise ja kasutamise eest.

 

Videoconvert ei vastuta portaalis saadavalolevate teenuste muutmise, peatamise või tegevuse lõpetamise ees.

Lugejate arvustuste eest vastutavad ainult nende autorid. Videoconverteril on õigus keelduda avaldamast kasutamistingimustega vastuolus ja Videoconverteri, selle partnerite või kolmandate osapoolte kuvandit mõjutavaid arvamusi või arvustusi.

 

Videoconvert ei saa mitte mingil moel tagada antud portaalis tõrgeteta, ajakohaseid, turvalisi või vigadeta teenuseid.

Videoconvert ei vastuta kolmandate osapoolte pakutava sisu õigsuse eest.

 

Kogu hariduslik, sotsiaalne, teavitav ja multimeedia sisu, mida kasutaja kasutab Videoconverti kaudu, asub teistel lehekülgedel, kes jagab oma sisu avalikkusele. Need portaalid ja nende omanikud vastutavad oma talletatava, pakutava ja/või edastatava sisu eest ning Videoconvert ei oma ühtki seost kolmanda osapoole portaalidega ja seega ei vastuta sealse sisu ees ega saa seda hallata.

6. Lingid teistele lehekülgedele

Portaalis Videoconvert leidub kolmandate osapoolte ja muude teenuste lehekülgedesse suunavaid linke, mida Videoconverti administraatorid ei oma ega halda. Kõigi nende linkide kasutamine ja neile minemine on kasutaja otsustada ning nendele linkidele minnes nõustuvad kasutajad asjakohase portaali poliitikaga. Enne kõikide kolmandate osapoolte portaalide kasutamist või nendele isikuandmete või muu teabe saatmist nende portaali kaudu, palun lugeda nende kasutamistingimusi ja privaatsusavaldusi.

 

Videoconvert ei halda ega vastuta nende lehekülgede kättesaadavuse, sisu, võimalike autoriõiguste rikkumise, pakutava sisu tõesuse ja turvalisuse ees ning ka juhul, kui need sisaldavad teie arvutit või muid elektroonikaseadmeid, portaalile ligipääsemist võimaldavat võrku ohustavaid viiruseid või muud kahjulikku sisu ja selle tekitatud andmete kaotsimineku ees. Samamoodi ei võeta Videoconverti vastutusele nendes portaalides pakutavate toodete või muu sisu, äritegevuse ega kasutajale tekitatud igasuguste piirangute või kadude eest, mille põhjustasid asjassepuutuva lingi külastamine ning selle lingi teave, sisu, vara või teenused.

7. Nende tingimuste muutmine

Videoconvert jätab endale õiguse muuta või asendada kasutamistingimusi iga kell ilma kasutajat sellest eelnevalt teavitamata. Uued tingimused jõustuvad hetkel, mil need avaldatakse portaalis ja neil pole ühtegi tagasiulatuvat mõju.

 

Mandarine International SA’l on täielik õigus muuta ja asendada tingimusi hoolimata muudatuse ja asenduse tähtsusest.

Palun vaadake ja lugege neid tingimusi regulaarselt, samas pidage meeles, et kõik muudatused jõustuvad niipea, kui need on portaalis avaldatud. Portaali kasutamisega pärast muudatuste postitamist annate nendele muudatustele vaikiva nõusoleku.

8. Kehtiv seadus

Kehtib Rumeenia seadus. Igat Videoconverti ja Videoconverti kasutaja vaidlust Videoconverti toodete pakkumise teemal arutatakse Rumeenia üldises kohtualluvuses, kuna Videoconvert asub Bukarestis.

9. Kaebused / Abi

Kui teil on Videoconverti portaali või pakutavate teenuste kohta küsimusi, muresid, kaebusi või soovitusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil: [email protected]

 

Viimati uuendati 21.12.2016