Правила и условия

 

1. Относно Videoconvert.com

Videoconvert.com е сайт, собственост на MANDARINE INTERNATIONAL S.A., със седалище в 1-ви район на Букурещ, ул. „Академична“, 28-30, ет. 8, и регистрирано в Търговския регистър с регистрационен № J40 / 8533/2016, CUI 36225888, дружество, което притежава и управлява Videoconvert.com (наричан по-долу Videoconvert).

 

Videoconvert е безплатен конвертор, който предлага на потребителите възможността да променят форматите на видео файл към mp3, mp4, avi или друг аудио формат, в съответствие с изричните условия, обяснени в настоящия раздел Правила и условия.

 

Като се има предвид, че използването на Videoconvert предполага безусловното спазване на тези правила и условия от потребителя, силно препоръчително е да отделите необходимото време и внимателно да ги прочетете. Препоръчително е също и периодично да влизате и редовно да препрочитате актуализираната версия на правилата и условията, така че да отбележите последните промени. Ние си запазваме правото да правим такива промени по своя преценка.

 

Тези правила са в сила независимо от устройството, използвано за достъп до сайта Videoconvert.com (включително, но не само браузъри на компютри, лаптопи или мобилни телефони, цифрова телевизия, мобилни телефони, автомобили компютри, преносими цифрови устройства и други мобилни устройства или технологии, познати в момента или в бъдещо развитие).

 

Videoconvert не хоства никой от файловете, предвидени за употреба от конвертора. Каченият URL адрес ще се съхранява само за времето, необходимо за завършване на процеса на конвертиране, или за времевата рамка, нужна за изпълнение на статистическите операции, необходими за оптимизирането на нашите услуги.

2. Определения

„Съдържание на Videoconvert“ включва, но не се ограничава до всякакви текстове, графики, скици, лога, изображения, аудио файлове, статии, филми или други движещи се изображения, които са постоянно или временно хоствани на сайта, както и данните за продуктите и/или софтуера, публикувани по какъвто и да било начин, или предлагани на потребителите на сайта, или каквито и да било продукти, предоставяни чрез сайта.

 

Терминът „Търговска марка“ се отнася за всякакви и всички лога, марки, имена на производители, търговски наименования и марки за услуги (независимо дали са регистрирани или не), показани на сайта.

 

Терминът „Авторско право“ се отнася до правото да бъдеш признат като имащ моралните и имуществени права като единствен автор на оригинално произведение, както е представено от румънския Закон № 8/1996 г. за авторското право и сродните му права, както и да бъде в съответствие с международните конвенции, които Румъния спазва.

 

„Конвертор“ е термин, означаващ софтуер, който има способността да променя аудио файлове от един формат към друг (например от FLAC към MP3) чрез избор на параметрите на кодиране за всеки от избраните изходящи файлови формати, така че да се получи най-добро качество на звука.

3. Общи условия за ползване

Videoconvert дава разрешение на потребителите да използват услугите/продуктите, предлагани на сайта, само при стриктно спазване на настоящите правила и условия. Достъпът и използването на Videoconvert.com зависят от приемането и спазването на настоящите правила и условия. Следните правила важат за всяко лице, което влиза и/или ползва сайта.

За да ползвате услугите, предоставени от сайта, трябва да имате правоспособност да спазвате условията на Videoconvert или одобрението на родител или настойник да сърфирате в този сайт, и да правите това под техен надзор и управление.
Осъществявайки достъп и използвайки Videoconvert.com, вие се съгласявате с всяка от следните разпоредби и, следователно, влизате в правно обвързващо споразумение с Videoconvert. Ако не приемате частично или напълно разпоредбите, включени в правилата и условията, посочени от Videoconvert, или ако сте влезли в сайта неволно без да възнамерявате да приемете тези правила и условия, или ако сте неспособни да разберете и приемете изцяло настоящите правила и условия, посочени от Videoconvert, моля, напуснете този сайт незабавно и не използвайте никой от предлаганите от Videoconvert продукти.

 

На посетителите се предоставя безплатен достъп до сайта и те са упълномощени да използват сайта и файловете, резултат от конвертирането, в съответствие с правилата и условията на Videoconvert, и единствено при спазване на законовите разпоредби по въпроса, в съответствие с международните конвенции, само за лични, нетърговски цели, без да се нарушават законните интереси на трети лица.

