Odredbe i uslovi

 

1. O Videoconvert.com

Videoconvert.com je internet stranica u vlasništvu MANDARINE INTERNATIONAL S.A., sa sjedištem u prvom distriktu Bukurešta, 28-30 Academiei Street, osmi sprat, i upisana u komercijalni registar registracijom u Trgovački registar br. J40 / 8533/2016, CUI 36225888, kompanija koja posjeduje i upravlja Videoconvert.com (u daljem tekstu Videoconvert).

 

Videoconvert je besplatan pretvarač koji korisnicima pruža mogućnost za promjenu formata video datoteke u MP3, MP4, AVI ili bilo koji drugi audio format, prema izričitim uslovima objašnjenim u sadašnjem odjeljku “Odredbe i uslovi”.

 

S obzirom na činjenicu da korištenje Videoconvert uključuje bezuslovno korisnikovo prihvatanje ovih odredbi i uslova, mi strogo preporučujemo da odvojite malo vremena i pažljivo pročitate ove Odredbe i uslove. Takođe preporučujemo da periodično pristupite i redovno ponovo čitate ažuriranu verziju Odredbi i uslova kako biste znali za najnovije promjene. Mi zadržavamo pravo na te promjene po svom nahođenju.

 

Ove odredbe se primjenjuju bez obzira na to koji uređaj koristite za pristup internet stranici Videoconvert.com (uključujući ali ne ograničavajući se na internet pretraživače kompjutera, laptopa mobilnog telefona, kompjutera u automobilu, prenosivih digitalnih uređaja ili drugih mobilnih uređaja ili tehnologije koja je trenutno poznata ili je u razvoju.)

 

YTMP3.com ne zadržava ni jednu od datoteka koja je namijenjena za pretvarač. Učitana URL adresa će se sačuvati samo za vrijeme koje je potrebno da se završi proces pretvaranja, ili za vremenski okvir koji je potreban za se dođe do statističkih operacija koje su potrebne za optimiziranje naših usluga.

2. Definicije

“Videoconvert sadržaj” uključuje, ali se ne ograničava na, bilo koji tekst, grafike, rasporede, logotipe, slike, audio datoteke, filmove ili druge pokretne slike koje su privremeno ili trajno prihvaćene na stranici, kao i detalje o proizvodima i/ili softveru koji su na bilo koji način objavljeni ili dostupni korisniku na stranici, ili bilo koji proizvod koji stranica nudi.

 

Pojam “Zaštitni znak” odnosi se na bilo koji i sve logotipe, marke, imena proizvođača, trgovačka imena i oznake usluge (bilo registrovane ili ne) istaknute na stranicama.

 

Izraz ” Autorsko pravo” odnosi se na pravo da se smatra da imate moralna i imovinska prava kao jedini autor izvornog djela, kao što je prikazano od strane rumunskog zakonodavstva Zakon br. 8/1996 o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i postupati u skladu s međunarodnim konvencijama koje Rumunjska poštuje.

 

“Pretvarač” je termin koji označava softver koji može promijeniti audio datoteke iz jednog formata u drugi (na primjer od FLAC u MP3) odabirom parametara za šifrovanje za svaki izabrani format izlazne datoteke kako bi se dobio zvuk najboljeg kvaliteta.

3. Opći uslovi korištenja

Videoconvert daje korisnicima dozvolu da koriste usluge / proizvode koji se nalaze na stranici, samo u strogom skladu sa sadašnjim uslovima. Pristup i korištenje stranice Videoconverter.com zavisi od prihvatanja i slijeđenja trenutnih pravila i propisa. Slijedeće odredbe se odnose na svaku osobu koja pristupa i/ili koristi internet stranicu.

Da biste mogli koristiti usluge koje pruža internet stranica, morate imati pravnu sposobnost u skladu s uslovima stranice Videoconvert ili imati suglasnost roditelja ili staratelja, kako bi pregledavali ovu internet stranicu i to pod njihovim nadzorom i ovlasti.