 

Само по себе си съдържанието на Videoconvert се предоставя само за лично ползване и не може да се използва, копира, разпространява, предава, излъчва, показва, продава, лицензира или експлоатира по никакъв друг начин, освен в съответствие със съдържащите се тук условия, или с каквато и да било друга цел без предварително писмено съгласие от Videoconvert. КонверторътVideoconvert може да се използва от други сайтове (уебмастъри), които желаят да използват конвертора Videoconvert директно.

 

Ние си запазваме правото да ограничим или незабавно да преустановим достъпа на всеки потребител до сайта Videoconvert без предупреждение или мотиви, ако някоя от разпоредбите, посочени в тези правила и условия, е била нарушена.

 

В качеството си на собственик на безплатна услуга, притежателят и уебмастърът на Videoconvert може да реши, без никакви предварителни формалности или предшестващи действия, без предизвестие, едностранно, немотивирано, безусловно и по своя преценка да забрани или да деактивира Videoconvert. Той може също и да реши едностранно и по своя преценка да откаже достъп на който и да било потребител на страницата на Videoconvert или на конвертора.

 

Строго се забранява използването от сайтове на трети лица, възпрепятстващи използването на сайта по какъвто и да било начин, както и предаването на компютърни вируси и други вредни материали, които могат да нарушат правилното функциониране на сайта.
Строго се забранява използването на автоматизирани системи, включително, но не само, „роботи“, „паяци“, „офлайн четци“ и др. за достъп до Videoconvert, така че да се изпращат до сървърите на сайта повече заявки, отколкото човек може да създаде през същия период от време, използвайки конвенционален онлайн браузър.

 

Забранява се събирането на лични идентификационни данни от сайта на Videoconvert, както и използването на предлаганите на сайта системи за комуникация за търговски цели.
Използвайки сайта Videoconvert вие се съгласявате да не заобикаляте, деактивирате или да пречите по какъвто и да било начин на системата за защита на сайта или каквато и да било друга система, въведена, за да се предотврати или ограничи използването или копирането на публикуваното на сайта съдържание, или да се наложат ограничения за използването на сайта.

4. Спазване на закона, правата на трети лица и правата на интелектуална собственост.

Videoconvert предоставя онлайн конвертор, който може да се използва от потребителите само чрез поемане на пълна, лична и изключителна отговорност по такъв начин, че това да не нарушава правата на трети лица по никакъв начин.

 

Videoconvert може да се използва изрично за конвертиране на видео файлове, съдържащи данни, за които потребителят е получил законни права, и за които няма наложени правни ограничения, касаещи тяхното изтегляне, конвертиране или използване (напр. изтегляне или конвертиране на лични видеоклипове, изтегляне или конвертиране на видео файлове, след като авторът им е предоставил правото за това, изтегляне или конвертиране на видео файлове в съответствие с изключенията, предвидени в чл. 33 на румънския Закон за авторското право и сродните му права № 8 от 14 март, 1996 г., изтегляне или конвертиране на видео файлове към аудио файлове за образователни цели, в рамките на съответното действащо законодателство и при спазване на всички законови изисквания). Получените в резултат на конвертирането файлове могат да се използват само за лична употреба и в никакъв случай за търговски цели. Потребителите нямат право да излъчват публично по никакъв начин или при никакви обстоятелства съдържанието на получения mp3 файл.

 

Videoconvert не разрешава чрез използването на сайта да се предприемат незаконни действия, включително действия, които нарушават правата на интелектуална собственост. Нямате право да използвате Videoconvert, за да конвертирате файлове, съдържащи нелегални данни, които са получени в нарушение на закона, споразуменията за поверителност или чужди авторски права. Всяко нарушение на това условие носи след себе си наказателна или гражданска отговорност.

 

Моля, уверете се, след като изтеглите и/или качите файлове или всякакви други материали на сайта (за използване с конвертора или по всякакъв друг начин), че не нарушавате правата върху интелектуалната собственост или други права, притежавани от трети лица. Когато материали, качени на сайта Videoconvert (за използване с конвертора или по друг начин) са взети от други сайтове, вие се съгласявате да спазвате политиките на съответния сайт по отношение на боравенето и употребата на тази информация, данни и материали. Молим ви да прочетете и да следвате правилата и условията, и всякакви други документи, които уреждат условията за ползване на съответните сайтове. В противен случай рискувате да нарушите условията за излъчване и използване на тези данни и материали, и рискувате да се сблъскате с правни последици. Правните обстоятелства, които позволяват използването на данни и съдържание, взети от други сайтове, могат да се различават в зависимост от законите на страната на потребителя или от всякакви други закони, които могат да са валидни за собственика на сайта-източник. Вие сте длъжни да се информирате за тези законови изисквания и да им се подчинявате.