 

Pristupom i korištenjem Videoconvert.com pristajete na sve slijedeće odredbe i stoga prihvatate pravno obavezujući sporazum s Videoconvert. Ako u cjelosti ili djelomično ne prihvatate Odredbe i uslove Videoconvert, ili ste internet stranici pristupili greškom, bez namjere prihvatanja ovih Odredbi i uslova ili nemate mogućnost da u potpunosti shvatite ili prihvatite Odredbe i uslove korištenja koje je naveo Videoconvert, molimo napustite odmah ovu internet stranicu i nemojte koristiti proizvode Videoconvert.

 

Posjetioci imaju slobodan pristup stranici i oni su ovlašteni za korištenje internet stranice i datoteka koje proizlaze nakon pretvaranja, u skladu s Videoconvert Odredbama i uslovima i samo poštujući zakonske odredbe navedene po ovom pitanju, u skladu s međunarodnim konvencijama, samo za lične, nekomercijalne svrhe, bez povrede legitimnih interesa trećih osoba.

 

Stranica Videoconvert sama po sebi osigurana je samo za ličnu upotrebu i ne može se koristiti, kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, prikazivati, prodavati, licencirati ili eksploatisati na bilo koji drugi način, u skladu sa uslovima koji su ovdje sadržani, ili u bilo koju drugu svrhu bez prethodne pisane saglasnosti straniceVideoconvert. Videoconvert pretvarač može biti korišten od strane drugih internet stranica (web-master) koje žele direktno koristiti Videoconvert konverter.

 

Zadržavamo pravo ograničiti ili odmah obustaviti svaki korisnikov pristup Videoconvert stranici, bez prethodne obavijesti ili motiva, ako je bilo koja od odredbi navedenih u ovim Uvjetima i odredbama prekršena.

 

S obzirom je vlasnik besplatne usluge, nosioc i webmaster, stranica Videoconvert može odlučiti, bez ikakve prethodne formalnosti ili radnje unaprijed, bez obavijesti, jednostrano bez motiva, bezuslovno i po svom nahođenju da suspenduje ili onemogući stranicu Videoconvert. On takođe može jednostrano i po svom vlastitom nahođenju odlučiti da odbije pristup bilo kom korisniku stranice Videoconvert i/ili korisniku pretvarača.

 

Eksploatacija od strane internet stranice treće strane onemogućavajući korištenje internet lokacije na bilo koji način, kao i prenos kompjuterskih virusa ili drugih štetnih materijala koji mogu ugroziti pravilno funkcionisanje stranice strogo je zabranjeno.
Korištenje bilo kojeg automatizovanog sistema, uključujući, ali bez ograničavanja na, “robote”, “pauke” i “čitače van interneta” za pristup stranici Videoconvert na način koji može, u određenom vremenskom periodu, prenijeti više poruka sa ponudama nego što to može razumno uraditi ljudsko biće, koristeći konvencionalni internet pretraživač, strogo je zabranjeno.

 

Sakupljanje ličnih informacija ili podataka o ličnoj identifikaciji sa internet stranice Videoconvert je zabranjeno, kao i korištenje komunikacionih sistema koji se nude na internet stranici u komercijalne svrhe je zabranjeno.
Korištenjem internet stranice Videoconvert Vi se obavezujete da nećete izbjeći, onemogućiti ili na bilo koji način ometati sigurnosne sisteme internet stranice ili sisteme koji sprječavaju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje sadržaja internet stranice ili koji mogu nametnuti ograničenja u korištenju internet stranice.

4. Poštujući zakon, prava trećih strana i intelektualno vlasništvo

Videoconvert omogućava pretvarač na internetu kojeg korisnici mogu koristiti samo ako prihvate punu ličnu i isključivu odgovornost tako da ovo ne oštećuje prava treće strane ni na koji način.

 

Videoconvert se smije koristiti samo za pretvaranje video koje sadrže podatke za koje korisnik ima legalno pravo da ih koristi i čije preuzimanje, pretvaranje i upotreba nemaju pravnih ograničenja (npr. preuzimanje ili pretvaranje ličnih video zapisa korisnika, preuzimanje ili pretvaranje video datoteke kada je ovo pravo preneseno od strane autora, preuzimanje ili pretvaranje video datoteke u skladu sa izuzecima navedenim u čl. 33 rumunskog Zakona o autorskim pravima i pridruženim pravima br. 8 od 14.03.1996. kada se radi preuzimanju ili pretvaranju video datoteke u audio u edukativne svrhe, u ograničenjima važećeg zakona i u skladu sa svim pravnim zahtjevima). Datoteke nastale pretvaranjem mogu se koristiti samo za ličnu upotrebu a nikada u komercijalne svrhe. Korisnik nema pravo da javno objavljuje, na bilo koji način i pod bilo kakvim okolnostima, sadržaj nastale mp3 datoteke.

 

Videoconvert ne dopušta ilegalne aktivnosti putem svoje internet stranice, uključujući aktivnosti koje krše prava na intelektualno vlasništvo. Nemate pravo da, koristeći Videoconvert pretvarate datoteke koje sadrže ilegalne podatke, koje su dobijene kršenjem zakona, koje krše ugovore o povjerljivosti ili autorska prava drugih osoba. Bilo kakvo kršenje ovih uslova biće predmetom samo krivične ili građanske odgovornosti.

 

Molimo uvjerite se da, kada ste preuzeli i/ili učitali datoteke ili bilo kakav drugi materijal na internet stranicu (za korištenje pretvarača ili u na bilo koji drugi način), ne kršite prava na intelektualno vlasništvo ili druga prava koja pripadaju trećim stranama. Kada su učitani materijali iz Videoconvert stranice (za korištenje s pretvaračem ili na drugi način), preuzeti iz drugih mjesta, saglasni ste pridržavati se pravila odgovarajuće internet stranice u pogledu rukovanja i korištenja ovih informacija, podataka i materijala. Mi od Vas tražimo da pročitate i poštujete Odredbe i uslove kao i druge dokumente koji određuju uslove korištenja odgovarajućih internet stranica, inače, rizikujete kršenje uslova emitovanja i korištenja takvih podataka i materijala, te možete snositi pravne posljedice. Pravne prilike koje omogućavaju korištenje podataka i sadržaja uzetog od drugih internet stranica može varirati u zavisnosti od zakona zemlje korisnika ili bilo kojih drugih zakona koji se mogu primijeniti na vlasnika izvorne internet stranice. Obavezni ste informisati se o ovim pravnim zahtjevima i poštovati ih.

 

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve radnje povezane sa preuzimanjem podataka sa internet stranice treće strane i učitavanjem podataka na stranicu Videoconvert. U slučaju da autorska prava učitanog sadržaja kojeg treba pretvoriti pripadaju trećoj osobi, uslovi pod kojima se taj rad može koristiti i eksploatisati moraju se prethodno dogovoriti sa vlasnikom prava na sadržaj. Korisnik je odgovoran da legalno koristi stranicu Videoconvert. Videoconvert jednostavno nudi potrebnu tehničku platformu, djelujući samo kao dostavljač tehnološkog proizvoda koji se može koristiti u polju informacionih tehnologija ili kompjuterske nauke. Videoconvert ne preuzima nikakvu odgovornost za legalnost unesenih podataka za pretvaranje ili za to kako korisnik ili treća strana koristi već pretvorene podatke.

 

Korištenje Videoconvert pretvarača bez pridržavanja važećih zakona, posebno onih koji se odnose na poštivanje prava intelektualnog vlasništva, može dovesti do zabrane korisnikovog pristupa uslugama internet stranice Videoconvert.com, nakon toga, blokiranja korisnikovog pristupa stranici bez prethodne najave, u slučaju takve prakse.

 

Videoconvert.com Internet stranica i sav njen sadržaj, programi, brendovi, logotipi, grafike, tekstovi, audio ili video datoteke, fotografije, crteži, softveri i baze podataka, kao i bilo koji drugi materijal postavljen na internet stranicu zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i u vlasništvu su kompanije MANDARINE INTERNATIONAL SA ili njenih partnera.