 

Потребителят носи цялата отговорност за всички действия, свързани с изтеглянето на данни от сайтове на трети лица и качването на данните на Videoconvert. В случай че авторските права на каченото съдържание, предназначено за конвертиране, принадлежат на трето лице, условията, при които това съдържание може да се използва и експлоатира, трябва предварително да са уговорени с държателя на правата. Потребителят носи отговорност за законността на използването на Videoconvert. Videoconvert просто предлага необходимата техническа платформа, действайки единствено като доставчик на технологичен продукт, който може да се използва в областта на ИТ или компютърните науки. Videoconvert не поема отговорност за законността на въведените за конвертиране данни или за използването на вече конвертираните данни пред Потребителя или което и да било трето лице.

 

Използването на конвертора Videoconvert без спазване на действащото законодателство, особено свързаното със спазването на авторските права, може да доведе до забрана за достъп на потребителя до услугите на сайта Videoconvert.com, последвана от блокиране на достъпа на потребителя до сайта без предварително известяване в случай на подобни практики.

 

Videoconvert.com и цялото съдържание, намиращо се на сайта: програми, търговски марки, лога, графики, текстови, видео или аудио файлове, снимки, дизайн, софтуер и бази данни, както и всякакви други материали, публикувани на този сайт, са защитени от авторски права и са собственост на MANDARINE INTERNATIONAL SA или неговите партньори.

 

Сайтът и съдържанието му са защитени от румънските закони за авторското право и интелектуалната собственост и международните закони за защита на авторските права. Използването на логото и другите търговски марки на Videoconvert Mandarine International S.A. или всякаква връзка с марките на Videoconvert или Mandarine International S.A. без предварително получаване на писмено разрешение от нас, е строго забранено.

 

Всяко неупълномощено копиране, възпроизвеждане, промяна или преобразуване на първоначално използвания софтуер на сайта е строго забранено без разрешение от притежателя на авторските права на програмата.

 

Ако забележите, че вашите авторски права са нарушени от злоупотреба със сайта Videoconvert, съветваме ви да ни изпратите уведомление, докладващо за нарушението, подкрепено с конкретни данни, които представляват валидно доказателство за нарушаването на вашите права. Уведомлението трябва да съдържа данни, които позволяват идентифицирането на копирания материал, сайта (линка към мястото в интернет), от който той е взет, кратки, но убедителни доказателства в подкрепа на факта, че вие сте собственик на авторските права върху въпросния материал, или доказателство, че действате от името на притежателя на правата, и правно изявление, с което вие поемате риска от налагане на задължителните санкции, ако действате недобросъвестно. Уведомленията следва да се изпращат на [email protected]

Ако бъде получено гореспоменатото уведомление, управителят и/или собственикът на Videoconvert ще направи надлежна проверка, за да идентифицира потребителя, който е злоупотребил с продукта в нарушение на предявените права, и ще се постарае да блокира този потребител от Videoconvert за в бъдеще.

5. Ограничение на отговорността

Осъществявайки достъп и използвайки Videoconvert, вие потвърждавате, че използвате сайта на свой собствен риск, тъй като носите отговорност за спазването на законите, правата на трети лица, както и на условията, при които ви се предоставя този продукт.

 

Videoconvert не носи отговорност за поведението на своите потребители и няма да носи отговорност за вредите, причинени от потребителите си на трети лица, тъй като Videoconvert предлага само технически продукт, придружен от правила и условия за ползване, за които, ако се спазват, се предполага, че гарантират спазването на закона и правата и законните интереси на физическите лица.

 

Videoconvert, неговият собственик/притежател/администратор, всички юридически лица и дъщерни дружества, или тези, включени в същата група, контрагентите, служителите и другите представители на Mandarine International SA, участващи в изпълнението на някоя от услугите, предлагани на сайта, не носят отговорност за никакви преки или косвени загуби от всякакво естество, които биха се получили от достъпа до сайта или във връзка с използването на сайта или на неговото съдържание, дори и ако са били предварително уведомени за възможността от такива щети. Освен това, те не могат и няма да носят отговорност за тези, които използват Videoconvert недобросъвестно и в противоречие със закона, или нарушават наложените условия.