 

Internet stranica i njen sadržaj su zaštićeni rumunskim propisima o autorskim pravima, kao i važećim međunarodnim propisima o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu. Korištenje Videoconvert logotipa i drugih marki iz Mandarine International S.A. ili organizacije sa brendovima Videoconvert ili Mandarine International S. A. je strogo zabranjeno bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

 

Neovlašteno kopiranje, reprodukcija, modifikacija ili transformacija ili izmjena primarno korištenog softvera na internet stranici su strogo zabranjeni, bez dozvole autorskih prava vlasnika programa.

 

Ako ste primijetili da je Vaše autorsko pravo povrijeđeno zloupotrebom stranice Videoconvert, pozivamo vas da nam pošaljete obavijest izvještavajući o povredi, uz podršku činjeničnim podacima uz predočenje dokaza o povredi Vaših prava. Obavijest mora sadržavati podatke koji omogućavaju identifikaciju kopiranog rada, internet stranicu (link ka internet lokaciji) sa koje je uzet, kratak ali uvjeravajući dokaz koji potvrđuje činjenicu da ste vlasnik autorskih prava vezanih za rad ili dokaz da radite u ime vlasnika autorskih prava, kao i deklaraciju na Vašu odgovornost u kojoj preuzimate rizik za optužbe koje se stavljaju na teret u slučaju da nemate dobre namjere. Obavijest treba biti poslana na adresu [email protected]

Ako primimo gore spomenutu obavijest, upravnik i/ili vlasnik Videoconvert će obaviti dubinsku analizu kako bi identifikovao korisnika koji je koristio proizvod na pogrešan način, čime se krše potvrđena prava, te će zahtijevati blokiranje ovog korisnika od budućeg korištenja stranice Videoconvert.

5. Ograničenje odgovornosti

Pristupom i korištenjem internet stranice Videoconvert, prihvatate da koristite internet stranicu na svoj rizik, jer ste samo Vi odgovorni za poštovanje zakona, prava trećih strana i uslova pod kojima dajete ovaj proizvod.

 

Stranica Videoconvert nije odgovorna za ponašanje svojih korisnika i neće biti odgovorna za štete koje njeni korisnici nanesu trećim stranama, jer stranica Videoconvert nudi samo tehnički proizvod praćen uslovima i odredbama upotrebe koji će, ako radite u skladu sa njima, vjerovatno osigurati rad u skladu sa zakonom i pravima i interesima pojedinaca.

 

Videoconvert, njen vlasnik/posjednik/administrator, sve pravne osobe i povezana društva ili koja pripadaju istoj grupi, ugovorni partneri, zaposlenici i drugi zastupnici Mandarine International S.A. koji su uključeni u stvaranje usluga koje se nude na internet stranici, nisu odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu, bilo koje prirode, koja bi bila rezultat pristupa internet stranici ili povezana sa korištenjem internet stranice i njenog sadržaja, čak ni kada je prethodno objavljeno da takve mogućnosti postoje. Također, oni neće biti odgovorni za one koji stranicu Videoconvert koriste u lošoj namjeri ili protivno zakonu, ili kršeći nametnute uslove.

 

Videoconvert ne preuzima rizik za štetu nanesenu korisnicima zbog pristupa internet stranici, uključujući i potencijalne kompjuterske viruse ili druge štetne elemente koji uzrokuju štetu kompjuterima ili drugim elektronskim uređajima koje posjeduju korisnici, mreži sa koje se pristupa internet stranici ili zbog bilo kakvog drugog gubitka podataka. Pristup i korištenje stranice Videoconvert biće samo korisnikova odgovornost.

 

Videoconvert nije odgovoran za mijenjanje, suspenziju ili prekid usluga koje su dostupne putem internet stranice.

Za odjele internet stranice koji mogu sadržavati mišljenja čitalaca, čitaoci u cjelosti snose odgovornost za sadržaj tih mišljenja. Videoconvert zadržava pravo da ne objavi te recenzije ili ta mišljenja koja su u suprotnosti sa odredbama i uvjetima korištenja ili koja na bilo koji način vrijeđaju vlasnike stranice Videoconvert, partnere ili treće strane.

 

Videoconvert ne može garantovati da će usluge koje nudi biti bez prekida, na vrijeme, sigurne i bez grešaka.

Videoconvert odbija bilo kakvu odgovornost u vezi garancije tačnosti sadržaja koje pruža treća strana.

 

Cijeli obrazovni, socijalni, informacioni i multimedijski sadržaj kojem korisnici mogu pristupiti koristeći stranicu Videoconvert prihvataju i daju druge vanjske stranice čiji je sadržaj pristupačan široj publici. Ove internet stranice i njihovi operateri su odgovorni za sadržaj koji prihvataju, nude i/ili prenose i stranica Videoconvert ne održava nikakvu vezu sa internet stranicama trećih strana, te stoga neće biti odgovorna za sadržaj, niti ga može kontrolisati.

6. Linkovi ka drugim stranicama

Internet stranica Videoconvert sadrži linkove ka stranicama trećih strana ili druge usluge koje ne posjeduju ili kontrolišu administratori stranice Videoconvert. Korištenje i pristup bilo kojem od ovih linkova je po nahođenju korisnika i kada se ovim linkovima pristupi, korisnici se moraju pridržavati politike odgovarajuće internet stranice. Preporučujemo Vam da pročitate odredbe upotrebe i izjave o povjerljivosti svih internet stranica trećih strana prije nego ih budete koristili ili slali lične podatke ili bilo koje druge informacije na ili putem internet stranice.

 

Videoconvert ne kontroliše i nije odgovorna za dostupnost tih stranica, njihov sadržaj, njihove moguće povrede autorskih prava, istinitost koje ove stranice pružaju, sigurnost koju imaju, da li one sadrže kompjuterske viruse ili druge štetne elemente koji vas ugrožavaju ili koji uzrokuju oštećenje kompjutera ili drugih elektronskih uređaja, mreža iz koje pristupate internet stranici ili bilo koji drugi gubitak podataka. Isto tako, stranica Videoconvert nije odgovorna za vrstu proizvoda ili drugih materijala koje nude te internet stranice, za komercijalnu aktivnost koju dotične stranice praktikuju niti za bilo kakve predrasude ili gubitke koje korisnici mogu iskusiti pristupom odgovarajućim linkovima ili kada se tiče informacija, sadržaja, imovine ili usluga koje su dostupne sa tih stranica.

7. Promjena ovih odredbi

Videoconvert ima pravo izmijeniti ili zamijeniti sadržaj odredbi i uslova upotrebe u bilo kojem trenutku, sa ili bez prethodne objave korisniku. Novi uslovi postanu primjenjivi u trenutku kada budu ubačeni na internet stranicu i nemaju retroaktivno djelovanje.

 

Svaka promjena, bez obzira na to koliko je značajna kao i zamjena odredbi i uslova, je u potpunosti po nahođenju Mandarine International S.A.

Molimo provjeravajte i pregledavajte Odredbe redovno, s obzirom na činjenicu da će promjene stupiti na snagu odmah nakon što budu postavljene na stranicu. Vaše stalno korištenje internet stranice nakon postavljanja smatraće se prećutnim prihvatanjem promjena.

8. Važeći zakon

Važeći zakon je zakon Rumunije. Bilo kakav spor stranice Videoconvert sa bilo kojim korisnikom stranice Videoconvert u vezi sa dostavom proizvoda stranice Videoconvert nadležan je rumunski Sud opće nadležnosti u gradu gdje se nalazi vlasnik sjedišta stranice Videoconvert tj. u Bukureštu.

9. Žalbe / Podrška

Za sva pitanja, brige, pritužbe, prijedloge za internet stranicu ili usluge koje nudi Videoconvert, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte na [email protected]

 

Posljednje ažuriranje se dogodilo na dan 21.12.2016