 

Videoconvert не поема риск за вредите, нанесени на потребителите чрез достъпа до сайта, включително от възможни вируси или други вредни елементи, които могат да навредят на компютъра или на други електронни устройства на потребителите, на мрежата, от която се осъществява достъп до сайта, или за каквато и да било загуба на данни. Достъпът и използването на Videoconvert са отговорност единствено на потребителя.

 

Videoconvert не носи отговорност за промените, спирането или прекратяването на предлаганите чрез сайта услуги.

Отговорността за съдържанието на разделите на сайта, съдържащи коментари от читателите, се носи изцяло от авторите. Videoconvert си запазва правото да не публикува онези коментари или мнения, които противоречат на правилата и условията за употреба или които могат по някакъв начин да навредят на имиджа на Videoconvert, на неговите партньори или на този на трети лица.

 

Videoconvert не може по никакъв начин да гарантира, че предлаганите от сайта услуги ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.

Videoconvert не поема отговорност за гарантиране на точността на съдържанието, предоставено от трети лица.

 

Цялото образователно, социално, информационно и мултимедийно съдържание, до което потребителите получават достъп, използвайки Videoconvert, се хоства и предоставя от външни сайтове, чието съдържание е общодостъпно. Тези сайтове и техните оператори носят отговорност за предоставеното, съхраняваното и/или препредаваното съдържание, и Videoconvert не поддържа никакви взаимоотношения със сайтове на трети лица и, следователно, не носи отговорност за съдържанието, нито пък го контролира.

6. Линкове към други страници

Сайтът Videoconvert съдържа линкове към сайтове на трети лица или други услуги, които не се притежават или контролират от администраторите на Videoconvert. Използването и достъпът до който и да било от тези линкове е по преценка на потребителя, и когато използват тези линкове, потребителите трябва да се придържат към политиката на съответния сайт. Моля, прочетете правилата за ползване и декларациите за поверителност на всички сайтове на трети лица, преди да ги използвате или преди да изпратите лични данни и каквато и да било друга информация на или чрез тези сайтове.

 

Videoconvert не контролира и не носи отговорност за наличността на тези сайтове, за тяхното съдържание, за всякакви нарушения на авторските права, за точността и достоверността на информацията, която те предлагат, и предоставената от тях сигурност, независимо дали съдържат вируси или други вредни елементи, които застрашават вашия компютър, или които могат да причинят повреди на компютри или други електронни устройства, и могат да причинят повреди по използваната за достъп до сайта мрежа, или всякаква загуба на данни. Освен това Videoconvert не носи отговорност за вида на продуктите и другите материали, предлагани от тези сайтове, за практикуваната от тях търговската дейност или за всякакви щети или загуби, които тези потребители могат да понесат при достъпа до тези линкове, или във връзка с информацията, съдържанието, стоките или услугите, предлагани от тези сайтове.

7. Промени в тези условия

Videoconvert си запазва правото да променя или да заменя съдържанието на правилата и условията за ползване по всяко време, с или без предизвестие за потребителя. Новите условия влизат в сила от момента на публикуване на сайта и нямат обратно действие.

 

Всяка промяна, без значение колко съществена е тя, както и смяната на правила и условия, е изцяло по преценка на Mandarine International SA.

Проверявайте и преглеждайте правилата редовно, като се има предвид фактът, че всички промени влизат в сила веднага след като бъдат публикувани на сайта. Продължаването на използването на сайта и след публикуването им ще се счита за мълчаливо приемане на промените.

8. Приложимо законодателство

Приложимото законодателство е румънското законодателство. Всякакви спорове на Videoconvert с който и да било потребител на Videoconvert или свързан с предоставянето на продукти на Videoconvert, попадат под юрисдикцията на румънския съд по местонахождение на Videoconvert, респективно Букурещ.

9. Оплаквания / Поддръжка

За всякакви въпроси, притеснения, оплаквания и предложения за сайта или услугите, предлагани от Videoconvert, моля свържете се с нас чрез имейл на [email protected]

 

Последната актуализация е от 21.12.2016 г.